DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2018

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 3777/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3777/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên hệ chính quy năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/10/2018
152 3781-3786/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3781-3786/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Hà Thị Hân,Trần Minh Thể, Nguyễn Hữu Lực, Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Phượng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
153 3789/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3789/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên cho các nhà giáo công tác tại Trung tâm ĐTTX trực thuộc ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
154 3790/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3790/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Thái Hoàng Phong.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/10/2018
155 3791/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3791/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung: Bùi Bích Hạnh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
156 3794/ĐHĐN-HSSV Công văn 3794/ĐHĐN-HSSV Về việc điều động sinh viên tham dự Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
31/10/2018
157 3796-3799/TB-ĐHĐNThông báo 3796-3799/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Trần Thị Xuân Thanh, Phan Thị Tuyết Trinh, Trương Văn Năm.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
31/10/2018
158 3787/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3787/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Bá Trung.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
159 3763-3764/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3763-3764/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Phạm Thị Hoài Thu, Hồ Thanh Đức.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
160 3738-3739/ĐHĐN-HTQT Công văn 3738-3739/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
30/10/2018
161 3749/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3749/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tại nước ngoài: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
162 3720/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3720/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 7-10/2018 cho các nhà giáo công tác tại Khoa GDTC.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
163 3721-3725/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3721-3725/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Trần Thế Vũ,Nguyễn Thị Mỹ Hương, Nguyễn Đức Bảo, Trần Văn Huệ, Nguyễn Quang Giao.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
164 3726-3727/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3726-3727/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 8-10/2018 cho các nhà giáo công tác tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
165 3729/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3729/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 58 lưu học sinh Lào và 14 lưu học sinh Campuchia vào học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
166 3730/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3730/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Văn Ổi.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
30/10/2018
167 3703-3711/ĐHĐN-KYD Công văn 3703-3711/ĐHĐN-KYD Về việc mời tham dự Hội nghị Khoa học Y sinh liên Châu Á lần thứ IV.
Nơi nhận: Bệnh viện Quân Y17 Đà Nẵng; Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng; Bệnh viện C Đà Nẵng; Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng; Trường Đại Bách khoa - ĐHĐN; Trường ĐHSP - ĐHĐN; Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.
29/10/2018
168 3713/KH-ĐHĐNKế hoạch 3713/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
29/10/2018
169 3715/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 3715/ĐHĐN-KHCNMT Về việc góp ý cho Dự thảo ghi nhớ hợp tác.
Nơi nhận: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.
29/10/2018
170 3699-3702/ĐHĐN-HTQT Công văn 3699-3702/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an Thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an Thành phố Đà Nẵng.
29/10/2018
171 3697/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3697/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2018
172 3684/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3684/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Hồng Lam.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2018
173 3663-3664/TB-ĐHĐNThông báo 3663-3664/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Trương Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bảo.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
25/10/2018
174 3665/ĐHĐN-HTQT Công văn 3665/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHNN tổ chức Hội thảo tập huấn với chủ đề "Chương trình hội thảo dành cho các trường đại học".
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
25/10/2018
175 3625-3629/ĐHĐN-HTQT Công văn 3625-3629/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
24/10/2018
176 3633/TB-ĐHĐNThông báo 3633/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Trương Anh Tuấn.
Nơi nhận: Trung tâm Thể thao.
24/10/2018
177 3637/TB-CQĐHĐNThông báo 3637/TB-CQĐHĐN Thông báo về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan ĐHĐN năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/10/2018
178 3638/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3638/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Đinh Thị Ngọc Liên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/10/2018
179 3647/ĐHĐN-VP Công văn 3647/ĐHĐN-VP Về việc thời gian làm việc mùa đông.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/10/2018
180 3608/KH-ĐHĐNKế hoạch 3608/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy về tệ nạn xã hội trong HSSV ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
23/10/2018
Tìm thấy: 859 mục   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...