CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
301 3715/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 3715/ĐHĐN-KHCNMT Về việc góp ý cho Dự thảo ghi nhớ hợp tác.
Nơi nhận: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.
29/10/2018
302 3699-3702/ĐHĐN-HTQT Công văn 3699-3702/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an Thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an Thành phố Đà Nẵng.
29/10/2018
303 3665/ĐHĐN-HTQT Công văn 3665/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHNN tổ chức Hội thảo tập huấn với chủ đề "Chương trình hội thảo dành cho các trường đại học".
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
25/10/2018
304 3625-3629/ĐHĐN-HTQT Công văn 3625-3629/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
24/10/2018
305 3647/ĐHĐN-VP Công văn 3647/ĐHĐN-VP Về việc thời gian làm việc mùa đông.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/10/2018
306 3615/ĐHĐN-TCCB Công văn 3615/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý Dự thảo 3 - Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
23/10/2018
307 3607/ĐHĐN-HSSV Công văn 3607/ĐHĐN-HSSV Về việc điều động sinh viên ham dự Lễ Khai mạc Giải bóng bàn :Người Giáo viên nhân dân" năm 2018.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHSP.
23/10/2018
308 3597/ĐHĐN-VP Công văn 3597/ĐHĐN-VP Về việc đề nghị tham gia góp ý dự án Luật.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Các Văn phòng, các Ban chức năng thuộc ĐHĐN; Các đơn vị trực thuộc.
22/10/2018
309 3598/ĐHĐN-HSSV Công văn 3598/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên người dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại xuất sắc năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
22/10/2018
310 3589/ĐHĐN-HTQT Công văn 3589/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHBK tổ chức Hội thảo quốc tế ISAT17-2018.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
22/10/2018
311 3593/ĐHĐN-KHTC Công văn 3593/ĐHĐN-KHTC Về việc rà soát dự toán kinh phí đào tạo tại LHS Lào, Campuchia năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các đơn vijthanhf viên ĐHĐN.
22/10/2018
312 3583/ĐHĐN-ĐT Công văn 3583/ĐHĐN-ĐT Về việc xây dựng đề án đào tạo trình độ thạc sĩ.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHKT; Trường ĐHSP; Trường ĐHNN.
19/10/2018
313 3569/ĐHĐN-VP Công văn 3569/ĐHĐN-VP Về việc cung cấp số điện thoại bàn, di động để in danh bạ.
Nơi nhận: Phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng.
19/10/2018
314 3578/ĐHĐN-HTQT Công văn 3578/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
19/10/2018
315 3579/ĐHĐN-HTQT Công văn 3579/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
19/10/2018
316 3563/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 3563/ĐHĐN-KHCNMT Về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ quan ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
18/10/2018
317 3555/ĐHĐN-HSSV Công văn 3555/ĐHĐN-HSSV Về việc xác nhận kết quả học tập HKII năm học 2017-2018 của sinh viên học bổng Kumho Asiana.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
17/10/2018
318 3547/ĐHĐN-HTQT Công văn 3547/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHNN tổ chức "Khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên năm học 2018-2019".
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
16/10/2018
319 3545-3546/ĐHĐN-HTQT Công văn 3545-3546/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; PhòngPA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
16/10/2018
320 3490/ĐHĐN-TCCB Công văn 3490/ĐHĐN-TCCB Về việc điều chỉnh hệ số lương cho Giảng viên cao cấp.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Bộ Nội vụ.
12/10/2018
321 3507/ĐHĐN-ĐT Công văn 3507/ĐHĐN-ĐT Về việc giảng dạy môn học chung chương trình liên kết đào tạo với Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Nơi nhận: Trường ĐHKT; Trường ĐHNN.
12/10/2018
322 3508/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 3508/ĐHĐN-PCTĐ Về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vi trực thuộc.
12/10/2018
323 3509/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 3509/ĐHĐN-PCTĐ Về việc hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
12/10/2018
324 3468-3471/ĐHĐN-HTQT Công văn 3468-3471/ĐHĐN-HTQT Về việc đăng ký lịch làm việc.
Nơi nhận: Khoa Y Dược, Trường ĐHKT, Trường ĐHBK.
11/10/2018
325 3476/ĐHĐN-TTTT Công văn 3476/ĐHĐN-TTTT Về việc triển khai tổ chức Giải Bóng bàn "Người giáo viên nhân dân" lần thứ 14-2018.
Nơi nhận: Công đoàn ĐHĐN; Văn phòng ĐHĐN; Ban KHTC; Ban CTHSSV; Trung tâm Truyền Thông; Trung tâm Thể thao.
11/10/2018
326 3446/ĐHĐN-KYD Công văn 3446/ĐHĐN-KYD Về việc gửi sinh viên kiến tập tại Bệnh viện Đà Nẵng, học kỳ I, năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng; Trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đà Nẵng.
09/10/2018
327 3432/ĐHĐN-TCCB Công văn 3432/ĐHĐN-TCCB Về việc cử viên chức dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
08/10/2018
328 3410/ĐHĐN-VP Công văn 3410/ĐHĐN-VP Về việc tổ chức Quốc tang.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
05/10/2018
329 3403/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 3403/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đề xuất xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
04/10/2018
330 3402/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 3402/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đăng ký tài khoản cá nhân trên trang web scholar.google.com
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
04/10/2018
Tìm thấy: 6823 mục   / 228 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...