DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 4155/ĐHĐN-TCCB Công văn 4155/ĐHĐN-TCCB Về việc tổ chức gặp mặt CC, VC và NLĐ nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐNDVN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vi trực thuộc.
12/12/2017
92 4154/ĐHĐN-HTQT Công văn 4154/ĐHĐN-HTQT Về việc lập dnah sách sinh viên đề nghị nhận học bổng của Công ty cổ phần JESCO ASIA, Nhật Bản.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHSPKT; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
12/12/2017
93 4145-4146/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4145-4146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên: Nguyễn Viết Anh Tuấn, Lê Thị Hồng Hoa.
Nơi nhận: Như Điều 3.
11/12/2017
94 4150/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 4150/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thanh lý đề tài khoa học và công nghệ các cấp trễ hạn.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
11/12/2017
95 4147/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4147/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản lúc 0 giờ 00 ngày 01/01/2018 của Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
11/12/2017
96 4144/TB-ĐHĐNThông báo 4144/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
11/12/2017
97 4138-4143/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4138-4143/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tại nước ngoài: Lê Hà Như Thảo, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phan Ngọc Tứ, Võ Hoàng Diễm Trinh, Nguyễn Văn Nhân, Trần Anh Kiệt.
Nơi nhận: Như Điều 3.
11/12/2017
98 4149/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4149/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHSP-ĐHĐN, hình thức đào tạo cao đẳng chính quy.
Nơi nhận: Như Điều 2.
11/12/2017
99 4126/ĐHĐN-KYD Công văn 4126/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ về cơ sở vật chất.
Nơi nhận: Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
08/12/2017
100 4137/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4137/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức "Lễ tốt nghiệp Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA Sunderland".
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/12/2017
101 4136/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4136/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham dự Hội nghị Khoa học: Phan Ngọc Thiết Kế.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/12/2017
102 4133-4135/ĐHĐN-HTQT Công văn 4133-4135/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
08/12/2017
103 4132/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4132/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên quốc tế theo học chương trình ngắn hạn tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/12/2017
104 4129/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4129/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Lại Đức Linh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/12/2017
105 4119/KH-ĐHĐNKế hoạch 4119/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Đơn vị trực thuộc.
07/12/2017
106 4117-4118/ĐHĐN-HTQT Công văn 4117-4118/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng.
07/12/2017
107 4114/ĐHĐN-CSVC Công văn 4114/ĐHĐN-CSVC Về việc tiếp nhận và quản lý tài sản tại Không gian sáng chế Đà Nẵng.
Nơi nhận: Khoa Đào tạo Quốc tế.
06/12/2017
108 4108/ĐHĐN-HTQT Công văn 4108/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
05/12/2017
109 4102/TB-ĐHĐNThông báo 4102/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Trần Công Bình.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
05/12/2017
110 4100-4101/TB-ĐHĐNThông báo 4100-4101/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn: Trần Lê Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Ái Lành.
Nơi nhận: Khoa Công nghệ.
05/12/2017
111 4097/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4097/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho thôi học sinh viên hệ chính quy năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/12/2017
112 4096/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4096/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức: Trần Tấn Vinh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/12/2017
113 4098-4099/TB-ĐHĐNQuyết định 4098-4099/TB-ĐHĐN Quyết định về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Bích Diệu.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
05/12/2017
114 4107/BC-ĐHĐNBáo cáo 4107/BC-ĐHĐN Báo cáo kết quả tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Nơi nhận: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.
05/12/2017
115 4090/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4090/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin cho học viên khóa thi ngày 18-19/11/2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
04/12/2017
116 4084/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4084/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Phạm Thị Ngọc Anh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
04/12/2017
117 4087/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 4087/ĐHĐN-KHCNMT Về việc cing cấp chỉ tiêu chính trong chiến lược phát triển ĐHĐN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
04/12/2017
118 4082/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 4082/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc nộp báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Nơi nhận: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT.
04/12/2017
119 4019/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 4019/ĐHĐN-KHCNMT Về việc hoàn thành nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
04/12/2017
120 4091/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 4091/ĐHĐN-KHCNMT Về việc hoàn thành nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
04/12/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...