DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2016

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 2049/QĐ-ĐHĐN Công văn 2049/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chọn nhà cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các rủi ro phụ cho tòa nhà C (9 tầng).
Nơi nhận:
16/05/2016
122 2050/ĐHĐN-ĐT Công văn 2050/ĐHĐN-ĐT Về việc gửi đề án tuyển sinh riêng vào ĐH,CĐ hệ chỉnh quy năm 2016.
Nơi nhận:
16/05/2016
123 2051/ĐHĐN-ĐT Công văn 2051/ĐHĐN-ĐT Về việc báo cáo tình hình thực tế áp dụng quy chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy.
Nơi nhận:
16/05/2016
124 2052/QĐ-ĐHĐN Công văn 2052/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp MD21.1PVS & TD21.PVS tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi.
Nơi nhận:
16/05/2016
125 2053/QĐ-ĐHĐN Công văn 2053/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp TD21.3CVA & TD21.PVS tại Trung tâm GDTX Chu Văn An.
Nơi nhận:
16/05/2016
126 2054/QĐ-ĐHĐN Công văn 2054/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp TD21.1PVP & TD21.PVS tại Trung tâm ĐTTX - Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi.
Nơi nhận:
16/05/2016
127 2055/QĐ-ĐHĐN Công văn 2055/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp MD21.2CVA Tại Trung tâm GDTX Chu Văn An.
Nơi nhận:
16/05/2016
128 01/QĐ-ĐHĐN Công văn 01/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2015".
Nơi nhận:
04/01/2016
129 02/ĐHĐN-TCCB Công văn 02/ĐHĐN-TCCB Về việc lập danh sách thành phần tham dự hội nghị lấy thư giới thiệu và lấy phiếu bổ nhiệm lại Phó Giám đốc ĐHĐN.
Nơi nhận:
04/01/2016
130 03/TB-ĐHĐN Công văn 03/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận:
04/01/2016
131 04/QĐ-ĐHĐN Công văn 04/QĐ-ĐHĐN Quyết định vè việc thành lập BTC Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011-2015.
Nơi nhận:
04/01/2016
132 05/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 05/ĐHĐN-KHCNMT Về việc gửi nội dung kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động KHCN.
Nơi nhận:
04/01/2016
133 06-124/QĐ-ĐHĐN Công văn 06-124/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
134 125/ĐHĐN-ĐT Công văn 125/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
135 126/ĐHĐN-ĐT Công văn 126/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
136 127/QĐ-ĐHĐN Công văn 127/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
137 128/QĐ-ĐHĐN Công văn 128/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
138 130/TB-ĐHĐN Công văn 130/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 23.
Nơi nhận:
05/01/2016
139 131/QĐ-ĐHĐN Công văn 131/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại Đằ Nẵng.
Nơi nhận:
05/01/2016
140 132/ĐHĐN-VP Công văn 132/ĐHĐN-VP Về việc phối hợp sửa chữa chống thấm sơn mặt tiền nhà A - Cơ quan ĐHĐN, 41 Lê Duẩn.
Nơi nhận:
05/01/2016
141 133/ĐHĐN-TCCB Công văn 133/ĐHĐN-TCCB Về việc chi trả 40% lương theo thông báo kết luận của Phó Giám đốc ĐHĐN.
Nơi nhận:
05/01/2016
142 134/ĐHĐN-TCCB Công văn 134/ĐHĐN-TCCB Về việc báo cáo công tác nâng bậc lương năm 2015.
Nơi nhận:
05/01/2016
143 135/TB-ĐHĐN Công văn 135/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
05/01/2016
144 136/ĐHĐN-TCCB Công văn 136/ĐHĐN-TCCB Về việc cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của ĐHĐN.
Nơi nhận:
05/01/2016
145 137/ĐHĐN-CSVC Công văn 137/ĐHĐN-CSVC Về việc báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ năm 2015.
Nơi nhận:
05/01/2016
146 138-139/ĐHĐN-HTQT Công văn 138-139/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
05/01/2016
147 140/QĐ-ĐHĐN Công văn 140/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Kế toán, theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận.
Nơi nhận:
06/01/2016
148 141/QĐ-ĐHĐN Công văn 141/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận.
Nơi nhận:
06/01/2016
149 142/QĐ-ĐHĐN Công văn 142/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Kế toán liên thông, theo hình thức đào tạo học từ xa tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận:
06/01/2016
150 143/QĐ-ĐHĐN Công văn 143/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên lưu học sinh Lào.
Nơi nhận:
06/01/2016
Tìm thấy: 1261 mục   / 43 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...