CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 156/TB-ĐHĐN Công văn 156/TB-ĐHĐN Thông báo tổ chức xét tuyển chức danh nghề nghiệp viên chức.
Nơi nhận:
07/01/2016
92 157/ĐHĐN-TCCB Công văn 157/ĐHĐN-TCCB Về việc mở lớp bồi dưỡng NVSP đại học dành cho Giảng viên đại học, cao đẳng.
Nơi nhận:
07/01/2016
93 158/ĐHĐN-TCCB Công văn 158/ĐHĐN-TCCB Về việc mở lớp bồi dưỡng NVSP đại học dành cho Giảng viên đại học, cao đẳng.
Nơi nhận:
07/01/2016
94 159/TB-ĐHĐN Công văn 159/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
07/01/2016
95 185/BC-ĐHĐN Công văn 185/BC-ĐHĐN Báo cáo về việc thực hiện công tác đấu thầu năm 2015.
Nơi nhận:
08/01/2016
96 186/QĐ-ĐHĐN Công văn 186/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức đợt tập huấn "Chấn thương trong thể thao".
Nơi nhận:
08/01/2016
97 187-190/TB-ĐHĐN Công văn 187-190/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Nơi nhận:
11/01/2016
98 191/QĐ-ĐHĐN Công văn 191/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí.
Nơi nhận:
11/01/2016
99 192/TB-ĐHĐN Công văn 192/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn.
Nơi nhận:
11/01/2016
100 193/QĐ-ĐHĐN Công văn 193/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
11/01/2016
101 194/QĐ-ĐHĐN Công văn 194/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học vào ĐHĐN, kỳ thi tháng 12/2015.
Nơi nhận:
11/01/2016
102 195/QĐ-ĐHĐN Công văn 195/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào ĐHĐN, thuộc đối tượng thi tuyển, kỳ thi tháng 12/2015.
Nơi nhận:
11/01/2016
103 196/QĐ-ĐHĐN Công văn 196/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào ĐHĐN, kỳ thi tháng 12/2015, thuộc đối tượng miễn thi.
Nơi nhận:
11/01/2016
104 197/TB-ĐHĐN Công văn 197/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận:
11/01/2016
105 198/ĐHĐN-HTQT Công văn 198/ĐHĐN-HTQT Về việc chiêu sinh lớp tiếng Nhật.
Nơi nhận:
11/01/2016
106 199/TB-ĐHĐN Công văn 199/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Nơi nhận:
12/01/2016
107 200/ĐHĐN-TCCB Công văn 200/ĐHĐN-TCCB Về việc xét thi đua của giảng viên không tham gia khảo sát năng lực tiếng Anh.
Nơi nhận:
12/01/2016
108 201/ĐHĐN-TCCB Công văn 201/ĐHĐN-TCCB Về việc giải quyết đơn xin nghỉ việc của viên chức.
Nơi nhận:
12/01/2016
109 202/QĐ-ĐHĐN Công văn 202/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cán bộ đi làm trợ lý nghiên cứu tại nước ngoài.
Nơi nhận:
12/01/2016
110 203/QĐ-ĐHĐN Công văn 203/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận:
12/01/2016
111 204/QĐ-ĐHĐN Công văn 204/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
12/01/2016
112 205/ĐHĐN-TCCB Công văn 205/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Công hòa Pháp.
Nơi nhận:
12/01/2016
113 206/ĐHĐN-CSVC Công văn 206/ĐHĐN-CSVC Về việc báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015.
Nơi nhận:
12/01/2016
114 207/QĐ-ĐHĐN Công văn 207/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại Đà Nẵng.
Nơi nhận:
12/01/2016
115 208/QĐ-ĐHĐN Công văn 208/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức.
Nơi nhận:
12/01/2016
116 209/ĐHĐN-VP Công văn 209/ĐHĐN-VP Về việc triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Nơi nhận:
12/01/2016
117 210/QĐ-ĐHĐN Công văn 210/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội nghị Tổng kết hoạt động các Trung tâm giai đoạn 2010-2015.
Nơi nhận:
12/01/2016
118 211/ĐHĐN-HTQT Công văn 211/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
12/01/2016
119 212/QĐ-ĐHĐN Công văn 212/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Sân vườn, nhà để xe, mương thoát nước Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo công nghệ cao Trường ĐHBK - ĐHĐN.
Nơi nhận:
12/01/2016
120 213/QĐ-ĐHĐN Công văn 213/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ giam gia khóa bồi dưỡng về "Giải phẫu học".
Nơi nhận:
13/01/2016
Tìm thấy: 6073 mục   / 203 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...