DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
211 3815-3816/TB-ĐHĐNThông báo 3815-3816/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Ngô Thái Bích Vân, Nguyễn Hoàng Ngân.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHNN.
10/11/2017
212 3809/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3809/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2017 cấp cơ sở khối Cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/11/2017
213 3808/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3808/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định chỉ tiêu nâng bậc lương trước hạn cho cán bộ, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
09/11/2017
214 3791-3797/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3791-3797/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên (Trường ĐHBK; Trường ĐHSP; Trường ĐHNN; Trường ĐHKT;Trường CĐCN)
Nơi nhận: Như Điều 2.
09/11/2017
215 3803/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3803/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Đặng Công Nghĩa.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/11/2017
216 3807/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3807/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2017 cấp ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/11/2017
217 3785-3790/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3785-3790/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên: Makevisiane Houng, Hoàng Thị Mai Hương, Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Hoàng Tuyết Phương, Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Mai Giang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/11/2017
218 3798/ĐHĐN-HSSV Công văn 3798/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Cathay Life Insurance 2017.
Nơi nhận: Lãnh đạo Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam.
09/11/2017
219 3784/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3784/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử Đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum).
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2017
220 3782/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3782/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Phạm Thị Nghi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2017
221 3779/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3779/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHSP - ĐHĐN, đợt 2 năm2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2017
222 3781/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3781/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận Nghiên cứu sinh Huỳnh Phước Sơn trở lại bảo vệ luận án tiến sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2017
223 3778/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3778/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHNN - ĐHĐN, kỳ thi ngày 24/9/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2017
224 3780/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3780/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHSP-ĐHĐN, đợt 2 năm 2017 thuộc đối tượng tuyển thẳng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2017
225 3770/TB-ĐHĐNThông báo 3770/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - Khóa 36 (bổ sung).
Nơi nhận: ............
07/11/2017
226 3767/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3767/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức "Hội thảo Monozukuri - Phương thức quản lý xản xuất cho sự phát triển bền vững".
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/11/2017
227 3765/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3765/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Đinh Thị Minh Hiền.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/11/2017
228 3763/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3763/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi tác nước ngoài: Lê Mạnh Linh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/11/2017
229 3771/TB-ĐHĐNThông báo 3771/TB-ĐHĐN Thông báo điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
07/11/2017
230 3768/KH-ĐHĐNKế hoạch 3768/KH-ĐHĐN Kế hoạch nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức ĐHĐN năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
07/11/2017
231 3764/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3764/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Đỗ Việt Hải.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/11/2017
232 3738/ĐHĐN-ĐT Công văn 3738/ĐHĐN-ĐT Về việc xác nhận văn bằng thạc sĩ: Nguyễn Hoàng Hưng.
Nơi nhận: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
07/11/2017
233 3735/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3735/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN Đợt tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH tháng 10/2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
07/11/2017
234 3747-3858/ĐHĐN-KYD Công văn 3747-3858/ĐHĐN-KYD Về việc xin đăng ký làm việc với Bệnh viện.
Nơi nhận: Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng; Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng; Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng; Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Răng Hàm mặt Đà Nẵng; Giám đốc Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng; Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng; Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định; Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Danapha; Giám đốc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng; Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng.
07/11/2017
235 3744/TB-ĐHĐNThông báo 3744/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐHTV; các đơn vị trực thuộc.
07/11/2017
236 3728-3732/ĐHĐN-HTQT Công văn 3728-3732/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an;
07/11/2017
237 3736/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3736/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin cho học viên khóa thi ngày 29, 30/9/2017 và 07, 08/10/2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
07/11/2017
238 3734/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3734/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH tháng 10/2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
07/11/2017
239 3720/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3720/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH tháng 10/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/11/2017
240 3724/TB-ĐHĐNThông báo 3724/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
06/11/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...