THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 956/TB-ĐHĐNThông báo 956/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
26/03/2018
122 947/TB-ĐHĐNThông báo 947/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 hình thức dào tạo học từ xa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
23/03/2018
123 946/TB-ĐHĐNThông báo 946/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa theo hình thức đào tạo từ xa tại Khánh Hòa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
22/03/2018
124 917/TB-ĐHĐNThông báo 917/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần
Nơi nhận: Các đơn vị.
20/03/2018
125 901-910/TB-ĐHĐNThông báo 901-910/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Hàn Như Thiện, Nguyễn Hoàng Long, Trương Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thương, Đỗ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Ngân, Trần Quốc Hùng, Trịnh Hồng Vi, Châu Thị Ngọc Tuyết.
Nơi nhận: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum,
20/03/2018
126 914/TB-ĐHĐNThông báo 914/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37.
Nơi nhận: ............
20/03/2018
127 892/TB-ĐHĐNThông báo 892/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
16/03/2018
128 880/TB-ĐHĐNThông báo 880/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tọ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp - Khóa 06.
Nơi nhận: .............
15/03/2018
129 871/TB-ĐHĐNThông báo 871/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Phan Thị Thu Nga.
Nơi nhận: Trung tâm TTHL.
15/03/2018
130 857-859/TB-ĐHĐNThông báo 857-859/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Lê Diên Tuấn, Đỗ Việt Hải, Nguyễn Thị Hồng Yến.
Nơi nhận: Trường ĐHKT, Trường ĐHBK,.
15/03/2018
131 848-841/TB-ĐHĐNThông báo 848-841/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đông làm việc xác định thời hạn: Lê Thị Như Phúc, Bùi Khánh Linh, Lưu Thị Diệu Oanh, Lê Công Tuấn Anh, Nguyễn Đức Huy, Huỳnh Thụy Mỹ Trúc, Nguyễn Xuân Bách, Trần Thị Vi Vân.
Nơi nhận: Khoa GDTC, Khoa Y Dược, Trung tâm PTPM.
14/03/2018
132 765/TB-ĐHĐNThông báo 765/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - Khóa 37.
Nơi nhận: ..............
07/03/2018
133 739/TB-ĐHĐNThông báo 739/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Minh Việt.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh.
05/03/2018
134 745/TB-ĐHĐNThông báo 745/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Nguyễn Đoàn Thảo Hiền.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
05/03/2018
135 736-737/TB-ĐHĐNThông báo 736-737/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Thái Văn Chương, Cao Thị Minh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
02/03/2018
136 694/TB-ĐHĐNThông báo 694/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp tục hợp đồng lao động: Ngô Minh Hoàng.
Nơi nhận: Ban KHTC.
01/03/2018
137 711/TB-ĐHĐNThông báo 711/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phan Thị Trà Khúc.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh.
01/03/2018
138 695/TB-ĐHĐNThông báo 695/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận.
Nơi nhận: ..........
01/03/2018
139 664/TB-ĐHĐNThông báo 664/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và quyết toán thuế TNCN năm 2017.
Nơi nhận: Các văn phòng; các Ban chức năng, khoa, viện trực thuộc.
27/02/2018
140 674-677/TB-ĐHĐNThông báo 674-677/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Trần Thanh Nhã, Phan Thị Hương, Trương Bách Tuệ, Nguyễn Thị Kim Ánh.
Nơi nhận: Văn phòng, Trung tâm KĐCLGD, Ban KHCN&MT, Văn phòng ĐTN.
27/02/2018
141 653/TB-ĐHĐNThông báo 653/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
142 652/TB-ĐHĐNThông báo 652/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Trường CĐ GTVT TW 6.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
143 651/TB-ĐHĐNThông báo 651/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Quảng Bình.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
144 650/TB-ĐHĐNThông báo 650/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
145 649/TB-ĐHĐNThông báo 649/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Gia Lai.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
146 648/TB-ĐHĐNThông báo 648/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Đà Nẵng.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
147 647/TB-ĐHĐNThông báo 647/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Quảng Trị.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
148 646/TB-ĐHĐNThông báo 646/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Quảng Ngãi.
Nơi nhận: .............
23/02/2018
149 641/TB-ĐHĐNThông báo 641/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp lý luận và phương pháp giảng dạy Y học.
Nơi nhận: Sở Y tế các tỉnh thành phố; Bệnh viện Trung ương; Bệnh viện tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục đại học.
22/02/2018
150 614/TB-ĐHĐNThông báo 614/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Đinh Thị Đoan Hương.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
12/02/2018
Tìm thấy: 416 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...