DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2012

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
211 2169/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2169/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc khen thưởng của Giám đốc ĐHĐN cho các tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại Hội nghị Sinh viên NCKH ĐHĐN lần thứ 8 năm 2012
Nơi nhận:
15/05/2012
212 2170/ĐHĐN Công văn 2170/ĐHĐN Xin nhận thị thực AB trước hạn
Nơi nhận:
15/05/2012
213 2171/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2171/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành, Ban Biên tập, Tổ giúp việc Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học ĐHĐN lần thứ 8 năm 2012
Nơi nhận:
15/05/2012
214 2172/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2172/ĐHĐN-KHCNMT Về việc cung cấp số liệu phục vụ việc giám sát hoạt động KHCN của Quốc hội
Nơi nhận:
15/05/2012
215 2173/ĐHĐN-HTQT Công văn 2173/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
15/05/2012
216 2174/ĐHĐN-VP Công văn 2174/ĐHĐN-VP Bổ sung lịch sinh hoạt công tác
Nơi nhận:
15/05/2012
217 2175/ĐHĐN-HSSV Công văn 2175/ĐHĐN-HSSV Mời cán bộ tuyên truyền về an toàn giao thông và hướng dẫn luật giao thông đường bộ.
Nơi nhận:
15/05/2012
218 2176/ĐHĐN Công văn 2176/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách bổ sung sinh viên lớp MD19.1BTR đủ điều kiện nhập học đại học hệ từ xa khoa 19 (2012) ngành Sư phạm mầm non tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bến Tre
Nơi nhận:
15/05/2012
219 2177/ĐHĐN Công văn 2177/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên lớp QT19.1SNT đủ điều kiện nhập học đại học hệ từ xa khóa 19 (2012-2016), ngành Quản trị kinh doanh
Nơi nhận:
15/05/2012
220 2178/ĐHĐN-ĐT Công văn 2178/ĐHĐN-ĐT Báo cáo về hoạt đông liên kết, đào tạo liên thông của ĐHĐN với một số trường Đại học, Cao đẳng khác
Nơi nhận:
15/05/2012
221 2179/QĐ-ĐHĐN Công văn 2179/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc lần đầu: Nguyễn Lê Minh Thạch
Nơi nhận:
15/05/2012
222 2180/ĐHĐN Công văn 2180/ĐHĐN Tờ trình đề nghị cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ anh
Nơi nhận:
16/05/2012
223 2182/ĐHĐN-KHTC Công văn 2182/ĐHĐN-KHTC Thông báo về việc thu lệ phí tuyển sinh hệ liên thông kỳ thi tháng 7 năm 2012
Nơi nhận:
16/05/2012
224 2186/QĐ-ĐHĐN Công văn 2186/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ (Quyết định từ số 2186/QĐ-ĐHĐN đến số 2371/QĐ-ĐHĐN)
Nơi nhận:
16/05/2012
225 2372/ĐHĐN-TCCB Công văn 2372/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ dự tuyển đào thạc sĩ tại Nhật Bản: Phạm Văn Ngọc
Nơi nhận:
16/05/2012
226 1373/ĐHĐN-TCCB Công văn 1373/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản: Trần Thị Hoàng Giang
Nơi nhận:
16/05/2012
227 2374/ĐHĐN-QTTB Công văn 2374/ĐHĐN-QTTB Văn bản đề nghị thỏa thuận điểm đấu nối
Nơi nhận:
16/05/2012
228 2375/QĐ-ĐHĐN Công văn 2375/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc khen thưởng chỉ đạo viên và đội tuyển đạt thành tích trong "Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2012"
Nơi nhận:
16/05/2012
229 2376/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2376/ĐHĐN-KHCNMT Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 8 ĐHĐN năm 2012
Nơi nhận:
16/05/2012
230 2377/ĐHĐN-HTQT Công văn 2377/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
16/05/2012
231 2378/ĐHĐN-HTQT Công văn 2378/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
16/05/2012
232 2379/ĐHĐN-HTQT Công văn 2379/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuận giữa sinh viên ĐHĐN và sinh viên các nước Tiểu vùng sông Mê Kông: Lào, Thái Lan, Việt Nam
Nơi nhận:
16/05/2012
233 2381/QĐ-ĐHĐN Công văn 2381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ: Nguyễn Văn Ban
Nơi nhận:
16/05/2012
234 2382/ĐHĐN-KHTC Công văn 2382/ĐHĐN-KHTC Thông báo lần 3 về việc nộp học phí sau đại học đợt 2 của khóa 23
Nơi nhận:
16/05/2012
235 2383/ĐHĐN Công văn 2383/ĐHĐN Thông báo về thời hạn đào tạo các lớp cao học khóa 20, 21, 22
Nơi nhận:
16/06/2012
236 2384/ĐHĐN-HTQT Công văn 2384/ĐHĐN-HTQT Đề nghị gia hạn tạm trú cho lưu học sinh
Nơi nhận:
16/05/2012
237 2385/QĐ-ĐHĐN Công văn 2385/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Australia: Dương Mộng Hà
Nơi nhận:
16/05/2012
238 2386/ĐHĐN-TCCB Công văn 2386/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Cộng hòa Pháp: Trần Ngô Quốc Huy
Nơi nhận:
16/05/2012
239 2387/ĐHĐN-KHTC Công văn 2387/ĐHĐN-KHTC Chi phí sao đề thi tuyển sinh năm 2012
Nơi nhận:
16/05/2012
240 2388/ĐHĐN-HTQT Công văn 2388/ĐHĐN-HTQT Xin gia hạn cho lưu học sinh Trung Quốc
Nơi nhận:
17/05/2012
Tìm thấy: 266 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]