DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
631 1490/QĐ-ĐHĐN Công văn 1490/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt xếp hạng nhà thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thiết kế thuộc Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (điều chỉnh).
Nơi nhận:
30/03/2016
632 1491/TB-ĐHĐN Công văn 1491/TB-ĐHĐN Thông báo số 1 về việc tổ chức Đại hội TDTT cán bộ viên chức ĐHĐN lần thứ IV - 2016.
Nơi nhận:
30/03/2016
633 1492/QĐ-ĐHĐN Công văn 1492/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận:
30/03/2016
634 1493/QĐ-ĐHĐN Công văn 1493/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận:
30/03/2016
635 1493/QĐ-ĐHĐN Công văn 1493/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận:
30/03/2016
636 1494/QĐ-ĐHĐN Công văn 1494/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
30/03/2016
637 1495/ĐHĐN-TCCB Công văn 1495/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016.
Nơi nhận:
30/03/2016
638 1496/QĐ-ĐHĐN Công văn 1496/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi năm 2016 cho viên chức Khoa GDTC.
Nơi nhận:
30/03/2016
639 1497/ĐHĐN-TCCB Công văn 1497/ĐHĐN-TCCB Về việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng (theo Chỉ thị số 10/CT-TTg).
Nơi nhận:
30/03/2016
640 1499/BC-ĐHĐN Công văn 1499/BC-ĐHĐN Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Nơi nhận:
30/03/2016
641 1499/BC-ĐHĐN Công văn 1499/BC-ĐHĐN Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Nơi nhận:
30/03/2016
642 1501/BC-ĐHĐN Công văn 1501/BC-ĐHĐN Báo cáo về hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài năm 2015.
Nơi nhận:
30/03/2016
643 1502/ĐHĐN-CSVC Công văn 1502/ĐHĐN-CSVC Về việc mời thương thảo hợp đồng tư vấn thiết kế.
Nơi nhận:
30/03/2016
644 1503/QĐ-ĐHĐN Công văn 1503/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các cá nhân đã có quá trình đóng góp xây dựng đơn vị và được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2016.
Nơi nhận:
30/03/2016
645 1504/ĐHĐN-TCCB Công văn 1504/ĐHĐN-TCCB Về việc báo cáo việc thực hiện Quyết định số 174/2008/TTg và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg.
Nơi nhận:
30/03/2016
646 1505/QĐ-ĐHĐN Công văn 1505/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
Nơi nhận:
30/03/2016
647 1506/ĐHĐN-TCCB Công văn 1506/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý dự thảo bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các địa phương, đơn vị công tác đảm bảo ANTT, ANGT.
Nơi nhận:
30/03/2016
648 1507/QĐ-ĐHĐN Công văn 1507/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc trả nghiên cứu sinh quá hạn về cơ quan công tác.
Nơi nhận:
31/03/2016
649 1508/QĐ-ĐHĐN Công văn 1508/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
31/03/2016
650 1509-1537/QĐ-ĐHĐN Công văn 1509-1537/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
31/03/2016
651 1538/QĐ-ĐHĐN Công văn 1538/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường.
Nơi nhận:
31/03/2016
652 1539/QĐ-ĐHĐN Công văn 1539/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
31/03/2016
653 1540/QĐ-ĐHĐN Công văn 1540/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận:
31/03/2016
654 1540/QĐ-ĐHĐN Công văn 1540/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận:
31/03/2016
655 1541/QĐ-ĐHĐN Công văn 1541/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp trang bị dụng cụ bảo hộ lao động năm 2016 cho Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
31/03/2016
656 1542/TB-ĐHĐN Công văn 1542/TB-ĐHĐN Thông báo về việc kỳ hợp đồng lao động ngắn hạn.
Nơi nhận:
31/03/2016
657 1543/TTr-ĐHĐN Công văn 1543/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin phê duyệt Dự án đầu tư và nâng cấp Hệ thống thư viện của Trung tâm TTHL và các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận:
31/03/2016
658 1543/TTr-ĐHĐN Công văn 1543/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin phê duyệt Dự án đầu tư và nâng cấp Hệ thống thư viện của Trung tâm TTHL và các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận:
31/03/2016
659 1544/ĐHĐN-KYD Công văn 1544/ĐHĐN-KYD Về việc dề nghị ký kết hợp tác Viện - Trường.
Nơi nhận:
31/03/2016
660 1544/ĐHĐN-KYD Công văn 1544/ĐHĐN-KYD Về việc dề nghị ký kết hợp tác Viện - Trường.
Nơi nhận:
31/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] More ...