DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2016

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
271 308/ĐHĐN-HTQT Công văn 308/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
19/01/2016
272 309-321/ĐHĐN-HTQT Công văn 309-321/ĐHĐN-HTQT Về việc khảo sát thông tin liên quan đến du học tại Nhật Bản.
Nơi nhận:
19/01/2016
273 322/QĐ-ĐHĐN Công văn 322/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, du học tự túc thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận:
19/01/2016
274 323/ĐHĐN-TĐKT Công văn 323/ĐHĐN-TĐKT Về việc hướng dẫn đánh giá các lĩnh vực công tác năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
19/01/2016
275 347/QĐ-ĐHĐN Công văn 347/QĐ-ĐHĐN "Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
20/01/2016
276 324/ĐHĐN-TCCB Công văn 324/ĐHĐN-TCCB Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy.
Nơi nhận:
19/01/2016
277 325/QĐ-ĐHĐN Công văn 325/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Tin học ứng dục Trình độ B tại Trung tâm Phát triển Phần mềm - ĐHĐN.
Nơi nhận:
19/01/2016
278 326/QĐ-ĐHĐN Công văn 326/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban coi thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm Phát triển Phần miềm - ĐHĐN.
Nơi nhận:
19/01/2016
279 327/QĐ-ĐHĐN Công văn 327/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm Phát triển Phần miềm - ĐHĐN.
Nơi nhận:
19/01/2016
280 329/ĐHĐN-VP Công văn 329/ĐHĐN-VP Lịch trực, bảo vệ cơ quan và trực tăng cường các khu vực thuộc ĐHĐN các ngày nghỉ tết nguyên đán Bính Thân 2016.
Nơi nhận:
19/01/2016
281 330/ĐHĐN-HTQT Công văn 330/ĐHĐN-HTQT Về việc kế hoạch làm việc của Thị trưởng thành phố Mimasaka, Nhật Bản.
Nơi nhận:
19/01/2016
282 331/ĐHĐN-HTQT Công văn 331/ĐHĐN-HTQT Về việc hỗ trợ giảng việ và sinh viên Trường Đại học Toronto, Canada.
Nơi nhận:
19/01/2016
283 332/ĐHĐN-TCCB Công văn 332/ĐHĐN-TCCB Về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp.
Nơi nhận:
19/01/2016
284 333/ĐHĐN-ĐT Công văn 333/ĐHĐN-ĐT Về việc liên kết giảng dạy các học phần Quốc phòng An ninh.
Nơi nhận:
19/01/2016
285 335/ĐHĐN-ĐT Công văn 335/ĐHĐN-ĐT Về việc kiểm tra thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao.
Nơi nhận:
20/01/2016
286 336/QĐ-ĐHĐN Công văn 336/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
20/01/2016
287 337/ĐHĐN-ĐT Công văn 337/ĐHĐN-ĐT Về việc đăng ký chỉ tiêu dự bị đại học.
Nơi nhận:
20/01/2016
288 338/QĐ-ĐHĐN Công văn 338/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
20/01/2016
289 339/ĐHĐN-CSVC Công văn 339/ĐHĐN-CSVC Về việc đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy.
Nơi nhận:
20/01/2016
290 340/ĐHĐN-HTQT Công văn 340/ĐHĐN-HTQT Về việc khảo sát thông tin liên quan đến du học tại Nhật Bản.
Nơi nhận:
20/01/2016
291 341/ĐHĐN-HTQT Công văn 341/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận:
20/01/2016
292 342/KH-ĐHĐN Công văn 342/KH-ĐHĐN Kế hoạch đánh giá và lấy thư giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc ĐHĐN, nhiệm kỳ 2015-2020.
Nơi nhận:
20/01/2016
293 343/ĐHĐN-HTQT Công văn 343/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
21/01/2016
294 344/ĐHĐN-HTQT Công văn 344/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
21/01/2016
295 345/ĐHĐN-HTQT Công văn 345/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
21/01/2016
296 346/QĐ-ĐHĐN Công văn 346/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của ĐHĐN.
Nơi nhận:
21/01/2016
297 348/ĐHĐN-CSVC Công văn 348/ĐHĐN-CSVC Về việc thẩm duyệt hồ sơ TK BVTC hạng mục PCCC công trình.
Nơi nhận:
22/01/2016
298 349/QĐ-ĐHĐN Công văn 349/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
22/01/2016
299 350/ĐHĐN-TCCB Công văn 350/ĐHĐN-TCCB Về việc trả lời đơn xin chuyển công tác của bà Huỳnh Ngọc Tú.
Nơi nhận:
22/01/2016
300 351/ĐHĐN-TCCB Công văn 351/ĐHĐN-TCCB Về việc báo Bảo hiểm xã hội.
Nơi nhận:
22/01/2016
Tìm thấy: 1261 mục   / 43 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...