QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 622/QĐ-ĐHĐNQuyết định 622/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
92 621/QĐ-ĐHĐNQuyết định 621/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản lý Nhà nước tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
93 620/QĐ-ĐHĐNQuyết định 620/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Kế toán tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
94 619/QĐ-ĐHĐNQuyết định 619/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
95 618/QĐ-ĐHĐNQuyết định 618/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Luật tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
96 617/QĐ-ĐHĐNQuyết định 617/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Ngô Ngữ Anh tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
97 616/QĐ-ĐHĐNQuyết định 616/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Đặng Văn Mỹ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
98 615/QĐ-ĐHĐNQuyết định 615/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại nước ngoài: Nguyễn Thị Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
99 614/QĐ-ĐHĐNQuyết định 614/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Hồ Thanh Mỹ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
100 577/QĐ-ĐHĐNQuyết định 577/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại nước ngoài: Phạm Ngọc Tùng..
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/03/2019
101 512-513/QĐ-ĐHĐNQuyết định 512-513/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Bạch Thái An, Cao Đức Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/02/2019
102 501-503/QĐ-ĐHĐNQuyết định 501-503/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/02/2019
103 500/QĐ-ĐHĐNQuyết định 500/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức:Trần Anh Thi,
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/02/2019
104 498/QĐ-ĐHĐNQuyết định 498/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức:Võ Văn Nguyên Thuận.
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/02/2019
105 497/QĐ-ĐHĐNQuyết định 497/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Bùi Thị Thu Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/02/2019
106 479-480/QĐ-ĐHĐNQuyết định 479-480/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Đức Tài, Tôn Thất Thanh Bình.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/02/2019
107 478/QĐ-ĐHĐNQuyết định 478/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Điều lệ Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
21/02/2019
108 447-448/QĐ-ĐHĐNQuyết định 447-448/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Ngô Minh Hoàng, Bùi Thị Loan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/02/2019
109 442-444/QĐ-ĐHĐNQuyết định 442-444/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Phương Ngân, Dương Cát Tiên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/02/2019
110 431/QĐ-ĐHĐNQuyết định 431/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Phạm Thị Trang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/02/2019
111 405-409/QĐ-ĐHĐNQuyết định 405-409/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Hồ Việt Nghĩa, Ngô Nguyễn Bảo Trân, Hoàng Ngọc Ánh Nhân, Phạm Thị Kim Liên, Đoàn Minh Thu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
14/02/2019
112 401/QĐ-ĐHĐNQuyết định 401/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Bùi Thị Xuyến.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/02/2019
113 383/QĐ-ĐHĐNQuyết định 383/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH đợt 4 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 4.
01/02/2019
114 382/QĐ-ĐHĐNQuyết định 382/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH đợt 4 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/02/2019
115 381/QĐ-ĐHĐNQuyết định 381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển sinh vào ĐHĐN hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH đợt 4 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/02/2019
116 380/QĐ-ĐHĐNQuyết định 380/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh theo khung năng lực ngọai ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN, đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 2.
01/02/2019
117 320-339/QĐ-ĐHĐNQuyết định 320-339/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tuyển dụng viên chức: Nguyễn Phương Ngân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Võ Chế Thảo Nguyên, Dương Thuận Nghĩa, Phan Thị Như Luyến, Trương Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoa, Mai Thị Dung, Nguyễn Lưu Vũ, Dương Cát Tiên, Trương Anh Tuấn, Cao Đức Anh, Bạch Thái An, Phan Hoàng Uyên Trang, Bùi Thị Loan, Huỳnh Thị Nổi, Ngô Minh Hoàng, Phạm Thị Thanh Huyền, hoàng Ngọc Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hải.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2019
118 356-359/QĐ-ĐHĐNQuyết định 356-359/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Hoàng Ngọc Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hải, Phạm Thị Thanh Huyền, Huỳnh Thị Nổi.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/01/2019
119 377/QĐ-ĐHĐNQuyết định 377/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tái nhập học của học sinh, sinh viên: Ngô Xuân Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2019
120 297/QĐ-ĐHĐNQuyết định 297/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/01/2019
Tìm thấy: 1112 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...