QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
361 1106/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1106/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Vương quốc Bỉ
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
362 1108/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp Đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp MD19.1 và TD19.1 BTR tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bến Tre
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
363 1109/ĐHĐNQuyết định 1109/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Đại học ngành Giáo dục Tiểu học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp TD19.1 TTH tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
364 1113/ĐHĐNQuyết định 1113/ĐHĐN V/v đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn cho chức danh NN 15109 : Phó GS. TS. Trần Văn Nam
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
365 1119/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1119/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011 hình thức đào tạo học từ xa
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
366 1121/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1121/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số: YD01 - Trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc Kế hoạch đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2014 cho Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
367 1133/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1133/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp cơ quan Đại học Đà Nẵng năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
368 1134/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1134/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Đại học Đà Nẵng năm 2015
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
369 1136/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1136/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chọn đơn vị sửa chữa máy photocopy cho Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
370 1140/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1140/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Kỳ thi Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
371 1142/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1142/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi học: Xayaloun Chomphet
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
372 1145/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt tài sản nội thất văn phòng cho Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
373 1146/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt tài sản nội thất văn phòng cho Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
374 1147/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1147/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt tài sản nội thất văn phòng cho Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
375 1149/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1149/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ đào tạo chính quy tại Phân hiệu Kon Tum đợt 1 năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
376 1150/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1150/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học tại Phân hiệu Kon Tum đợt 1 năm 2015
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
377 1151/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1151/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2007 hình thức đào tạo chính quy tại Phân hiệu Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
378 1152/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1152/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2009 hình thức đào tạo chính quy tại Phân hiệu Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
379 1153/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1153/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2008 hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại Phân hiệu Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
380 1154/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1154/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2009 hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại Phân hiệu Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
381 1155/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1155/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2008 hình thức đào tạo chính quy tại Phân hiệu Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
382 1156/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1156/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2009 hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại Phân hiệu Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
383 1158/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1158/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2008 hình thức đào tạo chính quy tại Phân hiệu Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
384 1159/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1159/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2011 hình thức đào tạo liên thông chính quy (từ Cao đẳng lên Đại học) tại Phân hiệu Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
385 1161/QĐ-ĐHĐN-KHCNMTQuyết định 1161/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở do Đại học Đà nẵng quản lý
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
386 1162/QĐ-ĐHĐN-KHCNMTQuyết định 1162/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở do Đại học Đà nẵng quản lý
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
387 1163/QĐ-ĐHĐN-KHCNMTQuyết định 1163/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở do Đại học Đà nẵng quản lý
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
388 1164/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1164/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
389 1165/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1165/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
390 1166/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1166/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Pháp
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]