DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2019

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 54/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 54/ĐHĐN-PCTĐ Về việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại, các đơn vị đào tạo năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các Ban chức năng thuộc ĐHĐN.
09/01/2019
2 50/ĐHĐN-VP Công văn 50/ĐHĐN-VP Về việc góp ý dự thảo Quy định chế độ họp, tổ chức lễ trong hoạt động quản lý, điều hành tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Chánh VP; Trưởng các Ban; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
09/01/2019
3 39/ĐHĐN-TCCB Công văn 39/ĐHĐN-TCCB Về việc giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành vieenl các đơn vị trực thuộc
08/01/2019
4 32-35/TB-ĐHĐNThông báo 32-35/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Trần Hưng Hải, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Lê Thị Hồng Oanh.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM, VP Đoàn TN
07/01/2019
5 31/QĐ-ĐHĐNQuyết định 31/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Trần Thế Vũ.
Nơi nhận: Nhe Điều 3.
07/01/2019
6 30/ĐHĐn-HTQT Công văn 30/ĐHĐn-HTQT Về việc mở lớp tiếng Nhật cho sinh viên khoa Điện tử Viễn thông.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
07/01/2019
7 27/TB-ĐHĐNThông báo 27/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồidưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các Trương Cao đẳng, Đại học.
05/01/2019
8 26/TB-ĐHĐNThông báo 26/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồidưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
05/01/2019
9 24/ĐHĐN-HTQT Công văn 24/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
05/01/2019
10 22-23/ĐHĐN-HTQT Công văn 22-23/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
05/01/2019
11 20/TB-ĐHĐNThông báo 20/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa.
Nơi nhận: Phát với hồ sơ.
05/01/2019
12 18/QĐ-ĐHĐNQuyết định 18/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Xuân Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2019
13 09/QĐ-ĐHĐNQuyết định 09/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối ới nhà giáo: Phan Bảo An.
Nơi nhận: Như Điều 3.
04/01/2019
14 06/TB-ĐHĐNThông báo 06/TB-ĐHĐN Thông báo về việc khám sức khỏe cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
03/01/2019
15 03/ĐHĐN-HSSV Công văn 03/ĐHĐN-HSSV Về việc triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong SV dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
02/01/2019
16 02/TB-ĐHĐNThông báo 02/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Bùi Đình Tuấn.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
02/01/2019
17 01/TB-ĐHĐNThông báo 01/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước gnoaif đã về nước: Hà Phước Vũ.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
02/01/2019
Tìm thấy: 17 mục  

Chọn trang: [ 1 ]