THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
331 399/TB-ĐHĐNThông báo 399/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên thuộc ĐHĐN; Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các GD&ĐT.
31/01/2018
332 397-398/TB-ĐHĐNThông báo 397-398/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên thuộc ĐHĐN; Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các GD&ĐT.
31/01/2018
333 378/TB-ĐHĐNThông báo 378/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Hồng Việt Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
30/01/2018
334 376/TB-ĐHĐNThông báo 376/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
30/01/2018
335 370/TB-ĐHĐNThông báo 370/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Phan Hoàng Uyên Trang.
Nơi nhận: Ban CTHSSV.
30/01/2018
336 305/TB-ĐHĐNThông báo 305/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo định dạng Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt 1 năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các cơ sở liên kết đào tạo trình độ SĐH.
24/01/2018
337 294/TB-ĐHĐNThông báo 294/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Phạm Thị Thanh.
Nơi nhận: Bà Phạm Thị Thanh.
23/01/2018
338 284/TB-ĐHĐNThông báo 284/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
22/01/2018
339 252/TB-ĐHĐNThông báo 252/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
17/01/2018
340 243/TB-ĐHĐNThông báo 243/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
15/01/2018
341 210-211/TB-ĐHĐNThông báo 210-211/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Trần Lê Quỳnh Anh, Phạm Đức Hòa
Nơi nhận: Trường ĐHNN, Khoa GDTC
12/01/2018
342 209/TB-ĐHĐNThông báo 209/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hà Văn Hoàng.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
12/01/2018
343 165-193/TB-ĐHĐNThông báo 165-193/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phan Học, Trần Hưng Hải, Lê Thị Hồng Oanh, Đỗ Tấn Phúc, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Mai Phương Thảo, Võ Văn Nguyên Thuận, Hồ Việt Nghĩa, Đoàn Minh Thu, Hà Lê Anh Dũng, Trần Anh Thi, Nguyễn Thị Ái Lành, Trần Lê Nhật Hoàng, Ngô Nguyễn Bảo Trân, Lê Quốc Huy, Nguyễn Nam, Phạm Thị Quỳnh Dao, Hoàng Ngọc Ánh Nhân, Phạm Thị Thu, Văn Phạm Kim Thương, Phạm Thanh Trúc, huỳnh Giang Hà, Hà Kim Tiên, Nguyễn Thành Nam, Phạm Đức Thiện, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Đức Nhơn, Nguyễn Thị Kim Chi.
Nơi nhận: Khoa ĐTQT, Trung tâm PTPM, HTQT, Khoa Y Dược, VP Đoàn, VP ĐHĐN, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Công nghệ, Trung tâm Thể thao, ĐBCLGD,
11/01/2018
344 164/TB-ĐHĐNThông báo 164/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn: Phạm Thị Quỳnh Dao.
Nơi nhận: Ban ĐBCLGD.
11/01/2018
345 194-195/TB-ĐHĐNThông báo 194-195/TB-ĐHĐN Thoogn báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Thị Kim Liên, Tôn Nữ Linh Giang.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược.
11/01/2018
346 201/TB-ĐHĐNThông báo 201/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Lê Kim Thanh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược
11/01/2018
347 196-200/TB-ĐHĐNThông báo 196-200/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Nguyễn Thị Thanh Loan, Từ Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Trường Thi, Trương Như Thích.
Nơi nhận: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
11/01/2018
348 80/TB-ĐHĐNThông báo 80/TB-ĐHĐN Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2017.
Nơi nhận: Các ứng viên trúng tuyển.
09/01/2018
349 78/TB-ĐHĐNThông báo 78/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
09/01/2018
350 76/TB-ĐHĐNThông báo 76/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
09/01/2018
351 72/TB-ĐHĐNThông báo 72/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
08/01/2018
352 73/TB-ĐHĐNThông báo 73/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các trường đại học, cao đẳng.
08/01/2018
353 61/TB-ĐHĐNThông báo 61/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
08/01/2018
354 52-55/QĐ-ĐHĐNThông báo 52-55/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cánbộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Thị Thúy Ngân, Nguyễn Thị Hường, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Hồ Lộng Ngọc.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2018
355 50-51/QĐ-ĐHĐNThông báo 50-51/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Thanh Giang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2018
356 43/TB-ĐHĐNThông báo 43/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Tiến Dũng.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/01/2018
357 42/TB-ĐHĐNThông báo 42/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp viên chức.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc.
05/01/2018
358 40/TB-ĐHĐNThông báo 40/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đại học hệ từ xa.
Nơi nhận: ...................
05/01/2018
359 39/TB-ĐHĐNThông báo 39/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Nguyễn Mỹ Diệu.
Nơi nhận: Khoa GDTC.
05/01/2018
360 33/TB-ĐHĐNThông báo 33/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
04/01/2018
Tìm thấy: 579 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] More ...