THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 287/TB-ĐHĐNThông báo 287/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Minh Tiến
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
62 286/TB-ĐHĐNThông báo 286/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Văn Chương
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
63 285/TB-ĐHĐNThông báo 285/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Phan Quang Thịnh
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
64 284/TB-ĐHĐNThông báo 284/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Thị Lan Phương
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
65 283/TB-ĐHĐNThông báo 283/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác ở nước ngoài đã về nước: Võ Quang Trí
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
66 281/TB-ĐHĐNThông báo 281/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức: Lê Thị Loan
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
67 275/ĐHĐN-HTQTThông báo 275/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
68 274/ĐHĐN-HTQTThông báo 274/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
69 228/ĐHĐN-TCCBThông báo 228/ĐHĐN-TCCB V/v công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
Nơi nhận: Như trên
16/01/2014
70 214/ĐHĐN-HTQTThông báo 214/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài: Karl Ove Martin Skoger
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
71 213/ĐHĐN-HTQTThông báo 213/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
72 211/ĐHĐN-HTQTThông báo 211/ĐHĐN-HTQT Về việc đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
73 210/ĐHĐN-HTQTThông báo 210/ĐHĐN-HTQT Về việc danh sách trúng tuyển học bổng Mabuchi - Nhật Bản
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
74 209/TB-ĐHĐNThông báo 209/TB-ĐHĐN Về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức: Phạm Thị Thúy Xuân
Nơi nhận: Như trên
15/01/2013
75 208/TB-ĐHĐNThông báo 208/TB-ĐHĐN Về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức: Nguyễn Thanh Việt
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
76 207/TB-ĐHĐNThông báo 207/TB-ĐHĐN Về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức: Phạm Bá Lộc
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
77 206/TB-ĐHĐNThông báo 206/TB-ĐHĐN Về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức: Lê Xuân Mai
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
78 205/TB-ĐHĐNThông báo 205/TB-ĐHĐN Về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức: Nguyễn Văn Thanh
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
79 474/TB-ĐHĐBThông báo 474/TB-ĐHĐB Thông báo về việc giảng viên đi công tác nước ngoài đã về nước: Sử Thị Bích Nga
Nơi nhận: Như trên
02/06/2014
80 1123/ĐHĐN-TBThông báo 1123/ĐHĐN-TB Thông báo
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
81 1124/ĐHĐN-TBThông báo 1124/ĐHĐN-TB Thông báo
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
82 481/TB-ĐHĐNThông báo 481/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Chu Văn Đa
Nơi nhận: Như trên
02/07/2014
83 485/TB-ĐHĐNThông báo 485/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần từ ngày 10/2/2014 đến ngày 16/2/2014
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
84 486/TB-ĐHĐNThông báo 486/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác nước ngoài đã về nước: Nguyễn Trung Kiên
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
85 490/TB-ĐHĐNThông báo 490/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Trần Quang Hưng
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
86 491/TB-ĐHĐNThông báo 491/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Lê Ngọc Quyết
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
87 492/TB-ĐHĐNThông báo 492/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc:Trần Thị Ân
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
88 493/TB-ĐHĐNThông báo 493/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc:Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
89 494/TB-ĐHĐNThông báo 494/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Đỗ Huyền Trang
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
90 495/TB-ĐHĐNThông báo 495/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Đỗ Thị Quỳnh Hoa
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
Tìm thấy: 114 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]