QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
211 833/QĐ-ĐHĐNQuyết định 833/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Trần Lê Quỳnh Anh
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
212 832/QĐ-ĐHĐNQuyết định 832/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Đào Thị Nhung
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
213 831/QĐ-ĐHĐNQuyết định 831/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Nguyễn Hoàng Duy Linh
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
214 830/QĐ-ĐHĐNQuyết định 830/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Đoàn Nguyễn Trang Phương
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
215 829/QĐ-ĐHĐNQuyết định 829/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Phùng Nam Phương
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
216 828/QĐ-ĐHĐNQuyết định 828/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Phan Đình Anh
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
217 827/QĐ-ĐHĐNQuyết định 827/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Đinh Thị Phượng
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
218 826/QĐ-ĐHĐNQuyết định 826/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Lương Quốc Tuyển
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
219 825/QĐ-ĐHĐNQuyết định 825/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Đỗ Thị Thúy Vân
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
220 824/QĐ-ĐHĐNQuyết định 824/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Hoàng Hải
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
221 823/QĐ-ĐHĐNQuyết định 823/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Huỳnh Thị Kim Hà
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
222 820/QĐ-ĐHĐNQuyết định 820/QĐ-ĐHĐN Quyết định về công tác cán bộ
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
223 819/QĐ-ĐHĐNQuyết định 819/QĐ-ĐHĐN V/v cho phép Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin mở ngành đào tạo Maketing trình độ cao đẳng
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
224 818/QĐ-ĐHĐNQuyết định 818/QĐ-ĐHĐN V/v cho phép Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ cao đẳng
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
225 817/QĐ-ĐHĐNQuyết định 817/QĐ-ĐHĐN V/v cho phép Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin mở chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành trình độ cao đẳng
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
226 816/QĐ-ĐHĐNQuyết định 816/QĐ-ĐHĐN V/v cho phép Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin mở chuyên ngành đào tạo Đồ họa đa phương tiện trình độ cao đẳng
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
227 815/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 815/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v cho phép thí sinh hệ chính quy tập trung năm 2013 trúng tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum được chuyển ngành đào tạo: Nguyễn Phan Tuấn Anh
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
228 814/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 814/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v cho phép thí sinh hệ chính quy tập trung năm 2013 trúng tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum được chuyển ngành đào tạo: Phan Mạnh Hùng
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
229 812/QĐ-ĐHĐNQuyết định 812/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Campuchia: Ths. Võ Thị Thùy Trang
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
230 805/QĐ-ĐHĐNQuyết định 805/QĐ-ĐHĐN V/v công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức năng nghề nghiệp: Nguyễn Ký Viễn
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
231 804/QĐ-ĐHĐNQuyết định 804/QĐ-ĐHĐN V/v công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức năng nghề nghiệp: Nguyễn Hà Trúc Giang
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
232 803/QĐ-ĐHĐNQuyết định 803/QĐ-ĐHĐN V/v công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức năng nghề nghiệp: Lê Ngọc Quyết
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
233 802/QĐ-ĐHĐNQuyết định 802/QĐ-ĐHĐN V/v công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức năng nghề nghiệp: Thái Quỳnh Châu
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
234 350/QĐ-ĐHĐNQuyết định 350/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 28 chuyển ngành: Hồ Thị Huyền Nhung
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
235 349/QĐ-ĐHĐNQuyết định 349/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 28 chuyển ngành: Võ Thị Diễm Kiều
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
236 348/QĐ-ĐHĐNQuyết định 348/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Viết Quang
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
237 347/QĐ-ĐHĐN-KHCNMTQuyết định 347/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở do Đại học Đà Nẵng quản lý: Đánh giá tính khả thi của đề án thành lập Trường Đại học Việt- Anh tại Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
238 346/QĐ-ĐHĐN-KHMTQuyết định 346/QĐ-ĐHĐN-KHMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở do Đại học Đà Nẵng quản lý:Những nguyên tắc cơ bản xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và sự vận dụng trong xây dựng Đảng bộ Đại học Đà Nẵng đến năm 2020
Nơi nhận: Như trên
 
239 344/QĐ-ĐHĐNQuyết định 344/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
240 343/QĐ-ĐHĐNQuyết định 343/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kế toán
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...