THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 141-142/TB-ĐHĐNThông báo 141-142/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Gia Lai, Ninh Thuận.
Nơi nhận: Phát cùng với hồ sơ.
15/01/2019
122 139/TB-ĐHĐNThông báo 139/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp định hướng chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ khóa 02.
Nơi nhận: Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Bệnh viện Trung ương; Bệnh viện tỉnh, thành phố; Các cơ sở giáo dục đại học.
15/01/2019
123 106/TB-ĐHĐNThông báo 106/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Hà Lê Anh Dũng.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh.
11/01/2019
124 95/TB-ĐHĐNThông báo 95/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Thị Quỳnh Dao.
Nơi nhận: Ban ĐBCLGD.
11/01/2019
125 73-74/TB-ĐHĐNThông báo 73-74/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Ngô Ngọc Tri, Hoàng Thị Diệu Hương.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Trường ĐHSP.
10/01/2019
126 93/TB-ĐHĐNThông báo 93/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Bình Dương.
Nơi nhận: Phát hành cùng với hồ sơ.
10/01/2019
127 92/TB-ĐHĐNThông báo 92/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Văn Phạm Kim Thương.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
10/01/2019
128 32-35/TB-ĐHĐNThông báo 32-35/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Trần Hưng Hải, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Lê Thị Hồng Oanh.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM, VP Đoàn TN
07/01/2019
129 27/TB-ĐHĐNThông báo 27/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồidưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các Trương Cao đẳng, Đại học.
05/01/2019
130 26/TB-ĐHĐNThông báo 26/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồidưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
05/01/2019
131 20/TB-ĐHĐNThông báo 20/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa.
Nơi nhận: Phát với hồ sơ.
05/01/2019
132 05/TB-ĐHĐNThông báo 05/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Nguyễn Trọng Tuấn.
Nơi nhận: Khoa GDTC.
03/01/2019
133 06/TB-ĐHĐNThông báo 06/TB-ĐHĐN Thông báo về việc khám sức khỏe cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
03/01/2019
134 02/TB-ĐHĐNThông báo 02/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Bùi Đình Tuấn.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
02/01/2019
135 01/TB-ĐHĐNThông báo 01/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hà Phước Vũ.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
02/01/2019
136 4668/TB-ĐHĐNThông báo 4668/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn, điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
28/12/2018
137 4663/TB-ĐHĐNThông báo 4663/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động xác định thời hạn: Mai Xuân Nguyên.
Nơi nhận: Ban CSVC.
28/12/2018
138 4639/QĐ-ĐHĐNThông báo 4639/QĐ-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Nguyễn Văn Thanh.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
26/12/2018
139 4516/TB-ĐHĐNThông báo 4516/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hoàng Lê Trà My.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
26/12/2018
140 4489/TB-ĐHĐNThông báo 4489/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Trương Anh Tuấn.
Nơi nhận: Trung tâm Thể thao.
24/12/2018
141 4485/TB-ĐHĐNThông báo 4485/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/12/2018
142 4448/TB-ĐHĐNThông báo 4448/TB-ĐHĐN Thồng báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Ngọc Tân.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
21/12/2018
143 4406/TB-ĐHĐNThông báo 4406/TB-ĐHĐN Thông báo về việc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với học viên cao học của ĐHĐN - Đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các ĐĐPH đào tạo.
19/12/2018
144 4407-4408/TB-ĐHĐNThông báo 4407-4408/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Báu.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Trường ĐHNN.
19/12/2018
145 4399/TB-ĐHĐNThông báo 4399/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoàn hành ảnh".
Nơi nhận: Các phương tiện thông tin; Các Sở Y tế; Các Bệnh viện, Trường Đại học.
19/12/2018
146 4395/TB-ĐHĐNThông báo 4395/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
19/12/2018
147 4389/TB-ĐHĐNThông báo 4389/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hoàng Thị Bích Ngọc.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
18/12/2018
148 4247/TB-ĐHĐNThông báo 4247/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
05/12/2018
149 4216/TB-ĐHĐNThông báo 4216/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Tạ Ngọc Ly.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/12/2018
150 4215/TB-ĐHĐNThông báo 4215/TB-ĐHĐN Thông báo về thực hiện thủ tục công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
05/12/2018
Tìm thấy: 578 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...