DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
331 3538/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 3538/ĐHĐN-PCTĐ Về việc triển khai xét tặng giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2017.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các Khoa, Viện trực thuộc ĐHĐN.
19/10/2017
332 3526/ĐHĐN-HTQT Công văn 3526/ĐHĐN-HTQT Về việc gửi báo cáo đánh giá Dự án hợp tác Việt Nam - Wallonie - Bruxelles giai đoạn 2016-2018.
Nơi nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ GD&ĐT; Phái đoàn Wallonie - Bruxelles.
19/10/2017
333 3529-3533/ĐHĐN-HTQT Công văn 3529-3533/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an thành phố Đà Nẵng.
19/10/2017
334 3482/ĐHĐN-ĐT Công văn 3482/ĐHĐN-ĐT Về việc rà soát văn bản liên quan đến công tác đào tạo.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị đào tạo trực thuộc.
16/10/2017
335 3487/ĐHĐN-HTQT Công văn 3487/ĐHĐN-HTQT Về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Công ty Caters de Vietnam.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu Trường ĐHBK; Phòng CTSV Trường ĐHBK.
16/10/2017
336 3475/ĐHĐN-ĐT Công văn 3475/ĐHĐN-ĐT Về việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các vùng kinh tế tọng điểm.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
13/10/2017
337 3471/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3471/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/10/2017
338 3464/TB-ĐHĐNThông báo 3464/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36.
Nơi nhận: Các Cơ sở đào tạo SĐH, Viện Nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT; Trường ĐHSP; Trường ĐH Quảng Bình.
13/10/2017
339 3459/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3459/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2017 của ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
12/10/2017
340 3431/ĐHĐN-CSVC Công văn 3431/ĐHĐN-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cải tạo sân bóng, nâng cấp dường chạy cao su khoa GDTC - ĐHĐN
Nơi nhận: Công ty TNHH thiết bị Thể thao Nam Việt.
11/10/2017
341 3379/ĐHĐN-ĐT Công văn 3379/ĐHĐN-ĐT Về việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.
Nơi nhận: Phòng Quản lý văng bằng, chứng chỉ - Cục Quản lý chất lượng.
09/10/2017
342 3361/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3361/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban soan thảo chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/10/2017
343 3360/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3360/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin cho học viên khóa thi ngày 15-17/9/2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/10/2017
344 3338/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3338/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên hệ chính quy năm 2017 tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: Như Điều 2.
03/10/2017
345 3314-3315/TB-ĐHĐNThông báo 3314-3315/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động ngắn hạn: Nguyễn Đức Nhơn, Hà Kim Tiên.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
29/09/2017
346 3268/TB-ĐHĐNThông báo 3268/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động ngắn hạn: Nguyễn thành Nam.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
29/09/2017
347 3227/TB-ĐHĐNThông báo 3227/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động ngắn hạn: Phan Học.
Nơi nhận: Khoa ĐTQT.
29/09/2017
348 3611/ĐHĐN-TCCB Công văn 3611/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi học tập tại nước ngoài đã quá hạn (lần 2): Đỗ Việt Hải.
Nơi nhận: Ông Đỗ Việt Hải, Khoa Xây dựng Cầu đường; Trường ĐHBK.
19/09/2017
349 2611/ĐHĐN-TCCB Công văn 2611/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014
Nơi nhận: - Như trên; - Các CSGDĐH thành viên; - Ban Giám đốc ĐHĐN;
15/08/2017
350 2188/ĐHĐN-KYD Công văn 2188/ĐHĐN-KYD Về việc tham quan học tập tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
06/07/2017
351 2153/TB-ĐHĐNThông báo 2153/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Văn Bình.
Nơi nhận: Trường CĐCNTT.
03/07/2017
352 1459/ĐHĐN-HTQT Công văn 1459/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
27/04/2017
353 1460/ĐHĐN-HTQT Công văn 1460/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng
27/04/2017
354 1472/TB-ĐHĐNQuyết định 1472/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đại học hệ từ xa theo phương thức đào tạo trực tuyến tại Quảng Bình.
Nơi nhận: Phát cho thí sinh.
27/04/2017
355 1473/TB-ĐHĐNThông báo 1473/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 24 hình thức đào tạo học từ xa tại Tiền Giang.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
27/04/2017
356 1442/ĐHĐN-HSSV Công văn 1442/ĐHĐN-HSSV Về việc triển khai thực hiện nội dung công điện số 503/CĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên, đơn vị trực thuộc.
26/04/2017
357 1455/TB-ĐHĐNThông báo 1455/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh Liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2017.
Nơi nhận: Các cơ sở GDĐH.
26/04/2017
358 1402/ĐHĐN-HTQT Công văn 1402/ĐHĐN-HTQT Về việc phổ biến thống tin khóa học tiếng Tây Ban Nha tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.
24/04/2017
359 1403-1405/ĐHĐN-HTQT Công văn 1403-1405/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
24/04/2017
360 1422/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1422/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Tạ Chí Công.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/04/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] More ...