DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2014

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 5772/ĐHĐN-SĐH Công văn 5772/ĐHĐN-SĐH Về việc tổ chức ôn tập kiến thức cho đối tượng dự thi tuyển sinh.
Nơi nhận:
03/10/2014
32 5766/ĐHĐN-HTQT Công văn 5766/ĐHĐN-HTQT Về việc xin phép tổ chức hội thảo du học Nhật Bản.
Nơi nhận:
03/10/2014
33 5774/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 5774/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc báo cáo tổng hợp về công tác quản lý các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.
Nơi nhận:
06/10/2014
34 5697/ĐHĐN Công văn 5697/ĐHĐN Về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 30.
Nơi nhận:
01/10/2014
35 5789/ĐHĐN-HTQT Công văn 5789/ĐHĐN-HTQT Thông báo chương trình học bổng tiến sĩ tại Áo.
Nơi nhận:
06/10/2014
36 5790/ĐHĐN-TCCB Công văn 5790/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức nước ngoài đi học nước ngoài quá hạn (lần 2).
Nơi nhận:
06/10/2014
37 5791/ĐHĐN-TCCB Công văn 5791/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi học nước ngoài quá hạn (lần 2)
Nơi nhận:
06/10/2014
38 5800/QĐ-ĐHĐN Công văn 5800/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN năm học 2013-2014.
Nơi nhận:
06/10/2014
39 5801/QĐ-ĐHĐN Công văn 5801/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN năm học 2013-2014.
Nơi nhận:
06/10/2014
40 5807/ĐHĐN-SĐH Công văn 5807/ĐHĐN-SĐH Về việc giới thiệu cán bộ tham gia các tiểu ban chuyên môn xét NCS khóa 30.
Nơi nhận:
06/10/2014
41 5812/ĐHĐN Công văn 5812/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Kế toán, hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng trị.
Nơi nhận:
07/10/2014
42 5813/ĐHĐN Công văn 5813/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng trị.
Nơi nhận:
07/10/2014
43 5818/ĐHĐN-SĐH Công văn 5818/ĐHĐN-SĐH Về việc chuẩn bị địa điểm thi sau đại học khóa 30.
Nơi nhận:
07/10/2014
44 5819/ĐHĐN-SĐH Công văn 5819/ĐHĐN-SĐH Về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 30.
Nơi nhận:
07/10/2014
45 5820/QĐ-ĐHĐN Công văn 5820/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen cho sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào ĐHĐN năm 2014.
Nơi nhận:
07/10/2014
46 5825/TTr-ĐHĐN Công văn 5825/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non.
Nơi nhận:
07/10/2014
47 5826/ĐHĐN Công văn 5826/ĐHĐN Về việc đề nghị cho NCS gia hạn bảo vệ luận án tiến sĩ.
Nơi nhận:
07/10/2014
48 5827/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 5827/ĐHĐN-KHCNMT Về việc xem xét hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội nghị ISAT13.
Nơi nhận:
08/10/2014
49 5829/ĐHĐN-CSVC Công văn 5829/ĐHĐN-CSVC Báo cáo tình hình khai thác và sử dụng các thiết bị thuộc các Dự án TCNLNC.
Nơi nhận:
08/10/2014
50 5830/ĐHĐN-SĐH Công văn 5830/ĐHĐN-SĐH Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh sau đại học khóa 30.
Nơi nhận:
08/10/2014
51 5831/ĐHĐN-CSVC Công văn 5831/ĐHĐN-CSVC Triển khai lập Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 tại các cơ sở giái dục thành viên.
Nơi nhận:
08/10/2014
52 5832/ĐHĐN-CSVC Công văn 5832/ĐHĐN-CSVC Về việc giải quyết vướng mắc, tồn đọng công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn II tại phường Hòa Quý.
Nơi nhận:
08/10/2014
53 5833/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 5833/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở do ĐHĐN quản lý.
Nơi nhận:
08/10/2014
54 5839/ĐHĐN-CSVC Công văn 5839/ĐHĐN-CSVC Về việc tổ chức tuyến phố chuyên doanh đường Lê duẩn.
Nơi nhận:
08/10/2014
55 5841/ĐHĐN-ĐT Công văn 5841/ĐHĐN-ĐT Về việc báo cáo kết quả đào tạo cử tuyển, theo địa chỉ sử dụng, đối tượng 30a.
Nơi nhận:
08/10/2014
56 5847/QĐ-ĐHĐN Công văn 5847/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng tuyển sinh sau đại học khóa 30 (năm 2014)
Nơi nhận:
08/10/2014
57 5848/QĐ-ĐHĐN Công văn 5848/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ "Vinh danh Thủ khoa và Tiếp sức đến trường ĐHĐN năm 2014"
Nơi nhận:
08/10/2014
58 5861/ĐHĐN-TCCB Công văn 5861/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi thực tập tại Liên bang Nga
Nơi nhận:
09/10/2014
59 5862/ĐHĐN-TCCB Công văn 5862/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi thực tập tại Liên bang Nga
Nơi nhận:
09/10/2014
60 5863/ĐHĐN-TCCB Công văn 5863/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi thực tập tại Liên bang Nga
Nơi nhận:
09/10/2014
Tìm thấy: 779 mục   / 26 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...