DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2012

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 1981/QĐ-ĐHĐN Công văn 1981/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đặng Minh
Nơi nhận:
02/05/2012
32 1982/QĐ-ĐHĐN Công văn 1982/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Văn Mạnh
Nơi nhận:
02/05/2012
33 1983/QĐ-ĐHĐN Công văn 1983/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Chí Tùng
Nơi nhận:
02/05/2012
34 1984/QĐ-ĐHĐN Công văn 1984/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Vũ Quang Thuận
Nơi nhận:
02/05/2012
35 1985/QĐ-ĐHĐN Công văn 1985/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo
Nơi nhận:
02/05/2012
36 1986/QĐ-ĐHĐN Công văn 1986/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Phạm Thị Ngọc Thùy
Nơi nhận:
02/05/2012
37 1987/KH-ĐHĐN Công văn 1987/KH-ĐHĐN Kế hoạch sinh viên ĐHĐN với an toàn giao thông
Nơi nhận:
02/05/2012
38 1988/ĐHĐN-HTQT Công văn 1988/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
02/05/2012
39 1989/ĐHĐN-TCCB Công văn 1989/ĐHĐN-TCCB Nộp hồ sơ làm thủ tục nghỉ hưu thứ 6 năm 2012 cho 02 cán bộ viên chức Trường Đại học Sư phạm
Nơi nhận:
03/05/2012
40 1990/ĐHĐN-TCCB Công văn 1990/ĐHĐN-TCCB Nộp hồ sơ làm thủ tục nghỉ hưu tháng 6 năm 2012 cho bà Hồ Thị Kim Liên
Nơi nhận:
03/05/2012
41 1991/ĐHĐN-TCCB Công văn 1991/ĐHĐN-TCCB Nộp hồ sơ làm thủ tục nghỉ hưu tháng 6 năm 2012 cho bà Trần Thị Ngân
Nơi nhận:
03/05/2012
42 1992/ĐHĐN-HTQT Công văn 1992/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
03/05/2012
43 1993/ĐHĐN-HTQT Công văn 1993/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
03/05/2012
44 1995/ĐHĐN-HTQT Công văn 1995/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
03/05/2012
45 1996/TB-ĐHĐN Công văn 1996/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi nhận:
03/05/2012
46 1997/TB-ĐHĐN Công văn 1997/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hồ Thị Kim Thoa
Nơi nhận:
03/05/2012
47 1998/QĐ-ĐHĐN Công văn 1998/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn cho cán bộ đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài: Trương Hữu Trì
Nơi nhận:
03/05/2012
48 2000/ĐHĐN-HTQT Công văn 2000/ĐHĐN-HTQT Thông báo học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC)
Nơi nhận:
03/05/2012
49 2001/QĐ-ĐHĐN Công văn 2001/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt tổng dự toán (phần thiết bị) dự án "Đầu tư xây dựng công trình Nhà đào tạo sau đại học - nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHĐN
Nơi nhận:
03/05/2012
50 2003/QĐ-ĐHĐN Công văn 2003/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ: Lê Kim Hùng
Nơi nhận:
04/05/2012
51 2004/QĐ-ĐHĐN Công văn 2004/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ: Phạm Văn Tuấn
Nơi nhận:
04/05/2012
52 2005/TB-ĐHĐN Công văn 2005/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Trần Thị Hồng Loan
Nơi nhận:
04/05/2012
53 2006/TTR-ĐHĐN Công văn 2006/TTR-ĐHĐN Tờ trình về việc xin tiếp tục đào tạo bậc trung học sư phạm mầm non
Nơi nhận:
04/05/2012
54 2007/ĐHĐN-ĐT Công văn 2007/ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc cho thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN hệ vừa làm vừa học kỳ thi ngày 22-23/10/2011 được bảo lưu kết quả trúng tuyển
Nơi nhận:
04/05/2012
55 2014/TB-ĐHĐN Công văn 2014/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Diệp Thị Thanh
Nơi nhận:
04/05/2012
56 2015/TB-ĐHĐN Công văn 2015/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Huỳnh Thị Thanh Vân
Nơi nhận:
04/05/2012
57 2016/TB-ĐHĐN Công văn 2016/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Lê Thị Hoàng Hà
Nơi nhận:
04/05/2012
58 2017/ĐHĐN Công văn 2017/ĐHĐN Trả lời công văn số 171/CV-ĐHSP của Trường Đại học Sư phạm về việc dời thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên cao học khóa 21
Nơi nhận:
04/05/2012
59 2018/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2018/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
Nơi nhận:
04/05/2012
60 2008/QĐ-ĐHĐN Công văn 2008/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm ngạch viên chức: Hoàng Công Huân
Nơi nhận:
04/05/2012
Tìm thấy: 266 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...