THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 1763/TB-ĐHĐNThông báo 1763/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
Nơi nhận: Các CSGD đại học công lập.
10/06/2019
32 1762/TB-ĐHĐNThông báo 1762/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
10/06/2019
33 1668/TB-ĐHĐNThông báo 1668/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp đào tạo liên tục "Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ" - Khóa 1.
Nơi nhận: Các cơ sở y tế; các cơ sở giáo dục đại học.
05/06/2019
34 1643/TB-ĐHĐNThông báo 1643/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Võ Thanh Sơn Ca.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
03/06/2019
35 1633/TB-ĐHĐNThông báo 1633/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Nguyễn Hoàng Việt.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
03/06/2019
36 1583-1584/TB-ĐHĐNThông báo 1583-1584/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào từ xa tại Trường Đại học buôn Ma Thuộc.
Nơi nhận: Phát cùng với hồ sơ.
30/05/2019
37 1564-1565/TB-ĐHĐNThông báo 1564-1565/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Nguyễn Thị Đồng Phương, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
29/05/2019
38 1549/TB-ĐHĐNThông báo 1549/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Nguyễn Thị Hoàng Anh.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
28/05/2019
39 1490/TB-ĐHĐNThông báo 1490/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Phan Nguyễn Duy Minh.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
22/05/2019
40 1454/TB-ĐHĐNThông báo 1454/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSĐT xét học bạ; VĂn phòng, Ban KHTC.
17/05/2019
41 1393/TB-ĐHĐNThông báo 1393/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
15/05/2019
42 1386/TB-ĐHĐNThông báo 1386/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
15/05/2019
43 1385/TB-ĐHĐNThông báo 1385/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp - khóa 09.
Nơi nhận: Các CSGDĐH&TCCN.
15/05/2019
44 1374-1375/TB-ĐHĐNThông báo 1374-1375/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Tràn Thị Ngọc Vỹ, Hồ Hồng Quyên.
Nơi nhận: Trường ĐHKT, Trường ĐHBK.
14/05/2019
45 1311/TB-ĐHĐNThông báo 1311/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Trần Ngô Nha Trang.
Nơi nhận:
07/05/2019
46 1262-1265/TB-ĐHĐNThông báo 1262-1265/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký: PGS. TS. Lê Quang Sơn, PGS. TS. Lê Thành Bắc, PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng, TS. Cao Xuân Tuấn.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Các trường ĐH, CĐ; Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc; Các đơn vị có liên quan.
02/05/2019
47 1257-1258/TB-ĐHĐNThông báo 1257-1258/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Hoàng Phương Tùng, Đỗ Thanh Huyền.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
02/05/2019
48 1225/TB-ĐHĐNThông báo 1225/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
26/04/2019
49 1205/TB-ĐHĐNThông báo 1205/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Ngô Hà Tấn.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
25/04/2019
50 1193/TB-ĐHĐNThông báo 1193/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh".
Nơi nhận: Các Sở Y tế; Các Bệnh viên, Trường đại học.
23/04/2019
51 1183/TB-ĐHĐNThông báo 1183/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký Phụ lục Hợp đồng lao động: Mai Xuân Nguyên.
Nơi nhận: Ban CSVC, Ban CBDAPTKĐT.
22/04/2019
52 1186/TB-ĐHĐNThông báo 1186/TB-ĐHĐN Thông báo số 3 về việc tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
22/04/2019
53 1174/TB-ĐHĐNThông báo 1174/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
22/04/2019
54 1164/TB-ĐHĐNThông báo 1164/TB-ĐHĐN Thông báo điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
19/04/2019
55 1149/TB-ĐHĐNThông báo 1149/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Phan Đặng My Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
18/04/2019
56 1117/TB-ĐHĐNThông báo 1117/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
17/04/2019
57 1088/TB-ĐHĐNThông báo 1088/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Đoàn Lê Anh.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
16/04/2019
58 1085/TB-ĐHĐNThông báo 1085/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Dương Quỳnh Nga.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
12/04/2019
59 1083/TB-ĐHĐNThông báo 1083/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài: Lê Hoàng Sơn.
Nơi nhận: Trường ĐHBK
12/04/2019
60 1082/TB-ĐHĐNThông báo 1082/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Khánh Hòa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
12/04/2019
Tìm thấy: 579 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...