DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
541 1349/QĐ-ĐHĐN Công văn 1349/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độcao dẳng ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.
Nơi nhận:
18/03/2016
542 1350/QĐ-ĐHĐN Công văn 1350/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độcao dẳng ngành Quản trị kinh doanh của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.
Nơi nhận:
18/03/2016
543 1351/QĐ-ĐHĐN Công văn 1351/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc các mô đun và xét cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN - khóa 1.
Nơi nhận:
18/03/2016
544 1352/QĐ-ĐHĐN Công văn 1352/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Kho vật tư tổ điện nước và cổng phụ ký túc xá Trường ĐHBK-ĐHĐN.
Nơi nhận:
18/03/2016
545 1353/QĐ-ĐHĐN Công văn 1353/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
18/03/2016
546 1354/QĐ-ĐHĐN Công văn 1354/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
18/03/2016
547 1355/QĐ-ĐHĐN Công văn 1355/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán (phần xây dựng) Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn III.
Nơi nhận:
18/03/2016
548 1357/QĐ-ĐHĐN Công văn 1357/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt nội dung mời thầu gói thầu mua sắm trang bị dụng cụ bảo hộ lao động năm 2016 cho Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
18/03/2016
549 1357/QĐ-ĐHĐN Công văn 1357/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt nội dung mời thầu gói thầu mua sắm trang bị dụng cụ bảo hộ lao động năm 2016 cho Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
18/03/2016
550 1358/QĐ-ĐHĐN Công văn 1358/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên được học chương trình thứ hai tại Trường ĐHSP từ học kỳ IInawm học 2015-2016.
Nơi nhận:
18/03/2016
551 1359/QĐ-ĐHĐN Công văn 1359/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
Nơi nhận:
18/03/2016
552 1360/QĐ-ĐHĐN Công văn 1360/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị thành viên thuộc ĐHĐN giai đoạn 2016-2020.
Nơi nhận:
21/03/2016
553 1361/QĐ-ĐHĐN Công văn 1361/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận:
21/03/2016
554 1362/QĐ-ĐHĐN Công văn 1362/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ hõ trợ Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận:
21/03/2016
555 1363-1365/ĐHĐN-CSVC Công văn 1363-1365/ĐHĐN-CSVC Về việc mời chào hàng cạnh tranh trang bị dụng cụ bảo hộ lao động năm 2016.
Nơi nhận:
21/03/2016
556 1366/ĐHĐN-TCCB Công văn 1366/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý dự thảo lần 2 Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập dự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức.`
Nơi nhận:
21/03/2016
557 1367/QĐ-ĐHĐN Công văn 1367/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
21/03/2016
558 1368/QĐ-ĐHĐN Công văn 1368/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa ngành Giáo dục Tiểu học tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận:
21/03/2016
559 1369/QĐ-ĐHĐN Công văn 1369/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
21/03/2016
560 1370/QĐ-ĐHĐN Công văn 1370/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức.
Nơi nhận:
21/03/2016
561 1372-1374/QĐ-ĐHĐN Công văn 1372-1374/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.
Nơi nhận:
22/03/2016
562 1375/TB-ĐHĐN Công văn 1375/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tuyển dụng viên chức.
Nơi nhận:
22/03/2016
563 1376/TB-ĐHĐN Công văn 1376/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận:
22/03/2016
564 1377/QĐ-ĐHĐN Công văn 1377/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPM-ĐHĐN.
Nơi nhận:
22/03/2016
565 1378/QĐ-ĐHĐN Công văn 1378/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban coi thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPN-ĐHĐN.
Nơi nhận:
22/03/2016
566 1379/QĐ-ĐHĐN Công văn 1379/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPN-ĐHĐN.
Nơi nhận:
22/03/2016
567 1380/TB-ĐHĐN Công văn 1380/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 - Khóa 33.
Nơi nhận:
22/03/2016
568 1381/ĐHĐN-ĐT Công văn 1381/ĐHĐN-ĐT Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.
Nơi nhận:
22/03/2016
569 1382-1434/QĐ-ĐHĐN Công văn 1382-1434/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của người hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
22/03/2016
570 1425/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1425/ĐHĐN-KHCNMT Về việc báo cáo kết quả thực hiện giải pháp phát triển KHCN thức đẩy CNH, HĐH giai đoạn 2005-2015.
Nơi nhận:
22/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] More ...