CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
511 1110/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1110/ĐHĐN-KHCNMT Về việc gửi nội dung bổ sung cho kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015.
Nơi nhận:
01/03/2016
512 1111/ĐHĐN-KYD Công văn 1111/ĐHĐN-KYD Về việc tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm.
Nơi nhận:
01/03/2016
513 1112/TB-ĐHĐN Công văn 1112/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nhắc nộp học phí đợt 2 Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Đại học Sunderland (Vương quốc Anh) cấp bằng.
Nơi nhận:
01/03/2016
514 1113/TB-ĐHĐN Công văn 1113/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
01/03/2016
515 1114/QĐ-ĐHĐN Công văn 1114/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp KT18.1LTN, QT18.1LTN ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh tại Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.
Nơi nhận:
01/03/2016
516 1115/QĐ-ĐHĐN Công văn 1115/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa ngành Giáo dục Tiểu học tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng trị.
Nơi nhận:
01/03/2016
517 1116/ĐHĐN-KHTC Công văn 1116/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.
Nơi nhận:
02/03/2016
518 1117/ĐHĐN-KHTC Công văn 1117/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.
Nơi nhận:
02/03/2016
519 1118/TB-ĐHĐN Công văn 1118/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
02/03/2016
520 1119/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1119/ĐHĐN-PCTĐ Về việc hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016.
Nơi nhận:
02/03/2016
521 1120/ĐHĐN-CSVC Công văn 1120/ĐHĐN-CSVC Về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
02/03/2016
522 1121/QĐ-ĐHĐN Công văn 1121/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
02/03/2016
523 1122/ĐHĐN-TCCB Công văn 1122/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Nơi nhận:
02/03/2016
524 1123/QĐ-ĐHĐN Công văn 1123/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phong tặng tiến sĩ danh dự.
Nơi nhận:
02/03/2016
525 1124/QĐ-ĐHĐN Công văn 1124/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011 hình thức đào tạo học từ xa ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh tại Trung tâm GDTX tỉnh Quản trị.
Nơi nhận:
02/03/2016
526 1125/QĐ-ĐHĐN Công văn 1125/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011, 2013 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
02/03/2016
527 1126/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1126/ĐHĐN-KHCNMT Về việc tham gia chấm thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
02/03/2016
528 1127-1151/QĐ-ĐHĐN Công văn 1127-1151/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
02/03/2016
529 1152/QĐ-ĐHĐN Công văn 1152/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghền ghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
02/03/2016
530 1153/QĐ-ĐHĐN Công văn 1153/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
02/03/2016
531 1154/QĐ-ĐHĐN Công văn 1154/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
02/03/2016
532 1155/QĐ-ĐHĐN Công văn 1155/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT - ĐHĐN, hình thức đào tạo học chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
533 1156/QĐ-ĐHĐN Công văn 1156/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường CĐCN - ĐHĐN, hình thức đào tạo cao đẳng chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
534 1157/QĐ-ĐHĐN Công văn 1157/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường CĐCN - ĐHĐN, hình thức đào tạo cao đẳng liên thông.
Nơi nhận:
03/03/2016
535 1158/QĐ-ĐHĐN Công văn 1158/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường CĐCNTT - ĐHĐN, hình thức đào tạo cao đẳng chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
536 1159/QĐ-ĐHĐN Công văn 1159/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHNN - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
537 1160/QĐ-ĐHĐN Công văn 1160/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHSP - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
538 1161/QĐ-ĐHĐN Công văn 1161/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHBK - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
539 1162/QĐ-ĐHĐN Công văn 1162/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHBK - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học liên thông.
Nơi nhận:
03/03/2016
540 1163/TTr-ĐHĐN Công văn 1163/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể.
Nơi nhận:
03/03/2016
Tìm thấy: 6073 mục   / 203 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] More ...