DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2018

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 3609/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3609/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/10/2018
182 3610/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3610/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/10/2018
183 3612/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3612/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Võ Đình Hợp.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/10/2018
184 3615/ĐHĐN-TCCB Công văn 3615/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý Dự thảo 3 - Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
23/10/2018
185 3607/ĐHĐN-HSSV Công văn 3607/ĐHĐN-HSSV Về việc điều động sinh viên ham dự Lễ Khai mạc Giải bóng bàn :Người Giáo viên nhân dân" năm 2018.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHSP.
23/10/2018
186 3594-3595/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3594-3595/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Trần Thị Anh Tuyết, Châu Ngọc Bảo.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/10/2018
187 3597/ĐHĐN-VP Công văn 3597/ĐHĐN-VP Về việc đề nghị tham gia góp ý dự án Luật.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Các Văn phòng, các Ban chức năng thuộc ĐHĐN; Các đơn vị trực thuộc.
22/10/2018
188 3598/ĐHĐN-HSSV Công văn 3598/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên người dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại xuất sắc năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
22/10/2018
189 3599/TB-ĐHĐNThông báo 3599/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
22/10/2018
190 3606/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3606/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép miễn học các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/10/2018
191 3589/ĐHĐN-HTQT Công văn 3589/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHBK tổ chức Hội thảo quốc tế ISAT17-2018.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
22/10/2018
192 3590/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3590/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập đội tuyển bóng bàn ĐHĐN tham gia thi đấu giải bóng bàn "Người giáo viên nhân dân" tranh giải "Báo Giáo dục và Thời đại" lần thứ XIV năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/10/2018
193 3591/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3591/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/10/2018
194 3593/ĐHĐN-KHTC Công văn 3593/ĐHĐN-KHTC Về việc rà soát dự toán kinh phí đào tạo tại LHS Lào, Campuchia năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các đơn vijthanhf viên ĐHĐN.
22/10/2018
195 3583/ĐHĐN-ĐT Công văn 3583/ĐHĐN-ĐT Về việc xây dựng đề án đào tạo trình độ thạc sĩ.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHKT; Trường ĐHSP; Trường ĐHNN.
19/10/2018
196 3578/ĐHĐN-HTQT Công văn 3578/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
19/10/2018
197 3579/ĐHĐN-HTQT Công văn 3579/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
19/10/2018
198 3577/BC-ĐHĐNBáo cáo 3577/BC-ĐHĐN Báo cáo số lượng cán bộ đối tượng 2, 3, 4 trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của ĐHĐN.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
19/10/2018
199 3569/ĐHĐN-VP Công văn 3569/ĐHĐN-VP Về việc cung cấp số điện thoại bàn, di động để in danh bạ.
Nơi nhận: Phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng.
19/10/2018
200 3565/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3565/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập cho thí sinh trúng tuyển hình thức vừa làm vừa học, liên thông của Khoa Y Dược, ĐHĐN đợt 2 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/10/2018
201 3563/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 3563/ĐHĐN-KHCNMT Về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ quan ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
18/10/2018
202 3556-3557/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3556-3557/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Huỳnh Gia Huy, Võ Thị Kim Tiền.
Nơi nhận: Như Điều 3.
17/10/2018
203 3555/ĐHĐN-HSSV Công văn 3555/ĐHĐN-HSSV Về việc xác nhận kết quả học tập HKII năm học 2017-2018 của sinh viên học bổng Kumho Asiana.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
17/10/2018
204 3547/ĐHĐN-HTQT Công văn 3547/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHNN tổ chức "Khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên năm học 2018-2019".
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
16/10/2018
205 3545-3546/ĐHĐN-HTQT Công văn 3545-3546/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; PhòngPA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
16/10/2018
206 3537/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3537/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Trần Nhật Mai Hương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/10/2018
207 3530/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3530/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Lê Thị Bảo Châu.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
15/10/2018
208 3514-3517/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3514-3517/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Phạm Lê Hương Chi, Hoàng Thị Hiếu, Lê Thị Hoàng Phương, Phạm Trần Anh Trọng.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/10/2018
209 3518/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3518/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên: Dương Anh Hoàng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/10/2018
210 3519/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3519/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Bùi Quang Diệu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/10/2018
Tìm thấy: 859 mục   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...