CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
211 331/ĐHĐN-HTQT Công văn 331/ĐHĐN-HTQT Về việc hỗ trợ giảng việ và sinh viên Trường Đại học Toronto, Canada.
Nơi nhận:
19/01/2016
212 332/ĐHĐN-TCCB Công văn 332/ĐHĐN-TCCB Về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp.
Nơi nhận:
19/01/2016
213 333/ĐHĐN-ĐT Công văn 333/ĐHĐN-ĐT Về việc liên kết giảng dạy các học phần Quốc phòng An ninh.
Nơi nhận:
19/01/2016
214 334/ĐHĐN-ĐT Công văn 334/ĐHĐN-ĐT Về việc triển khai kế hoạch tổ chức tuyển sinh SĐH, liên thông và VLVH đợt 1 năm 2016.
Nơi nhận:
20/01/2016
215 335/ĐHĐN-ĐT Công văn 335/ĐHĐN-ĐT Về việc kiểm tra thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao.
Nơi nhận:
20/01/2016
216 336/QĐ-ĐHĐN Công văn 336/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
20/01/2016
217 337/ĐHĐN-ĐT Công văn 337/ĐHĐN-ĐT Về việc đăng ký chỉ tiêu dự bị đại học.
Nơi nhận:
20/01/2016
218 338/QĐ-ĐHĐN Công văn 338/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
20/01/2016
219 339/ĐHĐN-CSVC Công văn 339/ĐHĐN-CSVC Về việc đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy.
Nơi nhận:
20/01/2016
220 340/ĐHĐN-HTQT Công văn 340/ĐHĐN-HTQT Về việc khảo sát thông tin liên quan đến du học tại Nhật Bản.
Nơi nhận:
20/01/2016
221 341/ĐHĐN-HTQT Công văn 341/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận:
20/01/2016
222 342/KH-ĐHĐN Công văn 342/KH-ĐHĐN Kế hoạch đánh giá và lấy thư giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc ĐHĐN, nhiệm kỳ 2015-2020.
Nơi nhận:
20/01/2016
223 343/ĐHĐN-HTQT Công văn 343/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
21/01/2016
224 344/ĐHĐN-HTQT Công văn 344/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
21/01/2016
225 345/ĐHĐN-HTQT Công văn 345/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
21/01/2016
226 346/QĐ-ĐHĐN Công văn 346/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của ĐHĐN.
Nơi nhận:
21/01/2016
227 348/ĐHĐN-CSVC Công văn 348/ĐHĐN-CSVC Về việc thẩm duyệt hồ sơ TK BVTC hạng mục PCCC công trình.
Nơi nhận:
22/01/2016
228 349/QĐ-ĐHĐN Công văn 349/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
22/01/2016
229 350/ĐHĐN-TCCB Công văn 350/ĐHĐN-TCCB Về việc trả lời đơn xin chuyển công tác của bà Huỳnh Ngọc Tú.
Nơi nhận:
22/01/2016
230 351/ĐHĐN-TCCB Công văn 351/ĐHĐN-TCCB Về việc báo Bảo hiểm xã hội.
Nơi nhận:
22/01/2016
231 352/ĐHĐN-TCCB Công văn 352/ĐHĐN-TCCB Về việc tuyển dụng viên chức.
Nơi nhận:
22/01/2016
232 353/ĐHĐN-TCCB Công văn 353/ĐHĐN-TCCB Về việc điều chỉnh thời gian tăng lương của CBVC.
Nơi nhận:
22/01/2016
233 354/ĐHĐN-HTQT Công văn 354/ĐHĐN-HTQT Về việc khảo sát thông tin liên quan đến du học Nhật Bản.
Nơi nhận:
22/01/2016
234 355/ĐHĐN-TCCB Công văn 355/ĐHĐN-TCCB Về việc khảo sát năng lực tiếng Anh.
Nơi nhận:
22/01/2016
235 356/ĐHĐN-TCCB Công văn 356/ĐHĐN-TCCB Về việc khảo sát năng lực tiếng Anh.
Nơi nhận:
22/01/2016
236 357/ĐHĐN-HTQT Công văn 357/ĐHĐN-HTQT Về việc khảo sát thông tin liên quan đến du học Nhật Bản.
Nơi nhận:
22/01/2016
237 358/ĐHĐN-VP Công văn 358/ĐHĐN-VP Về việc xác nhận quyền sử dụng phòng.
Nơi nhận:
22/01/2016
238 359/ĐHĐN-ĐT Công văn 359/ĐHĐN-ĐT Về việc đào tạo nhân lực trình độ ĐH, ThS cho các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Nơi nhận:
22/01/2016
239 360/ĐHĐN-ĐT Công văn 360/ĐHĐN-ĐT Về việc đào tạo nhân lực trình độ ĐH, ThS cho các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Nơi nhận:
22/01/2016
240 361/ĐHĐN-HTQT Công văn 361/ĐHĐN-HTQT Về việc khảo sát thông tin liên qian đến du học Nhật Bản.
Nơi nhận:
22/01/2016
Tìm thấy: 6073 mục   / 203 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...