DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
691 1575/QĐ-ĐHĐN Công văn 1575/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
04/04/2016
692 1576/QĐ-ĐHĐN Công văn 1576/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Sân vườn, tường rào ký túc xá sinh viên Trường CĐCNTT và Khoa Y Dược.
Nơi nhận:
04/04/2016
693 1577/TB-ĐHĐN Công văn 1577/TB-ĐHĐN Thông báo về mức thu học phí cao học khóa 29.
Nơi nhận:
04/04/2016
694 1578/ĐHĐN-TCCB Công văn 1578/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Cộng hòa Pháp.
Nơi nhận:
05/04/2016
695 1578/ĐHĐN-TCCB Công văn 1578/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Cộng hòa Pháp.
Nơi nhận:
05/04/2016
696 1579/QĐ-ĐHĐN Công văn 1579/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Đoàn thể dục thể thao cán bộ, viên chức Cơ quan ĐHĐN tham dự Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN lần thứ IV - 2016.
Nơi nhận:
05/04/2016
697 1580/ĐHĐN-HTQT Công văn 1580/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức đón tiếp đoàn Đại học Công giáo Hoa kỳ.
Nơi nhận:
05/04/2016
698 1581/QĐ-ĐHĐN Công văn 1581/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo sửa chữa công trình: Cải tạo sửa chữa các hạng mục phụ trợ Trung tâm TTHL, Phòng lưu trữ hồ sơ, trạm điện, nhà kho - ĐHĐN, 91 A Nguyễn Thị Minh Khai.
Nơi nhận:
05/04/2016
699 1582/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1582/ĐHĐN-KHCNMT Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh năm 2016.
Nơi nhận:
05/04/2016
700 1583/BC-ĐHĐN Công văn 1583/BC-ĐHĐN Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Nơi nhận:
05/04/2016
701 1584/TTr-ĐHĐN Công văn 1584/TTr-ĐHĐN Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ đào tạo giáo dục thể chất cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN giai đoạn 2016-2020.
Nơi nhận:
05/04/2016
702 1585/TB-ĐHĐN Công văn 1585/TB-ĐHĐN Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 lần thứ nhất.
Nơi nhận:
05/04/2016
703 1586/QĐ-ĐHĐN Công văn 1586/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận:
05/04/2016
704 1587/ĐHĐN-HTQT Công văn 1587/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo danh sách LHS Lào vi phạm nội quy ký túc xá.
Nơi nhận:
05/04/2016
705 1589/QĐ-ĐHĐN Công văn 1589/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Sân vườn, tường rào ký túc xá sinh viên Trường CĐCNTT và Khoa Y Dược.
Nơi nhận:
06/04/2016
706 1590/QĐ-ĐHĐN Công văn 1590/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc của Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng.
Nơi nhận:
06/04/2016
707 1591/TB-ĐHĐN Công văn 1591/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động ngắn hạn.
Nơi nhận:
06/04/2016
708 1592/QĐ-ĐHĐN Công văn 1592/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Hội thảo quốc tế RUNSUD lần thứ 3.
Nơi nhận:
06/04/2016
709 1593/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1593/ĐHĐN-KHCNMT Về việc làm việc giữa Khu CNC Đà Nẵng, ĐHĐN và ĐH Nice-Sophia Antipolis.
Nơi nhận:
06/04/2016
710 1593/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1593/ĐHĐN-KHCNMT Về việc làm việc giữa khu CNC Đà Nẵng, ĐHĐN và ĐH Nice-Sophia Antipolis.
Nơi nhận:
06/04/2016
711 1594/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1594/ĐHĐN-KHCNMT Về việc làm việc giữa khu CNC Đà Nẵng, ĐHĐN và ĐH Nice-Sophia Antipolis.
Nơi nhận:
06/04/2016
712 1595/QĐ-ĐHĐN Công văn 1595/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành Dự án hỗ trợ đào tạo sau đại học do AUF tài trợ.
Nơi nhận:
06/04/2016
713 1595/QĐ-ĐHĐN Công văn 1595/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành Dự án hỗ trợ đào tạo sau đại học do AUF tài trợ.
Nơi nhận:
06/04/2016
714 1596/KH-ĐHĐN Công văn 1596/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc phân công theo dõi, chỉ đạo kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016.
Nơi nhận:
06/04/2016
715 1597/TB-ĐHĐN Công văn 1597/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
06/04/2016
716 1597/TB-ĐHĐN Công văn 1597/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
06/04/2016
717 1598/TB-ĐHĐN Công văn 1598/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
06/04/2016
718 1599/QĐ-ĐHĐN Công văn 1599/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ.
Nơi nhận:
06/04/2016
719 1600/QĐ-ĐHĐN Công văn 1600/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
06/04/2016
720 1601/QĐ-ĐHĐN Công văn 1601/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN.
Nơi nhận:
06/04/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] More ...