QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
301 232/QĐ-ĐHĐNQuyết định 232/QĐ-ĐHĐN Về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Phan Minh Tiên
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
302 231/QĐ-ĐHĐNQuyết định 231/QĐ-ĐHĐN Về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Võ Chiêu Phúc
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
303 230/QĐ-ĐHĐNQuyết định 230/QĐ-ĐHĐN Về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Trần Yên Thái
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
304 227/QĐ-ĐHĐNQuyết định 227/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học: Dương Mộng Hà
Nơi nhận: Như trên
16/01/2014
305 226/QĐ-ĐHĐNQuyết định 226/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học: Nguyễn Quang Giao
Nơi nhận: Như trên
16/01/2014
306 224/QĐ-ĐHĐNQuyết định 224/QĐ-ĐHĐN Về việc cho phép sinh viên đi học nước ngoài: Cao Minh
Nơi nhận: Như trên
16/01/2014
307 223/QĐ-ĐHĐNQuyết định 223/QĐ-ĐHĐN Về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường ĐHKT từ học kỳ II năm học 2013-2014
Nơi nhận: Như trên
16/01/2014
308 222/QĐ-ĐHĐNQuyết định 222/QĐ-ĐHĐN Về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường ĐHKT từ học kỳ II năm học 2013-2014
Nơi nhận: Như trên
16/01/2014
309 220/ĐHĐN-KHTCQuyết định 220/ĐHĐN-KHTC Về việc điều khiển kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp bổ sung Nguồn vốn Đầu tư xây dựng cơ bản của ĐHĐN
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
310 219/QĐ-ĐHĐNQuyết định 219/QĐ-ĐHĐN Về việc công nhận bổ sung học viên lớp AV20.10BS đủ điều kiện nhập học đại học khóa 20 (2013-2017), theo hình thức đào tạo học từ xa qua mạng, ngành Ngôn ngữ Anh
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
311 218/QĐ-ĐHĐNQuyết định 218/QĐ-ĐHĐN Về việc công nhận bổ sung học viên lớp AV20.9BS đủ điều kiện nhập học đại học (bằng 2) khóa 20 (2013-2017), theo hình thức đào tạo học từ xa qua mạng, ngành Tiếng Anh
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
312 215/ĐHĐNQuyết định 215/ĐHĐN Về việc công nhận (bổ sung) học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục mầm non, theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trung tâ giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
313 203/QĐ-ĐHĐN-KHCNMTQuyết định 203/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu đánh giá chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
14/01/2014
314 202/QĐ-ĐHĐN-KHCNMTQuyết định 202/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
14/01/2014
315 436/QĐ-ĐHĐNQuyết định 436/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Huy Luật
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
316 437/QĐ-ĐHĐNQuyết định 437/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Phạm Văn Khoa
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
317 438/QĐ-ĐHĐNQuyết định 438/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Công Sằng
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
318 439/QĐ-ĐHĐNQuyết định 439/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Hoàng Minh Nghĩa
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
319 440/QĐ-ĐHĐNQuyết định 440/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Ngô Đa Kít
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
320 441/QĐ-ĐHĐNQuyết định 441/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Khương Vũ Hưng
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
321 442/QĐ-ĐHĐNQuyết định 442/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Khoa Khang
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
322 443/QĐ-ĐHĐNQuyết định 443/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình liên kết đào tạo Cử nhân khoa học về Quản trị giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
323 444/QĐ-ĐHĐNQuyết định 444/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp KT17.1,QT17.1 tại Trung tâm GDTX- Tỉnh Quảng Bình
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
324 446/QĐ-ĐHĐNQuyết định 446/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương Phó giáo sư: Nguyễn Thanh Bình
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
325 447/QĐ-ĐHĐNQuyết định 447/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xếp lương Phó giáo sư: Đào Hữu Hòa
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
326 448/QĐ-ĐHĐNQuyết định 448/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xếp lương Phó giáo sư: Trương Hoài Chính
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
327 449/QĐ-ĐHĐNQuyết định 449/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xếp lương Phó giáo sư: Lê Minh Đức
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
328 450/QĐ-ĐHĐNQuyết định 450/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xếp lương Phó giáo sư: Trương Thị Diễm
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
329 451/QĐ-ĐHĐNQuyết định 451/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xếp lương Phó giáo sư: Nguyễn Hòa Nhân
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
330 452/QĐ-ĐHĐNQuyết định 452/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương Phó giáo sư: Nguyễn Xuân Toản
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]