DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2018

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4680/ĐHĐN-HTQT Công văn 4680/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng
28/12/2018
2 4673/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4673/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Viết Huy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2018
3 4668/TB-ĐHĐNThông báo 4668/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn, điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
28/12/2018
4 4664/ĐHĐN-TCCB Công văn 4664/ĐHĐN-TCCB Về việc ký hợp đồng lao động.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
28/12/2018
5 4663/TB-ĐHĐNThông báo 4663/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động xác định thời hạn: Mai Xuân Nguyên.
Nơi nhận: Ban CSVC.
28/12/2018
6 4648/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4648/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài: Nguyễn Văn Long.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2018
7 4640/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4640/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí: Hồ Thanh Mỹ.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
26/12/2018
8 4639/QĐ-ĐHĐNThông báo 4639/QĐ-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Nguyễn Văn Thanh.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
26/12/2018
9 4614-4632/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4614-4632/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung: Nguyễn Ngọc Thanh Uyên, Trần Ngọc Tú, Phan Ngọc Thuận, Hà Văn Nghiệp, Trần Đình Liêm, Võ Đình Hợp, Nguyễn Đức Huấn, Trần Văn Huệ, Đặng Đình Đề, Trịnh Văn Hưng, Tôn Long Cường, Trần Văn Châu, Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Quang Hải, Lê Hồng Sơn, Trần Ngọc Châu, Nguyễn Văn Thanh, Bùi Thiên Lam, Nguyễn Hoàng Việt
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/12/2018
10 4574-4613/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4574-4613/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức: Dương Ngọc Pháp, Nguyễn Thị Hiền Linh, Đào Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Giao Tuyền, Đỗ Thị Như Hoa, Bùi Thị Thu Vĩ, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Kiên, Trần Thị Thu Trâm,Vũ Thị Thương, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phạm Thị Ngọc Ly, Bùi Thị Hoài, Nguyễn Đình Lục, Phan Bảo An, Phan Huy Quảng, Đinh Thị Mỹ Hạnh,Đỗ Minh Huy, Nguyễn Văn Hân, Phan Văn Minh, Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Trinh Lương, Nguyễn Hữu Tâm Thu, Nguyễn Thị Kim Yến, Huỳnh Lê Minh Châu, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Hiện,Đòa Thị Thanh Phượng, Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Văn Cang, Lê Bảo, Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Bích Thu, Tô Thúy Nga, Nguyễn Van Mỹ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/12/2018
11 4516/TB-ĐHĐNThông báo 4516/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hoàng Lê Trà My.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
26/12/2018
12 4526-4573/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4526-4573/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ viên chức: Lê Thị Kim Châu, Đặng Thị Thảo Nhi, Nguyễn Lê Tùng Khánh, Hoàng Thị Nam Giang, Đỗ Thị Thúy Duy, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Văn Anh, Trường Chí Vỹ, hoàng Trọng Lợi, Nguyễn Thị Kim Huệ, Nguyễn Xuân Hiền, Huỳnh Ngọc Thành, Phan Thị Tuyến Trinh, Trương Thị Tú Trinh, Võ Thị Thanh Thảo, Đào Thị Ly Sa, Quách Xuân Quỳnh, Trương Văn Nam, Hồ Ngọc Huy, Ngô Thị Ngọc Hoa,Phạm Thị Ngọc Diệu, Quàng Hòa An, Nguyễn Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Bích Thủy, Huỳnh Thị Minh Nguyệt, Ngô Tấn Vũ, Lê Thị Hải Vân, Phạm Thị Trang, Trần Văn Thành, Nguyễn Bá Thắng, Nguyễn Văn Sỹ, Phan Xuân Phong, Nguyễn Phi Hùng, Phan Hồng Sáng, Trần Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Võ Thị Thao Ly, Đặng Thị Phương Hà, Trương Phước Minh, Trương Thị Phương Trang, Ngô Xuân Thủy, Phạm Hoài Hương, Lê Văn Nam, Võ Ngọc Hải, Trịnh Quang Thịnh, Nguyễn Biên Cương, Bạch Quốc Tiến, Nguyễn Hoàng Mai.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/12/2018
13 4525/ĐHĐN-TCCB Công văn 4525/ĐHĐN-TCCB Về việc bổ sung thông tin số điện thoại di động cho người tham gia BHXH.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc Cơ quan ĐHĐN.
26/12/2018
14 4489/TB-ĐHĐNThông báo 4489/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Trương Anh Tuấn.
Nơi nhận: Trung tâm Thể thao.
24/12/2018
15 4488/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4488/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành: Nguyễn Thị Như Quỳnh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
24/12/2018
16 4485/TB-ĐHĐNThông báo 4485/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/12/2018
17 4480/ĐHĐN-KYD Công văn 4480/ĐHĐN-KYD Về việc đề nghị hợp tác Viện Trường.
Nơi nhận: Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.
24/12/2018
18 4475/ĐHĐN-HTQT Công văn 4475/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị thi hồi và hủy bỏ thị thực của lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
24/12/2018
19 4463/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 4463/ĐHĐN-PCTĐ Về việc hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình công hiến đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ vtrwowngr các đơn vị trực thuộc.
24/12/2018
20 4462/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 4462/ĐHĐN-PCTĐ Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến quý IV năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
24/12/2018
21 4458-4461/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4458-4461/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Đinh Thị Thùy Na, Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Ngọc Trà, Nguyễn Ngọc Thắng.
Nơi nhận: Như Điều 2.
24/12/2018
22 4450-4452/ĐHĐN-HTQT Công văn 4450-4452/ĐHĐN-HTQT Về việcnhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an) tại Hà Nội.
21/12/2018
23 4448/TB-ĐHĐNThông báo 4448/TB-ĐHĐN Thồng báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Ngọc Tân.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
21/12/2018
24 4447/ĐHĐN-HTQT Công văn 4447/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
21/12/2018
25 4446/ĐHĐN-VP Công văn 4446/ĐHĐN-VP Lịch phân công trực lãnh đạo, trực tết 2019.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc; Cá nhân có tên.
21/12/2018
26 4425/ĐHĐN-HTQT Công văn 4425/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
20/12/2018
27 4420-4421/ĐHĐN-HTQT Công văn 4420-4421/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
20/12/2018
28 4407-4408/TB-ĐHĐNThông báo 4407-4408/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Báu.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Trường ĐHNN.
19/12/2018
29 4399/TB-ĐHĐNThông báo 4399/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoàn hành ảnh".
Nơi nhận: Các phương tiện thông tin; Các Sở Y tế; Các Bệnh viện, Trường Đại học.
19/12/2018
30 4395/TB-ĐHĐNThông báo 4395/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
19/12/2018
Tìm thấy: 859 mục   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...