DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2015

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 4929/ĐHĐN-HSSV Công văn 4929/ĐHĐN-HSSV Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng "Saigon Co.op - Chắp cánh tương lai" năm 2015.
Nơi nhận:
21/09/2015
62 4930/ĐHĐN-HTQT Công văn 4930/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo việc tổ chức Hiệu trưởng các trường đạihọc Việt Nam - Nhật Bản.
Nơi nhận:
21/09/2015
63 4931/QĐ-ĐHĐN Công văn 4931/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
21/09/2015
64 4932/QĐ-ĐHĐN Công văn 4932/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
21/09/2015
65 4933/QĐ-ĐHĐN Công văn 4933/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
21/09/2015
66 4934/QĐ-ĐHĐN Công văn 4934/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 95 lưu học sinh Lào vào học tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Nơi nhận:
21/09/2015
67 4935/QĐ-ĐHĐN Công văn 4935/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm thiết bị năm 2015 thuộc Dự án Đầu tư xây dụng Phòng thí nghiệm Công nghệ chế biến dầu khí - ĐHĐN.
Nơi nhận:
21/09/2015
68 4936/QĐ-ĐHĐN Công văn 4936/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm thiết bị thuộc Kế hoạch mua sắm các trang thiết bị tại Khoa /gdtc - ĐHĐN trong năm 2015.
Nơi nhận:
21/09/2015
69 4937-4938/ĐHĐN-CSVC Công văn 4937-4938/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số DAHD09.
Nơi nhận:
21/09/2015
70 4939-4941/ĐHĐN-CSVC Công văn 4939-4941/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số DAHD10.
Nơi nhận:
21/09/2015
71 4942-4946/ĐHĐN-CSVC Công văn 4942-4946/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số DAHD11.
Nơi nhận:
21/09/2015
72 4947/ĐHĐN-CSVC Công văn 4947/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số DAHD09.
Nơi nhận:
21/09/2015
73 4948/ĐHĐN-CSVC Công văn 4948/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số GDTC01.
Nơi nhận:
21/09/2015
74 4949/ĐHĐN-CSVC Công văn 4949/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số GDTC02.
Nơi nhận:
21/09/2015
75 4950/ĐHĐN-CSVC Công văn 4950/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số GDTC01.
Nơi nhận:
21/09/2015
76 4951/ĐHĐN-CSVC Công văn 4951/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số GDTC01.
Nơi nhận:
21/09/2015
77 4952-4953/ĐHĐN-CSVC Công văn 4952-4953/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số GDTC01.
Nơi nhận:
21/09/2015
78 4954/QĐ-ĐHĐN Công văn 4954/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (giai đoạn thi công) Hạng mục Đóng trần thả cho 12 phòng học phục vụ chương trình chất lượng cao năm 2015 Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận:
22/09/2015
79 4955/ĐHĐN-TCCB Công văn 4955/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2014 tại Vương quốc Anh.
Nơi nhận:
22/09/2015
80 4956/QĐ-ĐHĐN Công văn 4956/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học Chương trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại ĐHĐN năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
22/09/2015
81 4957/ĐHĐN-HTQT Công văn 4957/ĐHĐN-HTQT Về việc tổng hợp thông tin hợp tác giáo dục với Thái Lan.
Nơi nhận:
22/09/2015
82 4958/QĐ-ĐHĐN Công văn 4958/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên lớp LH22.1QTR đủ điều kiện nhập học đại học khóa 22 (2015-2019) ngành Luật hình thức đào tạo học từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng trị.
Nơi nhận:
22/09/2015
83 4959-4960/QĐ-ĐHĐN Công văn 4959-4960/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
22/09/2015
84 4961/QĐ-ĐHĐN Công văn 4961/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
22/09/2015
85 4962/QĐ-ĐHĐN Công văn 4962/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập.
Nơi nhận:
22/09/2015
86 4963/QĐ-ĐHĐN Công văn 4963/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
22/09/2015
87 4964/QĐ-ĐHĐN Công văn 4964/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận viên chức.
Nơi nhận:
22/09/2015
88 4956/TB-ĐHĐN Công văn 4956/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Nơi nhận:
22/09/2015
89 4966/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 4966/ĐHĐN-KHCNMT Về việc góp ý Dự thảo các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.
Nơi nhận:
22/09/2015
90 4967/QĐ-ĐHĐN Công văn 4967/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc dừng đào tạo nghiên cứu sinh.
Nơi nhận:
22/09/2015
Tìm thấy: 4311 mục   / 144 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...