QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 1434/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1434/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phan Ngọc Ba.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
26/04/2018
62 1365/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1365/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho sinh viên đạt giải cao trong kỳ thi Sinh viên giỏi năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/04/2018
63 1362/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1362/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Hoài Thương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/04/2018
64 1218/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1218/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II, năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
17/04/2018
65 1207-1208/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1207-1208/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Đặng Thị Nguyên Chi, Nguyễn Thị Thơm.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/04/2018
66 1174/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1174/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Hồ Hoàng Long.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/04/2018
67 1107-1108/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1107-1108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đoàn Văn Dương, Trịnh Thị Nguyệt.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
06/04/2018
68 1103/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Lê Văn Phụng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/04/2018
69 1102/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1102/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 01-3/2018 cho các nhà giáo công tác tịa Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/04/2018
70 1068/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1068/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Trần Văn Quân.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
04/04/2018
71 1054/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1054/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Phạm Thanh Trúc (Nguyễn Công Đào).
Nơi nhận: Như Điều 3.
04/04/2018
72 1053/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1053/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Nguyễn Thị Cúc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
04/04/2018
73 1052/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1052/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Trần Mạnh Hùng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
04/04/2018
74 1050-1051/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1050-1051/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Tiến Bình.
Nơi nhận: Như Điều 2.
03/04/2018
75 1048/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1048/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thời điểm nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức: Trần Ngọc Ánh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
03/04/2018
76 1014/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1014/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Thị Mỹ Hương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/03/2018
77 973/QĐ-ĐHĐNQuyết định 973/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Trần Thị Thanh Vi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/03/2018
78 970/QĐ-ĐHĐNQuyết định 970/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Hoàng Khánh Phương.
Nơi nhận: Như Điều 2.
27/03/2018
79 994/QĐ-ĐHĐNQuyết định 994/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức: Nguyễn Tuấn Lâm.
Nơi nhận: Như Điều 2.
27/03/2018
80 965-966/QĐ-ĐHĐNQuyết định 965-966/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/03/2018
81 915/QĐ-ĐHĐNQuyết định 915/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển địa điểm học:Trần Minh Trực.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/03/2018
82 899/QĐ-ĐHĐNQuyết định 899/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Trần Lê Bình An.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/03/2018
83 874/QĐ-ĐHĐNQuyết định 874/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo: Trần Thanh Liêm.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/03/2018
84 861-867/QĐ-ĐHĐNQuyết định 861-867/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Trương Minh Tú, Lê Đình Úy,Nghiêm Văn Bình, Tán Ngọc Lan, Ngô Thị Hoàng Vân, Lê Vũ Khánh Trang, Nguyễn Thị Hồng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/03/2018
85 860/QĐ-ĐHĐNQuyết định 860/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Đoàn Ngọc Minh Tú.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/03/2018
86 829/QĐ-ĐHĐNQuyết định 829/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao cán bộ, viên chức ĐHĐN lần thứ V-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/03/2018
87 800/QĐ-ĐHĐNQuyết định 800/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo: Nguyễn Lan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/03/2018
88 778-789/QĐ-ĐHĐNQuyết định 778-789/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Lê Văn Phụng, Trần thanh Điệp, Trương Thị Mỹ Phượng, Ngduyeenx Bá Trung, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Trung Hưng, Hồ xuân Tuấn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phan Thế Phước Long.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/03/2018
89 776-777/QĐ-ĐHĐNQuyết định 776-777/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Trần Thị Vi Vân, Nguyễn Xuân Bách.
Nơi nhận: Như Điều 2.
08/03/2018
90 779/QĐ-ĐHĐNQuyết định 779/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Ngô Phi Mạnh
Nơi nhận: Như Điều 2.
08/03/2018
Tìm thấy: 839 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...