DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
481 1263/QĐ-ĐHĐN Công văn 1263/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
11/03/2016
482 1264/QĐ-ĐHĐN Công văn 1264/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên.
Nơi nhận:
11/03/2016
483 1265-1266/QĐ-ĐHĐN Công văn 1265-1266/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu hết quả học tập của học sinh, sinh viên.
Nơi nhận:
11/03/2016
484 1267/ĐHĐN-KYD Công văn 1267/ĐHĐN-KYD Về việc xin gửi HSSV đi thực tập.
Nơi nhận:
11/03/2016
485 1268/QĐ-ĐHĐN Công văn 1268/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên.
Nơi nhận:
11/03/2016
486 1269/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1269/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thông báo danh mục đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017.
Nơi nhận:
11/03/2016
487 1270/TB-ĐHĐN Công văn 1270/TB-ĐHĐN Thông báo mức thu học phí hệ chính quy năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
11/03/2016
488 1271/QĐ-ĐHĐN Công văn 1271/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTCĐại hội TDTT cán bộ viên chức ĐHĐN lần thứ IV năm 2016.
Nơi nhận:
11/03/2016
489 1272/TB-ĐHĐN Công văn 1272/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giao hạn mức kinh phí hoạt động, văn phòng phẩm năm 2016 cho các đoàn thể và các ban chức năng.
Nơi nhận:
11/03/2016
490 1273/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1273/ĐHĐN-KHCNMT Về việc báo cáo kết quả thực hiện giải pháp phát triển KH&CN thúc đẩy CNH,HĐH giai đoạn 2005-2015.
Nơi nhận:
11/03/2016
491 1274/QĐ-ĐHĐN Công văn 1274/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên.
Nơi nhận:
11/03/2016
492 1275/QĐ-ĐHĐN Công văn 1275/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên.
Nơi nhận:
11/03/2016
493 1276/QĐ-ĐHĐN Công văn 1276/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chức năng thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận:
11/03/2016
494 1277/TTr-ĐHĐN Công văn 1277/TTr-ĐHĐN Tờ trình đề nghị cho phép liên kết tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ứng dụng tại Trường Đại học Đà Lạt.
Nơi nhận:
11/03/2016
495 1278-1292/ĐHĐN-KHTC Công văn 1278-1292/ĐHĐN-KHTC Về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
Nơi nhận:
11/02/2016
496 1293/KLGB-BGĐĐHĐN Công văn 1293/KLGB-BGĐĐHĐN Kết luận giáo ban Ban Giám đốc ĐHĐN.
Nơi nhận:
11/03/2016
497 1294/QĐ-ĐHĐN Công văn 1294/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 1 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 1.
Nơi nhận:
11/03/2016
498 1295/QĐ-ĐHĐN Công văn 1295/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thanh đổi thành viên Ban Đề thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.
Nơi nhận:
11/03/2016
499 1296/ĐHĐN-ĐT Công văn 1296/ĐHĐN-ĐT Về việc phong tặng tiến sĩ danh dự cho GS. Yamada.
Nơi nhận:
14/03/2016
500 1297/TB-ĐHĐN Công văn 1297/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận:
14/03/2016
501 1297/QĐ-ĐHĐN Công văn 1297/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 2 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 1.
Nơi nhận:
14/03/2016
502 1298/QĐ-ĐHĐN Công văn 1298/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra đào tạo chất lượng cao.
Nơi nhận:
14/03/2016
503 1299/ĐHĐN-VP Công văn 1299/ĐHĐN-VP Về việc cử CBVC tham gia huấn luyện, cấp giấy chứng nhận PCCC.
Nơi nhận:
14/03/2016
504 1300/QĐ-ĐHĐN Công văn 1300/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 3 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 1.
Nơi nhận:
14/03/2016
505 1301/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1301/ĐHĐN-KHCNMT Về việc gửi danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017.
Nơi nhận:
14/03/2016
506 1302/QĐ-ĐHĐN Công văn 1302/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn III.
Nơi nhận:
14/03/2016
507 1303/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1303/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc chương trình Hóa dược.
Nơi nhận:
14/03/2016
508 1304-1309/QĐ-ĐHĐN Công văn 1304-1309/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập.
Nơi nhận:
14/03/2016
509 1310/KH-ĐHĐN Công văn 1310/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức "Ngày hội khởi nghiệp và việc làm ĐHĐN năm 2016".
Nơi nhận:
14/03/2016
510 1311QĐ-ĐHĐN Công văn 1311QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
14/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] More ...