THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
301 695/TB-ĐHĐNThông báo 695/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận.
Nơi nhận: ..........
01/03/2018
302 664/TB-ĐHĐNThông báo 664/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và quyết toán thuế TNCN năm 2017.
Nơi nhận: Các văn phòng; các Ban chức năng, khoa, viện trực thuộc.
27/02/2018
303 674-677/TB-ĐHĐNThông báo 674-677/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Trần Thanh Nhã, Phan Thị Hương, Trương Bách Tuệ, Nguyễn Thị Kim Ánh.
Nơi nhận: Văn phòng, Trung tâm KĐCLGD, Ban KHCN&MT, Văn phòng ĐTN.
27/02/2018
304 653/TB-ĐHĐNThông báo 653/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
305 652/TB-ĐHĐNThông báo 652/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Trường CĐ GTVT TW 6.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
306 651/TB-ĐHĐNThông báo 651/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Quảng Bình.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
307 650/TB-ĐHĐNThông báo 650/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
308 649/TB-ĐHĐNThông báo 649/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Gia Lai.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
309 648/TB-ĐHĐNThông báo 648/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Đà Nẵng.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
310 647/TB-ĐHĐNThông báo 647/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Quảng Trị.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
311 646/TB-ĐHĐNThông báo 646/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Quảng Ngãi.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
312 641/TB-ĐHĐNThông báo 641/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp lý luận và phương pháp giảng dạy Y học.
Nơi nhận: Sở Y tế các tỉnh thành phố; Bệnh viện Trung ương; Bệnh viện tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục đại học.
22/02/2018
313 614/TB-ĐHĐNThông báo 614/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Đinh Thị Đoan Hương.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
12/02/2018
314 602/TB-ĐHĐNThông báo 602/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Bùi Hệ Thống.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
09/02/2018
315 601/TB-ĐHĐNThông báo 601/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Lê Vũ An.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
09/02/2018
316 600/TB-ĐHĐNThông báo 600/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Lê Minh Đức.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
09/02/2018
317 584/TB-ĐHĐNThông báo 584/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Nguyễn Thị Lan Anh.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
08/02/2018
318 574/TB-ĐHĐNThông báo 574/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động ngắn hạn: Nguyễn Đoàn Thảo Hiền.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
07/02/2018
319 544/TB-ĐHĐNThông báo 544/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Lê Hồng Lâm.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
06/02/2018
320 543/ĐHĐN-HTQTThông báo 543/ĐHĐN-HTQT Thông báo về việc nhập cảnh của người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
06/02/2018
321 531/TB-ĐHĐNThông báo 531/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Phạm Thị Ngọc Diệu.
Nơi nhận: Ban Đào tạo.
06/02/2018
322 455-456/TB-ĐHĐNThông báo 455-456/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước (Giai đoạn 1): Ngô Quang Mỹ, Bùi Trung Hiệp.
Nơi nhận: Trường ĐHKT,
05/02/2018
323 454/TB-ĐHĐNThông báo 454/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Nguyễn Quý Phước An.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/02/2018
324 453/TB-ĐHĐNThông báo 453/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Bùi Thị Thanh Thanh.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/02/2018
325 421-424/TB-ĐHĐNThông báo 421-424/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.
Nơi nhận: Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình.
01/02/2018
326 420/TB-ĐHĐNThông báo 420/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Phan Hoàng Long.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
01/02/2018
327 402-404/TB-ĐHĐNThông báo 402-404/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Đặng Trung Thành, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Trần Thuần.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
31/01/2018
328 401/TB-ĐHĐNThông báo 401/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Nguyễn Ngọc Bá.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
31/01/2018
329 392/TB-ĐHĐNThông báo 392/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Văn Đôi.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
31/01/2018
330 400/TB-ĐHĐNThông báo 400/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên thuộc ĐHĐN; Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các GD&ĐT.
31/01/2018
Tìm thấy: 579 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...