QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 2963/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2963/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Trần Thị Nhật Uyên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/08/2018
32 2923/TB-ĐHĐNQuyết định 2923/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
28/08/2018
33 2898/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2898/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Lương Thị Trúc My.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/08/2018
34 2897-2898/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2897-2898/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Lương Thị Trúc Ly, Nguyễn Cẩm Tú.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/08/2018
35 2899-2900/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2899-2900/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thị Na, Nguyễn Đức Bình.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/08/2018
36 2882/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2882/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Nguyễn Thị Nguyệt.
Nơi nhận: Như Điều 2.
23/08/2018
37 2860/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2860/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Hoàng Thanh Hằng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/08/2018
38 2858/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2858/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức "Lễ vinh danh Thủ khoa - Ngày hội tân sinh viên ĐHĐN năm 2018"
Nơi nhận: NHư Điều 3.
22/08/2018
39 2855/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2855/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Hồ Thị Hồng Hạnh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/08/2018
40 2831/ĐHĐN-HSSVQuyết định 2831/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên tiêu biểu khen thưởng tại Lễ Vinh danh Thủ khoa.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
20/08/2018
41 2801/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2801/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Đinh Thị Thanh Huyền.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/08/2018
42 2807/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2807/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thị Cẩm Tú.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/08/2018
43 2803-2804/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2803-2804/QĐ-ĐHĐN Quyết định vê việc cho phép sinh viên chuyển trường: Phạm Quang Khánh, Võ Ngọc Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/08/2018
44 2790/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2790/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường ĐHKT từ học kỳ 1 năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/08/2018
45 2785/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2785/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Hồ Trung Huy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/08/2018
46 2780-2784/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2780-2784/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Trương Đình Quốc Bảo, Chu Mỹ Giang, Lê Trung Hiếu, Vương Bảo Bảo, Đặng Quang Hải.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/08/2018
47 2777/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2777/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Văn Thị Trang.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/08/2018
48 2729-2732/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2729-2732/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Đặng Phương Thùy Linh, Nguyễn Văn Trinh, Trần Thị Trang, Võ Thị Kim Chi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/08/2018
49 2275/TB-ĐHĐNQuyết định 2275/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 khóa 38.
Nơi nhận: Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT; Các Cơ sở giáo đào tạo SĐH; Viện Nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT; Các CSGDĐH thành viên.
06/07/2018
50 1827-1828/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1827-1828/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Lê Văn Tình, Nguyễn Cương Quyết.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/05/2018
51 1804-1805/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1804-1805/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Xuân Thiên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/05/2018
52 1709/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1709/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho thôi học sinh viên hệ chính quy, năm học 2017-2018: Lê Văn Công Hoan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/05/2018
53 1689/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1689/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung: Dương Mộng Hà.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/05/2018
54 1666/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1666/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Đinh Công Tiến Luật.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/05/2018
55 1663/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1663/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương: Mai Nguyên Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 4.
18/05/2018
56 1615/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1615/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Đinh Ngọc Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
16/05/2018
57 1526/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1526/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo của Khoa Y Dược, ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/05/2018
58 1504/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1504/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Phan Hoàng Long.
Nơi nhận: Như Điều 2.
04/05/2018
59 1441/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1441/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho thôi học sinh viên hệ chính quy, năm học 2017-2018: Trần Lê Minh Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/04/2018
60 1442/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1442/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/04/2018
Tìm thấy: 839 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...