QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
391 1167/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1167/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
392 1169/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1169/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức: Nguyễn Văn Hùng
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
393 1170/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1170/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức: Trần Nhật Anh
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
394 1171/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1171/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức: Nguyễn Văn Hải
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
395 1174/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1174/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, viên chức: Đỗ Thu Hà
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
396 1175/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1175/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí: Nguyễn Thị Thanh Thanh
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
397 1176/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1176/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hướng chế độ bảo hiểm xã hội: Đoàn Thị Phước
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
398 1177/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1177/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí: Phạm Thị Hồng
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
399 1184/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1184/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Singapore: Nguyễn Đình Minh Tuấn
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
400 1185/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1185/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Singapore: Nguyễn Ngọc Tuân
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
401 1186/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1186/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Singapore: Lê Thị Như Ý
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
402 1187/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1187/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài: Tăng Thị Phương Thảo
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
403 1193/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1193/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/11/2014
404 1194/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1194/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/11/2014
405 1195/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1195/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/11/2014
406 1196/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1196/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/11/2014
407 1197/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1197/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/11/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]