DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
421 479-480/QĐ-ĐHĐNQuyết định 479-480/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Đức Tài, Tôn Thất Thanh Bình.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/02/2019
422 472/ĐHĐN-TCCB Công văn 472/ĐHĐN-TCCB Về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
21/02/2019
423 461-462/TB-ĐHĐNThông báo 461-462/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức dào tạo từ xa tại: Bến Tre, Trường ĐH Phạm Văn Đồng.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
21/02/2019
424 456/TB-ĐHĐNThông báo 456/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Thị Thiều Quang.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
21/02/2019
425 478/QĐ-ĐHĐNQuyết định 478/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Điều lệ Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
21/02/2019
426 462/TB-ĐHĐNThông báo 462/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Bến Tre.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
21/02/2019
427 452/ĐHĐN-HSSV Công văn 452/ĐHĐN-HSSV Về việc phối hợp tổ chức chương trình "Ngày hội 08/3 - Con gái thật tài".
Nơi nhận: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn FELIZ.
20/02/2019
428 447-448/QĐ-ĐHĐNQuyết định 447-448/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Ngô Minh Hoàng, Bùi Thị Loan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/02/2019
429 442-444/QĐ-ĐHĐNQuyết định 442-444/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Phương Ngân, Dương Cát Tiên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/02/2019
430 453/ĐHĐN-VP Công văn 453/ĐHĐN-VP Về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các Văn phòng, các ban chức năng thuộc ĐHĐN; Các đơn vị trực thuộc.
20/02/2019
431 432/ĐHĐN-CSVC Công văn 432/ĐHĐN-CSVC Về việc nộp báo cáo kiểm kê tài sản năm 2018.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
19/02/2019
432 431/QĐ-ĐHĐNQuyết định 431/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Phạm Thị Trang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/02/2019
433 424-427/ĐHĐN-HTQT Công văn 424-427/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng an ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
18/02/2019
434 422/ĐHĐN-HTQT Công văn 422/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng an ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
18/02/2019
435 405-409/QĐ-ĐHĐNQuyết định 405-409/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Hồ Việt Nghĩa, Ngô Nguyễn Bảo Trân, Hoàng Ngọc Ánh Nhân, Phạm Thị Kim Liên, Đoàn Minh Thu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
14/02/2019
436 401/QĐ-ĐHĐNQuyết định 401/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Bùi Thị Xuyến.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/02/2019
437 396/ĐHĐN-KYD Công văn 396/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ xương để giảng dạy Bộ môn giải phẫu.
Nơi nhận: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; Bộ môn Giải phẫu, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
13/02/2019
438 383/QĐ-ĐHĐNQuyết định 383/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH đợt 4 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 4.
01/02/2019
439 382/QĐ-ĐHĐNQuyết định 382/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH đợt 4 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/02/2019
440 381/QĐ-ĐHĐNQuyết định 381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển sinh vào ĐHĐN hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH đợt 4 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/02/2019
441 380/QĐ-ĐHĐNQuyết định 380/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh theo khung năng lực ngọai ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN, đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 2.
01/02/2019
442 376/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 376/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đồng ý cho phép tổ chức Hội thảo tại Trường ĐHBK.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
31/01/2019
443 320-339/QĐ-ĐHĐNQuyết định 320-339/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tuyển dụng viên chức: Nguyễn Phương Ngân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Võ Chế Thảo Nguyên, Dương Thuận Nghĩa, Phan Thị Như Luyến, Trương Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoa, Mai Thị Dung, Nguyễn Lưu Vũ, Dương Cát Tiên, Trương Anh Tuấn, Cao Đức Anh, Bạch Thái An, Phan Hoàng Uyên Trang, Bùi Thị Loan, Huỳnh Thị Nổi, Ngô Minh Hoàng, Phạm Thị Thanh Huyền, hoàng Ngọc Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hải.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2019
444 361.ĐHĐN-HTQT Công văn 361.ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
31/01/2019
445 377/QĐ-ĐHĐNQuyết định 377/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tái nhập học của học sinh, sinh viên: Ngô Xuân Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2019
446 345-355/TB-ĐHĐNThông báo 345-355/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Phương Ngân, Dương Cát Tiên, Nguyễn Lưu Vũ, Bạch Thái An, Cao Đức Anh, Trương Anh Tuấn, Hoàng Ngọc Minh Hiếu, Huỳnh Thị Nổi, Phạm Thị Thanh Huyền, Phan Hoàng Uyên Trang.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa GDTC, Ban KHTC, Ban CTHSSV,
31/01/2019
447 369-374/TB-ĐHĐNThông báo 369-374/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Mai Thị Dung, Dương Thuận Nghĩa, Phan Thị Như Luyến, Trương Thị Ngọc Lan, Võ Chế Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Hoa.
Nơi nhận: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
31/01/2019
448 356-359/QĐ-ĐHĐNQuyết định 356-359/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Hoàng Ngọc Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hải, Phạm Thị Thanh Huyền, Huỳnh Thị Nổi.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/01/2019
449 340-343/TB-ĐHĐNThông báo 340-343/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn:Ngô Nguyễn Bảo Trân, Ngô Minh Hoàng, Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Loan.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh; Ban KHTC, Văn phòng, Ban Thanh tra.
31/01/2019
450 297/QĐ-ĐHĐNQuyết định 297/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/01/2019
Tìm thấy: 8578 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] More ...