CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 2154/ĐHĐN-HTQT Công văn 2154/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
25/06/2018
92 2120/ĐHĐN-HTQT Công văn 2120/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 82 - Công an thành phố Đà Nẵng.
21/06/2018
93 2119/ĐHĐN-HTQT Công văn 2119/ĐHĐN-HTQT Về việc gia hạn thị thực cho sinh viên Pháp.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
21/06/2018
94 2094/ĐHĐN-HTQT Công văn 2094/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của lưu học sinh nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
19/06/2018
95 1816-1819/ĐHĐN-HTQT Công văn 1816-1819/ĐHĐN-HTQT Về việc thống báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
30/05/2018
96 1808-1809/ĐHĐN-HTQT Công văn 1808-1809/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
30/05/2018
97 1742/ĐHĐN-KYD Công văn 1742/ĐHĐN-KYD Về việc xác nhận thông tin trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Dược của Khoa Y Dược-ĐHĐN.
Nơi nhận: Sở Y tế các tỉnh thành trên toàn quốc.
28/05/2018
98 1733-1734/ĐHĐN-HTQT Công văn 1733-1734/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
25/05/2018
99 1712-1714/ĐHĐN-HTQT Công văn 1712-1714/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giáo viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an)
23/05/2018
100 1693-1696/ĐHĐN-HTQT Công văn 1693-1696/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
22/05/2018
101 1628/ĐHĐN-KYD Công văn 1628/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Hải Phòng.
16/05/2018
102 1626/ĐHĐN-KYD Công văn 1626/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Thái Bình.
16/05/2018
103 1625/ĐHĐN-KYD Công văn 1625/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Đại học Y Dược thành phố HCM.
16/05/2018
104 1624/ĐHĐN-KYD Công văn 1624/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
16/05/2018
105 1623/ĐHĐN-KYD Công văn 1623/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
16/05/2018
106 1622/ĐHĐN-KYD Công văn 1622/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
16/05/2018
107 1621/ĐHĐN-KYD Công văn 1621/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Hà Nội.
16/05/2018
108 1620/ĐHĐN-KYD Công văn 1620/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Dược Hà Nội.
16/05/2018
109 1580-1581/ĐHĐN-HTQT Công văn 1580-1581/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Cônn an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Cônn an thành phố Đà Nẵng.
14/05/2018
110 1564/ĐHĐN-VP Công văn 1564/ĐHĐN-VP Về việc nhập thông tin của đơn vị để hoàn thiện websitenarie.edu.vn.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
11/05/2018
111 1558-1561/ĐHĐN-HTQT Công văn 1558-1561/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
10/05/2018
112 1544-1545/ĐHĐN-HTQT Công văn 1544-1545/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
08/05/2018
113 1541/ĐHĐN-HTQT Công văn 1541/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
08/05/2018
114 1507/ĐHĐN-VP Công văn 1507/ĐHĐN-VP Về việc đề nghị tham gia góp ý dự án Luật.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Viện NC&ĐT Việt - Anh; Khoa Y Dược; Các VP, các Ban chức năng thuộc ĐHĐN.
04/05/2018
115 1492/ĐHĐN-HSSV Công văn 1492/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Văn phòng đại diện phí Nam Quỹ học bổng Vừ A Dính.
03/05/2018
116 1440/ĐHĐN-KYD Công văn 1440/ĐHĐN-KYD Về việc giới thiệu giảng viên tham gia công tác lâm sàng tại Bệnh viện.
Nơi nhận: Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng.
27/04/2018
117 1436/ĐHĐN-HTQT Công văn 1436/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
26/04/2018
118 1427-1428/ĐHĐN-HTQT Công văn 1427-1428/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
26/04/2018
119 1378/ĐHĐN-HSSV Công văn 1378/ĐHĐN-HSSV Về việc triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên năm 2018.
Nơi nhận: Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng.
23/04/2018
120 1376-1377/ĐHĐN-HTQT Công văn 1376-1377/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
23/04/2018
Tìm thấy: 6490 mục   / 217 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...