THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
361 11/TB-ĐHĐNThông báo 11/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Phạm Ngọc Quang.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
03/01/2018
362 04/TB-ĐHĐNThông báo 04/TB-ĐHĐN Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2017.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
02/01/2018
363 4403-4405/TB-ĐHĐNThông báo 4403-4405/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Ninh Văn Ngọc, Nguyễn Lê Lộc Tiên, Hà Thị Minh Phương.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM, Khoa CNTT&TT,
29/12/2017
364 4577/TB-ĐHĐNThông báo 4577/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Nguyễn Việt Hùng.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM.
29/12/2017
365 4574-4575/TB-ĐHĐNThông báo 4574-4575/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác đinh thời hạn: Nguyễn Đồng Hải Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
29/12/2017
366 4353-4354/TB-ĐHĐNThông báo 4353-4354/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Vũ Thanh Tâm.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
27/12/2017
367 4344-4345/TB-ĐHĐNThông báo 4344-4345/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo học từ xa tại KonTum.
Nơi nhận: ..............
26/12/2017
368 4338/TB-ĐHĐNThông báo 4338/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Lê Đức Luận.
Nơi nhận: Trường ĐHSP; PGS. TS Lê Đức Luận.
26/12/2017
369 4310/TB-ĐHĐNThông báo 4310/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Dương Quốc Hoàng Tú.
Nơi nhận: Trường CĐCNTT.
25/12/2017
370 4308-4309/TB-ĐHĐNThông báo 4308-4309/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ vệ sinh tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Công ty Cổ phần Ly Ngọc, Chi nhánh Công ty TNHH hoàn Mỹ tại thành phố Đà Nẵng.
25/12/2017
371 4300/TB-ĐHĐNThông báo 4300/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ: Lê Phong Nguyên.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
25/12/2017
372 4261/TB-ĐHĐNThông báo 4261/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Hội đồng xét nâng bậc lương ĐHĐN năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
20/12/2017
373 4221/TB-ĐHĐNThông báo 4221/TB-ĐHĐN Thông báo điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các Đơn vị trực thuộc.
19/12/2017
374 4225/TB-ĐHĐNThông báo 4225/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ: Huỳnh Ngọc Thọ.
Nơi nhận: Trường CĐCNTT.
19/12/2017
375 4223/TB-ĐHĐNThông báo 4223/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giới thiệu Khóa đào tạo giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của SDC, DNES, IPP2.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trựcthuộc có đào tạo.
19/12/2017
376 4185-4188/TB-ĐHĐNThông báo 4185-4188/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Trần Phương Thảo, Trần Thị Thanh Sang, Trần Quỳnh Trâm, Ngô Lê Ngữ Anh.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trường ĐHNN;Trường ĐHKT.
14/12/2017
377 4144/TB-ĐHĐNThông báo 4144/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
11/12/2017
378 4102/TB-ĐHĐNThông báo 4102/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Trần Công Bình.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
05/12/2017
379 4100-4101/TB-ĐHĐNThông báo 4100-4101/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn: Trần Lê Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Ái Lành.
Nơi nhận: Khoa Công nghệ.
05/12/2017
380 3973-3974/TB-ĐHĐNThông báo 3973-3974/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Đường Quang Chánh, Nguyễn Thanh Bình.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường CĐCN.
27/11/2017
381 3979/TB-ĐHĐNThông báo 3979/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
27/11/2017
382 3976-3978/TB-ĐHĐNThông báo 3976-3978/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa (bổ sung).
Nơi nhận: Các CS đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các sở GD&ĐT; Trường ĐHNN; Trường ĐH Thái Nguyên;Trường ĐHSP; Trường ĐH Quảng Nam; Trường ĐH Phạm VĂn Đồng.
27/11/2017
383 3910/TB-ĐHĐNThông báo 3910/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
21/11/2017
384 3907/TB-ĐHĐNThông báo 3907/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tuyển sinh vào đại học hệ chính quy Kỳ II năm 2017 đợt từ 20/11 đến 30/12/2017.
Nơi nhận: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
20/11/2017
385 3908/TB-ĐHĐNThông báo 3908/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36.
Nơi nhận: ................
20/11/2017
386 3907/TB-ĐHĐNThông báo 3907/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tuyển sinh vào đại học hệ chính quy kỳ II năm 2017, đợt từ 20/11 đến 30/12/2017
Nơi nhận: - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; - Ban TTr, Ban KH-TC; - Lưu VT, ĐT.
20/11/2017
387 3883/TB-ĐHĐNThông báo 3883/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Trung.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
16/11/2017
388 3882/TB-ĐHĐNThông báo 3882/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn: Hoàng Hồ Ngọc Hạnh.
Nơi nhận: Văn phòng ĐHĐN.
16/11/2017
389 3839/TB-ĐHĐNThông báo 3839/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
13/11/2017
390 3815-3816/TB-ĐHĐNThông báo 3815-3816/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Ngô Thái Bích Vân, Nguyễn Hoàng Ngân.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHNN.
10/11/2017
Tìm thấy: 579 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...