DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
721 1602/QĐ-ĐHĐN Công văn 1602/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy định Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016.
Nơi nhận:
06/04/2016
722 1603/ĐHĐN-KHTC Công văn 1603/ĐHĐN-KHTC Về việc báo cáo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
Nơi nhận:
06/04/2016
723 1604/ĐHĐN-HTQT Công văn 1604/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
06/04/2016
724 1605/ĐHĐN-HTQT Công văn 1605/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
06/04/2016
725 1606/QĐ-ĐHĐN Công văn 1606/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chọn nhà cung cấp.
Nơi nhận:
06/04/2016
726 1607/QĐ-ĐHĐN Công văn 1607/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (giai đoạn thiết kế) công trình Cải tạo sửa chữa các hạng mục phụ trợ Trung tâm TTHL, Phòng Lưu trỡ hồ sơ, Trạm điện, Nhà kho - ĐHĐN, 91 A Nguyễn Thị Minh Khai.
Nơi nhận:
06/04/2016
727 1608/ĐHĐN-KYD Công văn 1608/ĐHĐN-KYD Về việc giới thiệu giảng viên đi thực hành lâm sàng tại Trung tâm Y tế.
Nơi nhận:
07/04/2016
728 1609/ĐHĐN-HTQT Công văn 1609/ĐHĐN-HTQT Về việc góp ý về Kế hoạch hành động thực hiện đề án triển khai các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xá hội ASEAN.
Nơi nhận:
07/04/2016
729 1610/QĐ-ĐHĐN Công văn 1610/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
08/04/2016
730 1613/ĐHĐN-HTQT Công văn 1613/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
08/04/2016
731 1614/ĐHĐN-HTQT Công văn 1614/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
08/04/2016
732 1615/ĐHĐN-TCCB Công văn 1615/ĐHĐN-TCCB Về việc đề cử nhân dự tham gia Ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.
Nơi nhận:
08/04/2016
733 1616/ĐHĐN-VP Công văn 1616/ĐHĐN-VP Về việc sửa đổi Danh mục BMNN độ tuyệt mật, tối mật và mật.
Nơi nhận:
08/04/2016
734 1617-1621/QĐ-ĐHĐN Công văn 1617-1621/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập.
Nơi nhận:
08/04/2016
735 1622/QĐ-ĐHĐN Công văn 1622/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giải thể Trung tâm Dân số và Lao động thuộc Trường Đại học Kinh tê.
Nơi nhận:
08/04/2016
736 1623/QĐ-ĐHĐN Công văn 1623/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ hưi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Nơi nhận:
08/04/2016
737 1624/QĐ-ĐHĐN Công văn 1624/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
08/04/2016
738 1625/QĐ-ĐHĐN Công văn 1625/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 21.
Nơi nhận:
08/04/2016
739 1626/QĐ-ĐHĐN Công văn 1626/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên trúng tuyển kỳ thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 21.
Nơi nhận:
08/04/2016
740 1627/QĐ-ĐHĐN Công văn 1627/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo sửa chữa các hạng mục phụ trợ Trung tâm TTHL, Phòng lưu trữ hồ sơ, Trạm điện, Nhà kho - ĐHĐN, 91 A Nguyễn Thị Minh Khai.
Nơi nhận:
08/04/2016
741 1628/QĐ-ĐHĐN Công văn 1628/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình sân vườn, tường rào và nhà để xe khu nhà học A3-4 Trường ĐHSP - ĐHĐN.
Nơi nhận:
08/04/2016
742 1629/TB-ĐHĐN Công văn 1629/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động.
Nơi nhận:
08/04/2016
743 1630/QĐ-ĐHĐN Công văn 1630/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
08/04/2016
744 1631/TB-ĐHĐN Công văn 1631/TB-ĐHĐN Thông báo ý kiến kết luận của Phó Giám đốc ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác đào tạo ngày 31/3/2016.
Nơi nhận:
08/04/2016
745 1632/ĐHĐN-ĐT Công văn 1632/ĐHĐN-ĐT Về việc trình Đề án tuyển sinh nhóm vào ĐHĐN năm 2016.
Nơi nhận:
08/04/2016
746 1633/QĐ-ĐHĐN Công văn 1633/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi suất phụ cấp phúc lợi nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 cho CBVC thuộc Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
11/04/2016
747 1634/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1634/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đề xuất nội dung hợp tác về KH&CN theo NĐT với Đài Loan bắt đầu từ năm 2017.
Nơi nhận:
11/04/2016
748 1635/QĐ-ĐHĐN Công văn 1635/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT-ĐHĐN, hình thức đào tạo học chính quy.
Nơi nhận:
11/04/2016
749 1636/QĐ-ĐHĐN Công văn 1636/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi bồi dưỡng Kỹ năng Biên tập tin bài.
Nơi nhận:
11/04/2016
750 1500/QĐ-ĐHĐN Công văn 1500/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
30/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] More ...