DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2019

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
331 788/TB-ĐHĐNThông báo 788/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
18/03/2019
332 758/TB-ĐHĐNThông báo 758/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Trương Phước Minh.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
15/03/2019
333 766/ĐHĐN-KYD Công văn 766/ĐHĐN-KYD Về việc xin phép tổ chức buổi học ngoại khóa về giáo dục sức khỏe.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu Trương Mầm non Hoàng Anh.
15/03/2019
334 763-765/TB-ĐHĐNThông báo 763-765/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập tại nước ngoài về nước: Lê Quang Sang. Tràn Thị Quỳnh Châu, Nguyễn Ngọc Tuyền.
Nơi nhận: Trường ĐHKT, Trường ĐHNN,
15/03/2019
335 754/ĐHĐN-HTQT Công văn 754/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
15/03/2019
336 768/TB-ĐHĐNThông báo 768/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghsir hưu: Trương Phước Minh.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
15/03/2019
337 769/TB-ĐHĐNThông báo 769/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH, Viện nghiên cứu; các Sở GD&ĐT; các CSGDĐH thành viên.
15/03/2019
338 761/QĐ-ĐHĐNQuyết định 761/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Bùi Hoàng Ngọc Linh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/03/2019
339 759/TB-ĐHĐNThông báo 759/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Nguyễn Thị Hường.
Nơi nhận: Trung tâm ĐTTX.
15/03/2019
340 758/QĐ-ĐHĐNQuyết định 758/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Hoàng Lê Trà My.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/03/2019
341 757/QĐ-ĐHĐNQuyết định 757/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, viên chức Trường ĐHKT đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/03/2019
342 755-756/ĐHĐN-HTQT Công văn 755-756/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
15/03/2019
343 753/ĐHĐN-HTQT Công văn 753/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng.
15/03/2019
344 746/TB-ĐHĐNThông báo 746/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Đào Hùng Cường.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
14/03/2019
345 743/ĐHĐN-TCCB Công văn 743/ĐHĐN-TCCB Về việc kéo dài thời gian làm việc với giảng viên là GS, PGS, TS: Bùi Quang Bình.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
14/03/2019
346 736/QĐ-ĐHĐNQuyết định 736/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Trung tâm Nhật Bản trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/03/2019
347 725/ĐHĐN-HTQT Công văn 725/ĐHĐN-HTQT Về việc đón tiếp Trường Đại học Pardubice, Cộng hòa Séc.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
13/03/2019
348 722-724/ĐHĐN-HTQT Công văn 722-724/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
13/03/2019
349 721/ĐHĐN-HTQT Công văn 721/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
13/03/2019
350 720/TB-ĐHĐNThông báo 720/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn, bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
13/03/2019
351 713-716/ĐHĐN-HTQT Công văn 713-716/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/03/2019
352 710-712/TB-ĐHĐNThông báo 710-712/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Mai Thôn, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Thị Phượng.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt - Anh;
12/03/2019
353 687-690/QĐ-ĐHĐNQuyết định 687-690/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học lớn Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung): Trần Lê Nhật Quang, Phạm Thị Kim Thoa, Đặng Hùng Vĩ, Nguyễn Tấn Hưng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/03/2019
354 685/TB-ĐHĐNThông báo 685/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Bảo Lộc.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
08/03/2019
355 684/TB-ĐHĐNThông báo 684/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tổ chức ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2019 tại thành phố Quảng Ngãi.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên, đơn vị trực thuộc.
08/03/2019
356 697/QĐ-ĐHĐNQuyết định 697/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Mai Thị Nhiên.
Nơi nhận: Như Điều 2.
08/03/2019
357 696/QĐ-ĐHĐNQuyết định 696/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Nguyễn Trọng Tuấn.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
08/03/2019
358 694/TB-ĐHĐNThông báo 694/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Bình Phước.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
08/03/2019
359 672/QĐ-ĐHĐNQuyết định 672/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Nguyễn Văn Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/03/2019
360 666/ĐHĐN-ĐT Công văn 666/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019.
Nơi nhận: Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi.
07/03/2019
Tìm thấy: 524 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] More ...