CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 1156/ĐHĐN-HSSV Công văn 1156/ĐHĐN-HSSV Về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
19/04/2019
122 1167/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1167/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, năm 2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
19/04/2019
123 1141-1145/ĐHĐN-HTQT Công văn 1141-1145/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
18/04/2019
124 1116/ĐHĐN-HSSV Công văn 1116/ĐHĐN-HSSV Về việc đề nghị tạo điều kiện bố trí nguồn điện cho Chương trình "Ngày hội việc làm Sinh viên ĐHĐN nắm 2019".
Nơi nhận: Điện lực Hải Châu - Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
17/04/2019
125 1122/ĐHĐN-KHTC Công văn 1122/ĐHĐN-KHTC Về việc cung cấp thông tin tài khoản nhận phí dự tuyển tuyển sinh năm 2019.
Nơi nhận: Các Sở GD&ĐT.
17/04/2019
126 1095-1098/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 1095-1098/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc kiểm tra điều kiện ĐBCLGD theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT; Trường ĐHNN; Trường ĐHSP; Trường ĐHKT.
16/04/2019
127 1195-1196/ĐHĐN-HTQT Công văn 1195-1196/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
128 1081/ĐHĐN-HTQT Công văn 1081/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
129 1235-1236/ĐHĐN-HTQT Công văn 1235-1236/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
130 978ĐHĐN-HTQT Công văn 978ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
131 969-972/ĐHĐN-HTQT Công văn 969-972/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
132 968/ĐHĐN-HTQT Công văn 968/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an)
12/04/2019
133 1075/ĐHĐN-ĐT Công văn 1075/ĐHĐN-ĐT Về việc treo băng rôn quảng cáo tuyển sinh SĐH khóa 39.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN.
11/04/2019
134 1058-1060/ĐHĐN-HTQT Công văn 1058-1060/ĐHĐN-HTQT Về viêc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
10/04/2019
135 912-913/ĐHĐN-HTQT Công văn 912-913/ĐHĐN-HTQT Về viêc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
10/04/2019
136 1020/ĐHĐN-HTQT Công văn 1020/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng Quản lý Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
09/04/2019
137 1028-1029/ĐHĐN-HTQT Công văn 1028-1029/ĐHĐN-HTQT về việc nhập cảnh của giáo sư người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
09/04/2019
138 1004/ĐHĐN-HTQT Công văn 1004/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng Quản lý Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
08/04/2019
139 1001/ĐHĐN-HSSV Công văn 1001/ĐHĐN-HSSV Về việc mời tham dự Ngày hội việc làm sinh viên ĐHĐN năm 2019.
Nơi nhận: Trường Đại học Duy Tân.
08/04/2019
140 992/ĐHĐN-HTQT Công văn 992/ĐHĐN-HTQT Về việc xin phép tổ chức Hội thảo quốc tế ICWRCE 2019.
Nơi nhận: UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng; Các cơ quan liên quan đến lĩnh vực tổ chức.
05/04/2019
141 990/ĐHĐN-ĐT Công văn 990/ĐHĐN-ĐT Về việc hướng dẫn thu nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN.
04/04/2019
142 982-983/ĐHĐN-TCCB Công văn 982-983/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn: Bùi Huỳnh Nguyên,huỳnh Hữu Hiền
Nơi nhận: Ông Bùi Huỳnh Nguyên; Trường ĐHKT; Ông Huỳnh Hữu Hiền; Trường ĐHSPKT
04/04/2019
143 976/ĐHĐN-HTQT Công văn 976/ĐHĐN-HTQT Về việc hỗ trợ điều động học sinh tham gia Hội thảo du học Nhật Bản 2019 tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Sở GD&DDT thành phố Đà Nẵng; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Trường THPT Phan Châu Trinh; Trường THPT Hoàng Hoa Thám; Trường THCS Trưng Vương; Trường THCS Tây Sơn.
03/04/2019
144 943/ĐHĐN-HTQT Công văn 943/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo thông tin Hội thảo du học Nhật Bản 2019 tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Trường THCS Lương Thế Vinh; Trường THCS Lê Lợi; Trường Chất lượng cao Skyline.
01/04/2019
145 921-924/ĐHĐN-HTQT Công văn 921-924/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an); Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
29/03/2019
146 917/ĐHĐN-TCCB Công văn 917/ĐHĐN-TCCB Về việc xác định thời gian tham gia BHXH: Phan Huy Quảng
Nơi nhận: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.
28/03/2019
147 884/ĐHĐN-VP Công văn 884/ĐHĐN-VP Về việc xin cung cấp điện ưu tiên.
Nơi nhận: Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
27/03/2019
148 876/ĐHĐN-KYD Công văn 876/ĐHĐN-KYD Về việc gửi học viên thực tập và mời tham gia giảng dạy.
Nơi nhận: Bệnh viên Quân Y 17.
26/03/2019
149 867-869/ĐHĐN-HTQT Công văn 867-869/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an); Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
26/03/2019
150 2271/ĐHĐN-HTQT Công văn 2271/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
26/03/2019
Tìm thấy: 6823 mục   / 228 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...