DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2018

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 4204/KH-ĐHĐNKế hoạch 4204/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên tại các CSGDĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết dương lịch năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên các đơn vị trực thuộc.
03/12/2018
62 4183/TB-ĐHĐNThông báo 4183/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
03/12/2018
63 4169/ĐHĐN-ĐT Công văn 4169/ĐHĐN-ĐT Về việc xác nhận bằng thạc sĩ.
Nơi nhận: Công ty Điện lực Quảng Trị.
29/11/2018
64 4166-4167/ĐHĐN-ĐT Công văn 4166-4167/ĐHĐN-ĐT Về việc xác nhận văn bằng thạc sĩ.
Nơi nhận: Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung; Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tại Đà Nẵng.
29/11/2018
65 4158/TB-ĐHĐNThông báo 4158/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khóa Chẩn đoán hành ảnh khóa 03.
Nơi nhận: ..............
29/11/2018
66 4168/ĐHĐN-ĐT Công văn 4168/ĐHĐN-ĐT Về việc xác nhận văn bằng tiến sĩ: Trần Ngọc Việt.
Nơi nhận: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
29/11/2018
67 4153-4155/TB-ĐHĐNThông báo 4153-4155/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Lê Quỳnh Trân, Trần Hoàng Hiếu, Võ Thị Thúy Kiều.
Nơi nhận: Khoa Y Dược, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHKT.
28/11/2018
68 4145/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/11/2018
69 4137/QĐ-ĐHĐNQuy chế 4137/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/11/2018
70 4149-4151/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4149-4151/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức: Lê Kim Trọng, Trương Tấn Trung, Trần Xuân Trí.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/11/2018
71 4146-4148/TB-ĐHĐNThông báo 4146-4148/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Minh Thể, Nguyễn Hữu Lực, Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung.
Nơi nhận: Khoa GDTC.
28/11/2018
72 4119/ĐHĐN-HTQT Công văn 4119/ĐHĐN-HTQT Về việc mời dự lễ trao học bổng.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc.
27/11/2018
73 4117/ĐHĐN-HSSV Công văn 4117/ĐHĐN-HSSV Về việc huy động sinh viên tham dự Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHSP; Trường ĐHNN; Trường ĐHSPKT.
26/11/2018
74 4116/TB-ĐHĐNThông báo 4116/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
26/11/2018
75 4113/TB-ĐHĐNThông báo 4113/TB-ĐHĐN Thông báo về việc triệu tập đại Biểu dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức ĐHĐN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
26/11/2018
76 4112/ĐHĐN-KYD Công văn 4112/ĐHĐN-KYD Về việc tổ chức Hội nghị Y sinh châu Á lần thứ 4 năm 2018.
Nơi nhận: Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 83)- Công an thành phố Đà Nẵng.
26/11/2018
77 4108/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm học 2017-2018.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
23/11/2018
78 4107/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4107/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng BộGD&ĐT tặng cờ thi đua năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
79 4106/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4106/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng BộGD&ĐT tặng Bằng khen năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
80 4105/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4105/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các tập thể được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
81 4104/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4104/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
82 4099/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4099/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ: Trương Bách Tuệ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
83 4091-4092/ĐHĐN-HTQT Công văn 4091-4092/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
23/11/2018
84 4090/ĐHĐN-HTQT Công văn 4090/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
23/11/2018
85 4103/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho quá trình cống hiến.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
86 4098/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4098/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Văn Đông.
Nơi nhận: Như Điều 2.
23/11/2018
87 4097/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4097/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Lê Xuân Hậu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
23/11/2018
88 4095-4096/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4095-4096/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc viên chức hướng dẫn tập sự: Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Chí Thiện.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
89 4082-4084/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4082-4084/QĐ-ĐHĐN Quyết định về công tác cán bộ: Nguyễn Trung Hưng, Nguyễn Công Đào, Hồ Xuân Tuấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/11/2018
90 4064/ĐHĐN-HTQT Công văn 4064/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an)
22/11/2018
Tìm thấy: 859 mục   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...