DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2015

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 5018/QĐ-ĐHĐN Công văn 5018/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự.
Nơi nhận:
25/09/2015
122 5019/QĐ-ĐHĐN Công văn 5019/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự.
Nơi nhận:
25/09/2015
123 5020/ĐHĐN-TCCB Công văn 5020/ĐHĐN-TCCB Về việc kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên.
Nơi nhận:
25/09/2015
124 5021/QĐ-ĐHĐN Công văn 5021/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B cho học viên khóa thi thi ngày 06/9/2015.
Nơi nhận:
25/09/2015
125 5022/QĐ-ĐHĐN Công văn 5022/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học ngành Luật kinh doanh theo hình thức đào tạo học từ xa mở tại tỉnh Khánh Hòa.
Nơi nhận:
25/09/2015
126 5023/ĐHĐN-ĐT Công văn 5023/ĐHĐN-ĐT Về việc thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.
Nơi nhận:
25/09/2015
127 5024/TTr-ĐHĐN Công văn 5024/TTr-ĐHĐN Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá sinh viên Lào - ĐHĐN.
Nơi nhận:
25/09/2015
128 5026/QĐ-ĐHĐN Công văn 5026/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cao đẳng theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trường Đại học Trà Vinh.
Nơi nhận:
28/09/2015
129 5027-5032/QĐ-ĐHĐN Công văn 5027-5032/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
28/09/2015
130 5033/QĐ-ĐHĐN Công văn 5033/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
28/09/2015
131 5034/QĐ-ĐHĐN Công văn 5034/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
28/09/2015
132 5035/BC-ĐHĐN Công văn 5035/BC-ĐHĐN Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Nơi nhận:
28/09/2015
133 5037/QĐ-ĐHĐN Công văn 5037/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài.
Nơi nhận:
28/09/2015
134 5038/QĐ-ĐHĐN Công văn 5038/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận:
28/09/2015
135 5039/TB-ĐHĐN Công văn 5039/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
28/09/2015
136 5040/TB-ĐHĐN Công văn 5040/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
28/09/2015
137 5041/ĐHĐN-CSVC Công văn 5041/ĐHĐN-CSVC Về việc bổ sung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn II.
Nơi nhận:
28/09/2015
138 5042/QĐ-ĐHĐN Công văn 5042/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá trang thiết bị cho ĐHĐN.
Nơi nhận:
28/09/2015
139 5043/QĐ-ĐHĐN Công văn 5043/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử Đội tuyển Cầu lông CBVC ĐHĐN tham dự Giải Cầu lông Người Giáo viên Nhân dân lần thứ VI-2015.
Nơi nhận:
28/09/2015
140 5044/QĐ-ĐHĐN Công văn 5044/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
28/09/2015
141 5045/QĐ-ĐHĐN Công văn 5045/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
28/09/2015
142 5046/ĐHĐN-HTQT Công văn 5046/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
28/09/2015
143 5047/ĐHĐN-HTQT Công văn 5047/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
28/09/2015
144 5048/ĐHĐN-HTQT Công văn 5048/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
28/09/2015
145 5049/ĐHĐN-HTQT Công văn 5049/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
28/09/2015
146 5050/BC-ĐHĐN Công văn 5050/BC-ĐHĐN Báo cáo về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và cải cách hành chính năm 2015.
Nơi nhận:
29/09/2015
147 5051/ĐHĐN-HTQT Công văn 5051/ĐHĐN-HTQT Về việc triển khai chương trình học bổng Mabuchi-Nhật Bản.
Nơi nhận:
29/09/2015
148 5052/ĐHĐN-HSSV Công văn 5052/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng "Saigon Co.op - Chắp cánh tương lai".
Nơi nhận:
29/09/2015
149 5053/TB-ĐHĐN Công văn 5053/TB-ĐHĐN Thông báo kết quả Giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc Truyền hình Quốc phòng Việt Nam Cup Viettel 2015 - Khu vực VI.
Nơi nhận:
29/09/2015
150 5054/ĐHĐN-KHTC Công văn 5054/ĐHĐN-KHTC Về việc báo cáo thực hiện kiến nghị của đoàn thẩm tra xét duyệt quyết toán năm 2014 của Bộ GD&ĐT.
Nơi nhận:
29/09/2015
Tìm thấy: 4311 mục   / 144 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...