QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
331 453/QĐ-ĐHĐNQuyết định 453/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự: Lê Khánh Toàn
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
332 454/QĐ-ĐHĐNQuyết định 454/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự: Nguyễn Thạc Vũ
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
333 455/QĐ-ĐHĐNQuyết định 455/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự: Phan Tiến Vinh
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
334 456/QĐ-ĐHĐNQuyết định 456/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Lê Thị Kim Yến
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
335 457/QĐ-ĐHĐNQuyết định 457/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Vũ Phan Minh Trang
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
336 458/QĐ-ĐHĐNQuyết định 458/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Trần Thị Kim Phương
Nơi nhận: Như trên
27/01/2013
337 459/QĐ-ĐHĐNQuyết định 459/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Lê Thị Trang
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
338 460/QĐ-ĐHĐNQuyết định 460/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Phạm Thị Bé Loan
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
339 461/QĐ-ĐHĐNQuyết định 461/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Phan Thị Phú Quý
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
340 462/QĐ-ĐHĐNQuyết định 462/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Trần Xuân Quỳnh
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
341 463/QĐ-ĐHĐNQuyết định 463/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Bùi Bá Hoàng Anh
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
342 464/QĐ-ĐHĐNQuyết định 464/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sư: Hoàng Phương Hoa
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
343 465/QĐ-ĐHĐNQuyết định 465/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sư: Lê Thành Bắc
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
344 466/QĐ-ĐHĐNQuyết định 466/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sư: Phạm Văn Tường
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
345 467/QĐ-ĐHĐNQuyết định 467/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sư: Hồ Phan Hiếu
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
346 468/QĐ-ĐHĐNQuyết định 468/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian nghiên cứu tại nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
347 469/QĐ-ĐHĐNQuyết định 469/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản: Lê Văn Huy
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
348 470/QĐ-ĐHĐNQuyết định 470/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản: Dương Anh Hoàng
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
349 471/QĐ-ĐHĐNQuyết định 471/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Ấn Độ: Trần Thị Hằng
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
350 472/QĐ-ĐHĐNQuyết định 472/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét thay đổi chức danh nghề nghiệp (chuyển ngành) viên chức đợt 1 năm 2014
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
351 473/QĐ-ĐHĐNQuyết định 473/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt xét tuyển dụng đặc cách giảng viên đợt 1 năm 2014
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
352 475/ĐHĐN-KHTCQuyết định 475/ĐHĐN-KHTC Quyết định về việc chi xuất phụ cấp phúc lợi nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ năm 2014 cho CBVC thuộc Cơ quan ĐHĐN
Nơi nhận: Như trên
02/07/2014
353 480/QĐ-ĐHĐNQuyết định 480/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Bách Khoa thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Nơi nhận: Như trên
02/07/2014
354 483/QĐ-ĐHĐNQuyết định 483/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị gói thầu số: YD01-Trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc Dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2014 cho Khoa Y Dược - ĐHĐN
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
355 484/QĐ-ĐHĐNQuyết định 484/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho gói thầu số: YD01 - Trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc Kế hoạch đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2014 cho Khoa Y Dược - ĐHĐN
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
356 487/QĐ-ĐHĐNQuyết định 487/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại nước ngoài: Trần Lê Yên Hà
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
357 488/QĐ-ĐHĐNQuyết định 488/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại nước ngoài: Phan Trọng Nhân
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
358 489/QĐ-ĐHĐNQuyết định 489/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Pháp: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
359 1099/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1099/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Huỳnh Thị Ánh Bình
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
360 1101/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1101/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 28 ( tháng 12/2013-2015)
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]