DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
271 3671/TTr-ĐHĐNTờ trình 3671/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc đề nghị xét tặng giải thưởng :Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2017.
Nơi nhận: Hội đồng xét tặng giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2017 thành phố Đà Nẵng; Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.
31/10/2017
272 3670/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3670/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Nguyên Hữu Việt.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2017
273 3680/TB-ĐHĐNThông báo 3680/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Nguyễn Văn Anh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
31/10/2017
274 3657-3660/ĐHĐN-HTQT Công văn 3657-3660/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
30/10/2017
275 3653/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3653/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Kỹ thuật thiết kế tiên tiến ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2017
276 3652/ĐHĐN-VP Công văn 3652/ĐHĐN-VP Về việc điều chỉnh thời gian làm việc mùa đông.
Nơi nhận: Lãnh đạo các Văn phòng, các Ban chức năng; Lãnh đạo các Trung tâm, Viện, Khoa trực thuộc.
30/10/2017
277 3646/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3646/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép năm 2017 và đi nước ngoài: Ngô Văn Dưỡng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2017
278 3651/ĐHĐN-TCCB Công văn 3651/ĐHĐN-TCCB Về việc điều chỉnh hệ số lương cho giảng viên cao cấp.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Bộ Nội vụ.
30/10/2017
279 3649-3650/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3649-3650/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Hữu Thành.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2017
280 3644/ĐHĐN-TCCB Công văn 3644/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ tham gia giám sát rút bài thi phục vụ công tác hậu kiểm đối với thí sinh trúng tuyển các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an.
Nơi nhận: Công an thành phố Đà Nẵng; Lãnh đạo Phòng PA 83.
30/10/2017
281 3643/KH-ĐHĐNKế hoạch 3643/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
30/10/2017
282 3642/ĐHĐN-TCCB Công văn 3642/ĐHĐN-TCCB Về việc xác định thời gian BHXH: Phạm Thị Ngọc Diệu.
Nơi nhận: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.
30/10/2017
283 3632-3641/ĐHĐN-HTQT Công văn 3632-3641/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng; Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
30/10/2017
284 3631/ĐHĐN-TCCB Công văn 3631/ĐHĐN-TCCB Về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên là GS, PGS, TS: Trần Xuân Tùy.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
30/10/2017
285 3630/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3630/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ: Huỳnh Thái Hưng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2017
286 3629/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3629/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ: Trần Thị Thùy Trang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2017
287 3628/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3628/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cthành lập Tổ rút bài thi THPT quốc gia phục vụ công tác hậu kiểm đối với thí sinh trúng tuyển các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2017
288 3627/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3627/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thuyên chuyển công tác viên chức: Lê Minh Đức.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2017
289 3654/TB-ĐHĐNThông báo 3654/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng ngắn hạn: Phan Chí Nghĩa.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
30/10/2017
290 3645/TB-ĐHĐNThông báo 3645/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Trần Văn Thành.
Nơi nhận: Văn phognf ĐHĐN.
30/10/2017
291 3626/TB-ĐHĐNThông báo 3626/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Nguyễn Văn Sỹ.
Nơi nhận: Văn phòng ĐHĐN.
30/10/2017
292 3622/ĐHĐN-KHTC Công văn 3622/ĐHĐN-KHTC Về việc thu phí ôn thi cao học khóa 36.
Nơi nhận: Các học viên tham gia ôn thi các ngành cao học khóa 36 tại ĐHĐN.
27/10/2017
293 3621/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3621/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ công tác.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/10/2017
294 3619/TB-ĐHĐNThông báo 3619/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Hồ Xuân Tuấn.
Nơi nhận: Khoa Y Dược; Ông Hồ Xuân Tuấn.
27/10/2017
295 3617/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3617/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo bằng một và bằng hai hình thức đào tạo học từ xa, ngành Ngôn ngữ Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/10/2017
296 3616/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3616/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo bằng một và bằng hai, hình thức đào tạo học từ xa, ngành Luật.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/10/2017
297 3614/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3614/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy trong kỳ 1 năm 2017 của Trường CĐCN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/10/2017
298 3613/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3613/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy trong kỳ 1 năm 2017 của Trường CĐCN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/10/2017
299 3612/TB-ĐHĐNThông báo 3612/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Trần Nguyễn Phương Minh.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
27/10/2017
300 3610/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3610/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở: Nguyễn Thị Hương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/10/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...