DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2016

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
211 233-239/ĐHĐN-HTQT Công văn 233-239/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
14/01/2016
212 240/ĐHĐN-HTQT Công văn 240/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo danh sách LHS Lào vi phạm nội quy ký túc xá.
Nơi nhận:
14/01/2016
213 241/ĐHĐN-HTQT Công văn 241/ĐHĐN-HTQT Về việc chuyển đổi thời gian học tập của lưu học sinh Lào.
Nơi nhận:
14/01/2016
214 242/ĐHĐN-TCCB Công văn 242/ĐHĐN-TCCB Về việc cán bộ dự tuyển Nghiên cứu sinh.
Nơi nhận:
14/01/2016
215 243/ĐHĐN-TCCB Công văn 243/ĐHĐN-TCCB Về việc đề nghị điều chỉnh bậc lương cho giảng viên cao cấp.
Nơi nhận:
14/01/2016
216 244/KL-ĐHĐN Công văn 244/KL-ĐHĐN Kế luận thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất tại Trường ĐHKT.
Nơi nhận:
14/01/2016
217 245/QĐ-ĐHĐN Công văn 245/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian bồi dưỡng ở nước ngoài.
Nơi nhận:
14/01/2016
218 246/QĐ-ĐHĐN Công văn 246/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
14/01/2016
219 247/ĐHĐN-TCCB Công văn 247/ĐHĐN-TCCB Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014-CP.
Nơi nhận:
14/01/2016
220 248/QĐ-ĐHĐN Công văn 248/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận:
14/01/2016
221 249/ĐHĐN-TCCB Công văn 249/ĐHĐN-TCCB Về việc khảo sát năng lực tiếng Anh.
Nơi nhận:
15/01/2016
222 250/BC-ĐHĐN Công văn 250/BC-ĐHĐN Báo cáo về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015.
Nơi nhận:
15/01/2016
223 251/ĐHĐN-TCCB Công văn 251/ĐHĐN-TCCB Về việc xác định thời gian công tác chốt sổ BHXH; điều chỉnh ngày, tháng sinh; cấp lại tờ rời BHXH.
Nơi nhận:
15/01/2016
224 252/ĐHĐN-TCCB Công văn 252/ĐHĐN-TCCB Về việc điều chỉnh thông tin trong thẻ BHYT năm 2016.
Nơi nhận:
15/01/2016
225 253-255/TB-ĐHĐN Công văn 253-255/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Nơi nhận:
15/01/2016
226 256/BC-ĐHĐN Công văn 256/BC-ĐHĐN Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015.
Nơi nhận:
16/01/2016
227 257/TB-ĐHĐN Công văn 257/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
15/01/2016
228 258/QĐ-ĐHĐN Công văn 258/QĐ-ĐHĐN Quyết định ban hành Nội quy Cơ quan ĐHĐN tại cơ sở 91 A Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận:
15/01/2016
229 259/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 259/ĐHĐN-KHCNMT Về việc cung cấp thông tin tiềm lực công nghệ sinh học.
Nơi nhận:
15/01/2016
230 260/QĐ-ĐHĐN Công văn 260/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
15/01/2016
231 261/QĐ-ĐHĐN Công văn 261/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
232 262/QĐ-ĐHĐN Công văn 262/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chỉnh trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
233 263/QĐ-ĐHĐN Công văn 263/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
234 264/QĐ-ĐHĐN Công văn 264/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
235 265/QĐ-ĐHĐN Công văn 265/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực tế các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc.
Nơi nhận:
18/01/2016
236 266/QĐ-ĐHĐN Công văn 266/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồn thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ x, lớp TD21.DTG tại Trường Đại học Trà Vinh.
Nơi nhận:
18/01/2016
237 267/TB-ĐHĐN Công văn 267/TB-ĐHĐN Thông báo về việc triển khai công tác tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2015.
Nơi nhận:
18/01/2016
238 268/TB-ĐHĐN Công văn 268/TB-ĐHĐN Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Vừa làm vừa học và liên thông VLVH tháng 10/2015.
Nơi nhận:
18/01/2016
239 269/TB-ĐHĐN Công văn 269/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận:
18/01/2016
240 270/QĐ-ĐHĐN Công văn 270/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi thêm 1/2 tháng lương nhân dịp Tết Nguyên Đán Thân năm 2016.
Nơi nhận:
18/01/2016
Tìm thấy: 1261 mục   / 43 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...