DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
511 1312/QĐ-ĐHĐN Công văn 1312/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường ĐHKT từ học kỳ II năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
15/03/2016
512 1313/ĐHĐN-KHTC Công văn 1313/ĐHĐN-KHTC Về việc đề nghị hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015.
Nơi nhận:
15/03/2016
513 1314/QĐ-ĐHĐN Công văn 1314/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sân vườn, tường rào ký túc xá sinh viên Trường CĐCNTT và Khoa Y Dược.
Nơi nhận:
15/03/2016
514 1315/ĐHĐN-HTQT Công văn 1315/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp đón Viện Kỹ thuật King Mongkuk Ladkrabang, Thái Lan.
Nơi nhận:
15/03/2016
515 1316/QĐ-ĐHĐN Công văn 1316/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
15/03/2016
516 1317/ĐHĐN-KYD Công văn 1317/ĐHĐN-KYD Về việc giới thiệu giảng viên đi lâm sàng tại Khoa của Bệnh viện
Nơi nhận:
15/03/2016
517 1318/ĐHĐN-TCCB Công văn 1318/ĐHĐN-TCCB Về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức Pháp luật về phòng, chống tham nhũng (theo Chỉ thị số 10/CT-TTg).
Nơi nhận:
15/03/2016
518 1319/ĐHĐN-TCCB Công văn 1319/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Vương quốc Anh.
Nơi nhận:
15/03/2016
519 1320-1326/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1320-1326/ĐHĐN-KHCNMT Về việc phân bổ kinh phí KHCN năm 2016.
Nơi nhận:
15/03/2016
520 1327/QĐ-ĐHĐN Công văn 1327/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định phụ cấp thâm niên vượt khung cho viên chức đến tuổi.
Nơi nhận:
16/03/2016
521 1328/ĐHĐN-TCCB Công văn 1328/ĐHĐN-TCCB Về việc cập nhật thông tin cán bộ được cử đi học theo Đề án 322/356.
Nơi nhận:
16/03/2016
522 1329/QĐ-ĐHĐN Công văn 1329/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
16/03/2016
523 1330/QĐ-ĐHĐN Công văn 1330/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
16/03/2016
524 1331/QĐ-ĐHĐN Công văn 1331/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
Nơi nhận:
16/03/2016
525 1332/QĐ-ĐHĐN Công văn 1332/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
16/03/2016
526 1333/QĐ-ĐHĐN Công văn 1333/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chọn nhà cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các rủi ro phụ cho tòa nhà B (12 tầng).
Nơi nhận:
17/03/2016
527 1334/ĐHĐN-CSVC Công văn 1334/ĐHĐN-CSVC Phiếu đăng ký thông tin báo mời thầu.
Nơi nhận:
17/03/2016
528 1335/QĐ-ĐHĐN Công văn 1335/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Giáo sư Hitoshi Yamada - Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản.
Nơi nhận:
17/03/2016
529 1336/ĐHĐN-TCCB Công văn 1336/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 599 năm 2015 tại Nhật Bản.
Nơi nhận:
17/03/2016
530 1337/ĐHĐN-VP Công văn 1337/ĐHĐN-VP Về việc thông báo công tác phòng cháy,chữa cháy.
Nơi nhận:
17/03/2016
531 1338/ĐHĐN-HTQT Công văn 1338/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
17/03/2016
532 1339/ĐHĐN-HTQT Công văn 1339/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
17/03/2016
533 1340/QĐ-ĐHĐN Công văn 1340/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2016 cho Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
17/03/2016
534 1341/QĐ-ĐHĐN Công văn 1341/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho Huấn luyện viên và Vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao năm 2015.
Nơi nhận:
17/03/2016
535 1342/ĐHĐN-KHTC Công văn 1342/ĐHĐN-KHTC Về lệ phí thi và công tác phí tuyển sinh hệ liên thông vừa làm vừa học và hệ vừa làm vừa học tại các địa phương.
Nơi nhận:
17/03/2016
536 1343-1344/ĐHĐN-KHTC Công văn 1343-1344/ĐHĐN-KHTC Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
17/03/2016
537 1345/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1345/ĐHĐN-KHCNMT Về việc triển khai nhiệm vụ KHCN cấp ĐHĐN năm 2016.
Nơi nhận:
17/03/2016
538 1346/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1346/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ.
Nơi nhận:
17/03/2016
539 1347/ĐHĐN-VP Công văn 1347/ĐHĐN-VP Về việc thông báo mẫu phối chứng chỉ kiểm định viên kiểm định CLGD.
Nơi nhận:
17/03/2016
540 1348/QĐ-ĐHĐN Công văn 1348/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độcao dẳng ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.
Nơi nhận:
18/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] More ...