CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
211 249/ĐHĐN-TCCB Công văn 249/ĐHĐN-TCCB Về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên là GS, PGS, TS: Lê Đình Sơn.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
25/01/2019
212 240/ĐHĐN-HSSV Công văn 240/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng "Nguyễn thái Bình - Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank" năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Trường ĐHKT; Trường ĐHSP.
24/01/2019
213 234/ĐHĐN-HTQT Công văn 234/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (bộ Công an).
23/01/2019
214 231/ĐHĐN-CSVC Công văn 231/ĐHĐN-CSVC Về việc xin phê duyệt thực hiện Dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa CSVC, kỹ thuật và trang thiết bị phụ vụ hoạt động KHCN cho các phòng thí nghiệm Khoa Điện Trường ĐHBK - ĐHĐN.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
23/01/2019
215 202/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 202/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
21/01/2019
216 199/ĐHĐN-ĐT Công văn 199/ĐHĐN-ĐT Về việc in phôi chứng chỉ ngoại ngữ.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
21/01/2019
217 170/ĐHĐN-HTQT Công văn 170/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
18/01/2019
218 179/ĐHĐN-VP Công văn 179/ĐHĐN-VP Về việc triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
18/01/2019
219 144-145/ĐHĐN-HTQT Công văn 144-145/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trí cho giảng viên người nước ngoài và thân nhân đi kèm.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
15/01/2019
220 143/ĐHĐN-HTQT Công văn 143/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
15/01/2019
221 140/ĐHĐN-KYD Công văn 140/ĐHĐN-KYD Về việc đề nghị hợp tác Viện Trường và xin phép đặt cơ sở 2 của Bộ môn tại Bệnh viện
Nơi nhận: Ban Giám đốc Bệnh viện 7A thành phố Hồ Chí Minh.
15/01/2019
222 120-124/ĐHĐN-HTQT Công văn 120-124/ĐHĐN-HTQT Về việc thống bsos đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ- Công an thành phố Đà Nẵng.
14/01/2019
223 111-112/ĐHĐN-HTQT Công văn 111-112/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh.
11/01/2019
224 107-110/ĐHĐN-HTQT Công văn 107-110/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh.
11/01/2019
225 96/ĐHĐN-HTQT Công văn 96/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng;
11/01/2019
226 94/ĐHĐN-HTQT Công văn 94/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
11/01/2019
227 77/ĐHĐN-HSSV Công văn 77/ĐHĐN-HSSV Về việc báo cáo các chính sách hỗ trợ đối với Lưu học sinh.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
10/01/2019
228 76/ĐHĐN-HSSV Công văn 76/ĐHĐN-HSSV Về việc góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
10/01/2019
229 54/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 54/ĐHĐN-PCTĐ Về việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại, các đơn vị đào tạo năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các Ban chức năng thuộc ĐHĐN.
09/01/2019
230 50/ĐHĐN-VP Công văn 50/ĐHĐN-VP Về việc góp ý dự thảo Quy định chế độ họp, tổ chức lễ trong hoạt động quản lý, điều hành tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Chánh VP; Trưởng các Ban; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
09/01/2019
231 39/ĐHĐN-TCCB Công văn 39/ĐHĐN-TCCB Về việc giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc
08/01/2019
232 30/ĐHĐN-HTQT Công văn 30/ĐHĐN-HTQT Về việc mở lớp tiếng Nhật cho sinh viên khoa Điện tử Viễn thông.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
07/01/2019
233 24/ĐHĐN-HTQT Công văn 24/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
05/01/2019
234 22-23/ĐHĐN-HTQT Công văn 22-23/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
05/01/2019
235 03/ĐHĐN-HSSV Công văn 03/ĐHĐN-HSSV Về việc triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong SV dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
02/01/2019
236 4680/ĐHĐN-HTQT Công văn 4680/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng
28/12/2018
237 4664/ĐHĐN-TCCB Công văn 4664/ĐHĐN-TCCB Về việc ký hợp đồng lao động.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
28/12/2018
238 4525/ĐHĐN-TCCB Công văn 4525/ĐHĐN-TCCB Về việc bổ sung thông tin số điện thoại di động cho người tham gia BHXH.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc Cơ quan ĐHĐN.
26/12/2018
239 4480/ĐHĐN-KYD Công văn 4480/ĐHĐN-KYD Về việc đề nghị hợp tác Viện Trường.
Nơi nhận: Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.
24/12/2018
240 4475/ĐHĐN-HTQT Công văn 4475/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị thi hồi và hủy bỏ thị thực của lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
24/12/2018
Tìm thấy: 6823 mục   / 228 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...