THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 811/ĐHĐN_HTQTThông báo 811/ĐHĐN_HTQT V/v thông báo Đại hội Thanh niên Châu Á tại Đại học De La Salle, Phillippin
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
32 810/TB-ĐHĐNThông báo 810/TB-ĐHĐN V/v giảng viên đi công tác nước ngoài đã về nước: Nguyễn Bá Hội
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
33 809/TB-ĐHĐNThông báo 809/TB-ĐHĐN V/v giảng viên đi công tác nước ngoài đã về nước: Nguyễn Thị Anh Thư
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
34 808/ĐHĐNThông báo 808/ĐHĐN Lịch thi kết thúc môn các lớp cao học khóa 28 tại Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
35 807/ĐHĐN-HTQTThông báo 807/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
36 806/ĐHĐN-HTQTThông báo 806/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
37 337/TB-ĐHĐNThông báo 337/TB-ĐHĐN Thông báo V/v Bổ sung lịch tuần từ ngày 20/01/2014 đến ngày 26/01/2014
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
38 326/TB-ĐHĐNThông báo 326/TB-ĐHĐN Thông báo V/v giảng viên đi công tác ở nước ngoài đã về nước: Phạm Anh Đức
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
39 319/ĐHĐN-VPThông báo 319/ĐHĐN-VP Lịch trực, bảo vệ cơ quan và trực tăng cường các khu vực thuộc Đại học Đà Nẵng các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
40 317/ĐHĐN-HTQTThông báo 317/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
41 316/ĐHĐN-HTQTThông báo 316/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
42 313/ĐHĐN-VPThông báo 313/ĐHĐN-VP Thông báo v/v Gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ - 2014
Nơi nhận: Như trên
21/01/2014
43 309/TB-ĐHĐN-TCCBThông báo 309/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Phan Trọng Thanh
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
44 308/TB-ĐHĐNThông báo 308/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phan Trọng Thanh
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
45 307/TB-ĐHĐNThông báo 307/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phan Trọng Thanh
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
46 306/TB-ĐHĐNThông báo 306/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Bùi Thị Hoài
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
47 305/TB-ĐHĐNThông báo 305/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Đinh Lan Anh
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
48 304/TB-ĐHĐNThông báo 304/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Hữu Lập Trường
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
49 303/TB-ĐHĐNThông báo 303/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Lê Đức Châu
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
50 302/TB-ĐHĐNThông báo 302/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Hồng Liên
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
51 301/TB-ĐHĐNThông báo 301/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Đinh Thị Thanh
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
52 300/TB-ĐHĐNThông báo 300/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Trần Thị Ngọc Phương
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
53 299/TB-ĐHĐNThông báo 299/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Thị Sen
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
54 298/TB-ĐHĐNThông báo 298/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Trương Thị Bích Quyên
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
55 297/TB-ĐHĐNThông báo 297/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Phan Thành Long
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
56 296/TB-ĐHĐNThông báo 296/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Cao Nguyễn Khoa Huân
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
57 295/TB-ĐHĐNThông báo 295/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Thị Trung Tú
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
58 294/TB-ĐHĐNThông báo 294/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Quang Chung
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
59 289/TB-ĐHĐNThông báo 289/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Phạm Thị Thu Hiền
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
60 288/TB-ĐHĐNThông báo 288/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Lê Cao Tuấn
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
Tìm thấy: 114 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]