DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
421 1201/QĐ-ĐHĐN Công văn 1201/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017 của ĐHĐN.
Nơi nhận:
07/03/2016
422 1202/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1202/ĐHĐN-KHCNMT Về việc chuẩn bị tham luận báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015.
Nơi nhận:
07/03/2016
423 1203/QĐ-ĐHĐN Công văn 1203/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Kế toán liên thông, theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.
Nơi nhận:
07/03/2016
424 1204/QĐ-ĐHĐN Công văn 1204/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo học từ xa, lớp KT18.1TN ngành Kế toán đợt thi ngahf 26, 27/3/2016 tại Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.
Nơi nhận:
07/03/2016
425 1205/ĐHĐN-KHTC Công văn 1205/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.
Nơi nhận:
07/03/2016
426 1206/ĐHĐN-HTQT Công văn 1206/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức buổi giao lưu giữa Trường Đại học Aichi Gakuin với giảng viên và sinh viên tiếng Nhật, Khoa Nhật-Hàn-Thái.
Nơi nhận:
07/03/2016
427 1207/QĐ-ĐHĐN Công văn 1207/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
08/03/2016
428 1209/QĐ-ĐHĐN Công văn 1209/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
08/03/2016
429 1210/QĐ-ĐHĐN Công văn 1210/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo học từ xa, lớp QT18.1LTN ngành Quản trị kinh doanh đợt thi ngày 26, 27/3/2016 tại Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.
Nơi nhận:
08/03/2016
430 1211/QĐ-ĐHĐN Công văn 1211/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận:
08/03/2016
431 1212/QĐ-ĐHĐN Công văn 1212/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận:
08/03/2016
432 1213/QĐ-ĐHĐN Công văn 1213/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận:
08/03/2016
433 1214/TB-ĐHĐN Công văn 1214/TB-ĐHĐN Thông báo về quy định mức thu các hoạt động tuyển sinh năm 2016.
Nơi nhận:
08/03/2016
434 1215/QĐ-ĐHĐN Công văn 1215/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT-ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận:
08/03/2016
435 1216-1217/ĐHĐN-HTQT Công văn 1216-1217/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
08/03/2016
436 1218/QĐ-ĐHĐN Công văn 1218/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
08/03/2016
437 1219/ĐHĐN-HTQT Công văn 1219/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận:
08/03/2016
438 1220/QĐ-ĐHĐN Công văn 1220/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
08/03/2016
439 1221/QĐ-ĐHĐN Công văn 1221/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.
Nơi nhận:
09/03/2016
440 1222/QĐ-ĐHĐN Công văn 1222/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.
Nơi nhận:
09/03/2016
441 1223/QĐ-ĐHĐN Công văn 1223/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.
Nơi nhận:
09/03/2016
442 1224/QĐ-ĐHĐN Công văn 1224/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.
Nơi nhận:
09/03/2016
443 1225/ĐHĐN-TCCB Công văn 1225/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ dự tuyển Nghiên cứu sinh.
Nơi nhận:
09/03/2016
444 1226/QĐ-ĐHĐN Công văn 1226/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên.
Nơi nhận:
09/03/2016
445 1227/QĐ-ĐHĐN Công văn 1227/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
09/03/2016
446 1228/QĐ-ĐHĐN Công văn 1228/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ tự kiểm tra tài chính cơ quan ĐHĐN và ĐHĐN.
Nơi nhận:
09/03/2016
447 1229/TB-ĐHĐN Công văn 1229/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
09/03/2016
448 1230/QĐ-ĐHĐN Công văn 1230/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng khoa học xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017 cuar ĐHĐN.
Nơi nhận:
09/03/2016
449 1231/QĐ-ĐHĐN Công văn 1231/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 01-3/2016 cho các nhà giáo công tác tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
09/03/2016
450 1232/QĐ-ĐHĐN Công văn 1232/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 01-02/2016 cho các nhà giáo công tác tại Khoa Giáo dục Thể chất - ĐHĐN.
Nơi nhận:
09/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] More ...