QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 1325/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1325/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ĐHĐN, nhiệm kỳ 2018-2023.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/05/2019
62 1318/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1318/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Bùi Thị Thu Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/05/2019
63 1278-1279/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1278-1279/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương chuyên viên chính: Nguyễn Nhã Vy, Đỗ Thị Như Hoa.
Nơi nhận: Như Điều 2.
04/05/2019
64 1176/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1176/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Ngô Thị Ngọc Hoa.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/04/2019
65 1163/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1163/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Đại hội thể thao sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Như Điều 4.
19/04/2019
66 1161/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1161/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Hồng Oanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/04/2019
67 1037/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1037/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Ngô Minh Hoàng.
Nơi nhận: Như Điều 2.
09/04/2019
68 962-963/QĐ-ĐHĐNQuyết định 962-963/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Vũ Trần Thùy Trang, Lê Văn Hoài.
Nơi nhận: Như Điều 2.
02/04/2019
69 945/TB-ĐHĐNQuyết định 945/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2019 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV.
Nơi nhận: ..........
01/04/2019
70 940/QĐ-ĐHĐNQuyết định 940/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Trịnh Công Duy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/04/2019
71 935/QĐ-ĐHĐNQuyết định 935/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Hoàng Bảo Đạt.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/03/2019
72 910/QĐ-ĐHĐNQuyết định 910/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trần Hưng Hải.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
28/03/2019
73 915/QĐ-ĐHĐNQuyết định 915/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Trần Thành Đạt.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/03/2019
74 905/QĐ-ĐHĐNQuyết định 905/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mực hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 4/2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/03/2019
75 901/QĐ-ĐHĐNQuyết định 901/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng đãn tập sự: Phan Thị Như Luyến.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/03/2019
76 875/TB-ĐHĐNQuyết định 875/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
26/03/2019
77 874/TB-ĐHĐNQuyết định 874/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
26/03/2019
78 761/QĐ-ĐHĐNQuyết định 761/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Bùi Hoàng Ngọc Linh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/03/2019
79 758/QĐ-ĐHĐNQuyết định 758/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Hoàng Lê Trà My.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/03/2019
80 757/QĐ-ĐHĐNQuyết định 757/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, viên chức Trường ĐHKT đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/03/2019
81 736/QĐ-ĐHĐNQuyết định 736/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Trung tâm Nhật Bản trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/03/2019
82 687-690/QĐ-ĐHĐNQuyết định 687-690/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học lớn Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung): Trần Lê Nhật Quang, Phạm Thị Kim Thoa, Đặng Hùng Vĩ, Nguyễn Tấn Hưng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/03/2019
83 697/QĐ-ĐHĐNQuyết định 697/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Mai Thị Nhiên.
Nơi nhận: Như Điều 2.
08/03/2019
84 696/QĐ-ĐHĐNQuyết định 696/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Nguyễn Trọng Tuấn.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
08/03/2019
85 672/QĐ-ĐHĐNQuyết định 672/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Nguyễn Văn Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/03/2019
86 670/QĐ-ĐHĐNQuyết định 670/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển cơ sở đào tạo: Nguyễn Trần Minh Kỳ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/03/2019
87 660/QĐ-ĐHĐNQuyết định 660/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Đoàn Quang Vinh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/03/2019
88 628/QĐ-ĐHĐNQuyết định 628/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin học viên cao học khóa 35, 36 tại Trường ĐHKT.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
89 627/QĐ-ĐHĐNQuyết định 627/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản lý Nhà nước tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
90 626/QĐ-ĐHĐNQuyết định 626/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
Tìm thấy: 1117 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...