QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 2785/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2785/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Hồ Trung Huy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/08/2018
92 2780-2784/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2780-2784/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Trương Đình Quốc Bảo, Chu Mỹ Giang, Lê Trung Hiếu, Vương Bảo Bảo, Đặng Quang Hải.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/08/2018
93 2777/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2777/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Văn Thị Trang.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/08/2018
94 2729-2732/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2729-2732/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Đặng Phương Thùy Linh, Nguyễn Văn Trinh, Trần Thị Trang, Võ Thị Kim Chi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/08/2018
95 2275/TB-ĐHĐNQuyết định 2275/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 khóa 38.
Nơi nhận: Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT; Các Cơ sở giáo đào tạo SĐH; Viện Nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT; Các CSGDĐH thành viên.
06/07/2018
96 1827-1828/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1827-1828/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Lê Văn Tình, Nguyễn Cương Quyết.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/05/2018
97 1804-1805/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1804-1805/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Xuân Thiên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/05/2018
98 1709/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1709/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho thôi học sinh viên hệ chính quy, năm học 2017-2018: Lê Văn Công Hoan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/05/2018
99 1689/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1689/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung: Dương Mộng Hà.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/05/2018
100 1666/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1666/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Đinh Công Tiến Luật.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/05/2018
101 1663/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1663/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương: Mai Nguyên Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 4.
18/05/2018
102 1615/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1615/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Đinh Ngọc Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
16/05/2018
103 1526/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1526/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo của Khoa Y Dược, ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/05/2018
104 1504/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1504/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Phan Hoàng Long.
Nơi nhận: Như Điều 2.
04/05/2018
105 1441/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1441/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho thôi học sinh viên hệ chính quy, năm học 2017-2018: Trần Lê Minh Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/04/2018
106 1442/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1442/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/04/2018
107 1434/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1434/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phan Ngọc Ba.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
26/04/2018
108 1365/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1365/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho sinh viên đạt giải cao trong kỳ thi Sinh viên giỏi năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/04/2018
109 1362/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1362/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Hoài Thương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/04/2018
110 1218/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1218/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II, năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
17/04/2018
111 1207-1208/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1207-1208/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Đặng Thị Nguyên Chi, Nguyễn Thị Thơm.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/04/2018
112 1174/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1174/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Hồ Hoàng Long.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/04/2018
113 1107-1108/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1107-1108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đoàn Văn Dương, Trịnh Thị Nguyệt.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
06/04/2018
114 1103/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Lê Văn Phụng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/04/2018
115 1102/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1102/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 01-3/2018 cho các nhà giáo công tác tịa Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/04/2018
116 1068/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1068/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Trần Văn Quân.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
04/04/2018
117 1054/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1054/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Phạm Thanh Trúc (Nguyễn Công Đào).
Nơi nhận: Như Điều 3.
04/04/2018
118 1053/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1053/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Nguyễn Thị Cúc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
04/04/2018
119 1052/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1052/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Trần Mạnh Hùng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
04/04/2018
120 1050-1051/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1050-1051/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Tiến Bình.
Nơi nhận: Như Điều 2.
03/04/2018
Tìm thấy: 889 mục   / 30 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...