THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 496/TB-ĐHĐNThông báo 496/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Ký Viễn
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
92 497/TB-ĐHĐNThông báo 497/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Huỳnh Thị Phương Thuấn
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
93 498/TB-ĐHĐNThông báo 498/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Lê Mỹ Hòa
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
94 499/TB-ĐHĐNThông báo 499/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Hà Thị Phương Thảo
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
95 500/TB-ĐHĐNThông báo 500/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Mai Vân Anh
Nơi nhận: Như trên
02/08/2014
96 1092/TB-ĐHĐN-TCCBThông báo 1092/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phan Duy Cường
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
97 1093/TB-ĐHĐN-TCCBThông báo 1093/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Trương Thị Mỹ Phượng
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
98 1094/TB-ĐHĐNThông báo 1094/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Huỳnh Kim Trọng
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
99 1096/TB-ĐHĐNThông báo 1096/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác ở nước ngoài đã về nước: Phạm Minh Mận
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
100 1097/ĐHĐN-HTQTThông báo 1097/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
101 1098/ĐHĐN-HTQTThông báo 1098/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
102 1100/TB-ĐHĐNThông báo 1100/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác ở nước ngoài đã về nước: Trần Lực Sỹ
Nơi nhận: Như trên
03/04/2014
103 1110/ĐHĐN-HTQTThông báo 1110/ĐHĐN-HTQT V/v GS. Hidenari Yasui đến làm việc tại trường ĐHĐN
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
104 1111/ĐHĐN-HTQTThông báo 1111/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
105 1112/ĐHĐN-HTQTThông báo 1112/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
106 1116/TB-ĐHĐNThông báo 1116/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Nguyễn Thanh Bình
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
107 1117/TB-ĐHĐNThông báo 1117/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Lê Hoài Nam
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
108 1122/ĐHĐN-TBThông báo 1122/ĐHĐN-TB Thông báo trúng thầu
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
109 1130/TB-ĐHĐNThông báo 1130/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác nước ngoài đã về nước: Nguyễn Quang Minh Nhi
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
110 1189/TB-ĐHĐNThông báo 1189/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Nguyễn Hứa Đăng Vinh
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
111 1190/TB-ĐHĐNThông báo 1190/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Lê Thiện Nhật Quang
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
112 1191/TB-ĐHĐNThông báo 1191/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phạm Hạo Nhiên
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
113 1192/TB-ĐHĐNThông báo 1192/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Đồng Thị Kim Thùy
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
114 1200/ĐHĐN-HTQTThông báo 1200/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
03/11/2014
Tìm thấy: 114 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]