QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 625/QĐ-ĐHĐNQuyết định 625/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
92 624/QĐ-ĐHĐNQuyết định 624/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Luật tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
93 635/QĐ-ĐHĐNQuyết định 635/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc do hết tuổi kéo dài thời gian công tác: Hoàng Ngọc Giao.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
94 623/QĐ-ĐHĐNQuyết định 623/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
95 622/QĐ-ĐHĐNQuyết định 622/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
96 621/QĐ-ĐHĐNQuyết định 621/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản lý Nhà nước tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
97 620/QĐ-ĐHĐNQuyết định 620/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Kế toán tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
98 619/QĐ-ĐHĐNQuyết định 619/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
99 618/QĐ-ĐHĐNQuyết định 618/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Luật tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
100 617/QĐ-ĐHĐNQuyết định 617/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Ngô Ngữ Anh tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
101 616/QĐ-ĐHĐNQuyết định 616/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Đặng Văn Mỹ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
102 615/QĐ-ĐHĐNQuyết định 615/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại nước ngoài: Nguyễn Thị Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
103 614/QĐ-ĐHĐNQuyết định 614/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Hồ Thanh Mỹ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
104 577/QĐ-ĐHĐNQuyết định 577/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại nước ngoài: Phạm Ngọc Tùng..
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/03/2019
105 512-513/QĐ-ĐHĐNQuyết định 512-513/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Bạch Thái An, Cao Đức Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/02/2019
106 501-503/QĐ-ĐHĐNQuyết định 501-503/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/02/2019
107 500/QĐ-ĐHĐNQuyết định 500/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức:Trần Anh Thi,
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/02/2019
108 498/QĐ-ĐHĐNQuyết định 498/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức:Võ Văn Nguyên Thuận.
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/02/2019
109 497/QĐ-ĐHĐNQuyết định 497/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Bùi Thị Thu Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/02/2019
110 479-480/QĐ-ĐHĐNQuyết định 479-480/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Đức Tài, Tôn Thất Thanh Bình.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/02/2019
111 478/QĐ-ĐHĐNQuyết định 478/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Điều lệ Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
21/02/2019
112 447-448/QĐ-ĐHĐNQuyết định 447-448/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Ngô Minh Hoàng, Bùi Thị Loan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/02/2019
113 442-444/QĐ-ĐHĐNQuyết định 442-444/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Phương Ngân, Dương Cát Tiên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/02/2019
114 431/QĐ-ĐHĐNQuyết định 431/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Phạm Thị Trang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/02/2019
115 405-409/QĐ-ĐHĐNQuyết định 405-409/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Hồ Việt Nghĩa, Ngô Nguyễn Bảo Trân, Hoàng Ngọc Ánh Nhân, Phạm Thị Kim Liên, Đoàn Minh Thu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
14/02/2019
116 401/QĐ-ĐHĐNQuyết định 401/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Bùi Thị Xuyến.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/02/2019
117 383/QĐ-ĐHĐNQuyết định 383/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH đợt 4 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 4.
01/02/2019
118 382/QĐ-ĐHĐNQuyết định 382/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH đợt 4 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/02/2019
119 381/QĐ-ĐHĐNQuyết định 381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển sinh vào ĐHĐN hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH đợt 4 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/02/2019
120 380/QĐ-ĐHĐNQuyết định 380/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh theo khung năng lực ngọai ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN, đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 2.
01/02/2019
Tìm thấy: 1117 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...