THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 166-167/TB-ĐHĐNThông báo 166-167/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Nguyễn Nam, Từ Thị Vân
Nơi nhận: Trung tâm Thể thao; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
18/01/2019
122 141-142/TB-ĐHĐNThông báo 141-142/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Gia Lai, Ninh Thuận.
Nơi nhận: Phát cùng với hồ sơ.
15/01/2019
123 139/TB-ĐHĐNThông báo 139/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp định hướng chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ khóa 02.
Nơi nhận: Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Bệnh viện Trung ương; Bệnh viện tỉnh, thành phố; Các cơ sở giáo dục đại học.
15/01/2019
124 106/TB-ĐHĐNThông báo 106/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Hà Lê Anh Dũng.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh.
11/01/2019
125 95/TB-ĐHĐNThông báo 95/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Thị Quỳnh Dao.
Nơi nhận: Ban ĐBCLGD.
11/01/2019
126 73-74/TB-ĐHĐNThông báo 73-74/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Ngô Ngọc Tri, Hoàng Thị Diệu Hương.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Trường ĐHSP.
10/01/2019
127 93/TB-ĐHĐNThông báo 93/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Bình Dương.
Nơi nhận: Phát hành cùng với hồ sơ.
10/01/2019
128 92/TB-ĐHĐNThông báo 92/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Văn Phạm Kim Thương.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
10/01/2019
129 32-35/TB-ĐHĐNThông báo 32-35/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Trần Hưng Hải, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Lê Thị Hồng Oanh.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM, VP Đoàn TN
07/01/2019
130 27/TB-ĐHĐNThông báo 27/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồidưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các Trương Cao đẳng, Đại học.
05/01/2019
131 26/TB-ĐHĐNThông báo 26/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồidưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
05/01/2019
132 20/TB-ĐHĐNThông báo 20/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa.
Nơi nhận: Phát với hồ sơ.
05/01/2019
133 05/TB-ĐHĐNThông báo 05/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Nguyễn Trọng Tuấn.
Nơi nhận: Khoa GDTC.
03/01/2019
134 06/TB-ĐHĐNThông báo 06/TB-ĐHĐN Thông báo về việc khám sức khỏe cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
03/01/2019
135 02/TB-ĐHĐNThông báo 02/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Bùi Đình Tuấn.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
02/01/2019
136 01/TB-ĐHĐNThông báo 01/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hà Phước Vũ.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
02/01/2019
137 4668/TB-ĐHĐNThông báo 4668/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn, điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
28/12/2018
138 4663/TB-ĐHĐNThông báo 4663/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động xác định thời hạn: Mai Xuân Nguyên.
Nơi nhận: Ban CSVC.
28/12/2018
139 4639/QĐ-ĐHĐNThông báo 4639/QĐ-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Nguyễn Văn Thanh.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
26/12/2018
140 4516/TB-ĐHĐNThông báo 4516/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hoàng Lê Trà My.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
26/12/2018
141 4489/TB-ĐHĐNThông báo 4489/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Trương Anh Tuấn.
Nơi nhận: Trung tâm Thể thao.
24/12/2018
142 4485/TB-ĐHĐNThông báo 4485/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/12/2018
143 4448/TB-ĐHĐNThông báo 4448/TB-ĐHĐN Thồng báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Ngọc Tân.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
21/12/2018
144 4406/TB-ĐHĐNThông báo 4406/TB-ĐHĐN Thông báo về việc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với học viên cao học của ĐHĐN - Đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các ĐĐPH đào tạo.
19/12/2018
145 4407-4408/TB-ĐHĐNThông báo 4407-4408/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Báu.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Trường ĐHNN.
19/12/2018
146 4399/TB-ĐHĐNThông báo 4399/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoàn hành ảnh".
Nơi nhận: Các phương tiện thông tin; Các Sở Y tế; Các Bệnh viện, Trường Đại học.
19/12/2018
147 4395/TB-ĐHĐNThông báo 4395/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
19/12/2018
148 4389/TB-ĐHĐNThông báo 4389/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hoàng Thị Bích Ngọc.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
18/12/2018
149 4247/TB-ĐHĐNThông báo 4247/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
05/12/2018
150 4216/TB-ĐHĐNThông báo 4216/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Tạ Ngọc Ly.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/12/2018
Tìm thấy: 579 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...