THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 602/TB-ĐHĐNThông báo 602/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Bùi Hệ Thống.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
09/02/2018
152 601/TB-ĐHĐNThông báo 601/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Lê Vũ An.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
09/02/2018
153 600/TB-ĐHĐNThông báo 600/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Lê Minh Đức.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
09/02/2018
154 584/TB-ĐHĐNThông báo 584/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Nguyễn Thị Lan Anh.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
08/02/2018
155 574/TB-ĐHĐNThông báo 574/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động ngắn hạn: Nguyễn Đoàn Thảo Hiền.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
07/02/2018
156 544/TB-ĐHĐNThông báo 544/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Lê Hồng Lâm.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
06/02/2018
157 543/ĐHĐN-HTQTThông báo 543/ĐHĐN-HTQT Thông báo về việc nhập cảnh của người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
06/02/2018
158 531/TB-ĐHĐNThông báo 531/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Phạm Thị Ngọc Diệu.
Nơi nhận: Ban Đào tạo.
06/02/2018
159 455-456/TB-ĐHĐNThông báo 455-456/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước (Giai đoạn 1): Ngô Quang Mỹ, Bùi Trung Hiệp.
Nơi nhận: Trường ĐHKT,
05/02/2018
160 454/TB-ĐHĐNThông báo 454/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Nguyễn Quý Phước An.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/02/2018
161 453/TB-ĐHĐNThông báo 453/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Bùi Thị Thanh Thanh.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/02/2018
162 421-424/TB-ĐHĐNThông báo 421-424/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.
Nơi nhận: Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình.
01/02/2018
163 420/TB-ĐHĐNThông báo 420/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Phan Hoàng Long.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
01/02/2018
164 402-404/TB-ĐHĐNThông báo 402-404/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Đặng Trung Thành, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Trần Thuần.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
31/01/2018
165 401/TB-ĐHĐNThông báo 401/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Nguyễn Ngọc Bá.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
31/01/2018
166 392/TB-ĐHĐNThông báo 392/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Văn Đôi.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
31/01/2018
167 400/TB-ĐHĐNThông báo 400/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên thuộc ĐHĐN; Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các GD&ĐT.
31/01/2018
168 399/TB-ĐHĐNThông báo 399/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên thuộc ĐHĐN; Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các GD&ĐT.
31/01/2018
169 397-398/TB-ĐHĐNThông báo 397-398/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên thuộc ĐHĐN; Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các GD&ĐT.
31/01/2018
170 378/TB-ĐHĐNThông báo 378/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Hồng Việt Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
30/01/2018
171 376/TB-ĐHĐNThông báo 376/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
30/01/2018
172 370/TB-ĐHĐNThông báo 370/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Phan Hoàng Uyên Trang.
Nơi nhận: Ban CTHSSV.
30/01/2018
173 305/TB-ĐHĐNThông báo 305/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo định dạng Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt 1 năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các cơ sở liên kết đào tạo trình độ SĐH.
24/01/2018
174 294/TB-ĐHĐNThông báo 294/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Phạm Thị Thanh.
Nơi nhận: Bà Phạm Thị Thanh.
23/01/2018
175 284/TB-ĐHĐNThông báo 284/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
22/01/2018
176 252/TB-ĐHĐNThông báo 252/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
17/01/2018
177 243/TB-ĐHĐNThông báo 243/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
15/01/2018
178 210-211/TB-ĐHĐNThông báo 210-211/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Trần Lê Quỳnh Anh, Phạm Đức Hòa
Nơi nhận: Trường ĐHNN, Khoa GDTC
12/01/2018
179 209/TB-ĐHĐNThông báo 209/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hà Văn Hoàng.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
12/01/2018
180 165-193/TB-ĐHĐNThông báo 165-193/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phan Học, Trần Hưng Hải, Lê Thị Hồng Oanh, Đỗ Tấn Phúc, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Mai Phương Thảo, Võ Văn Nguyên Thuận, Hồ Việt Nghĩa, Đoàn Minh Thu, Hà Lê Anh Dũng, Trần Anh Thi, Nguyễn Thị Ái Lành, Trần Lê Nhật Hoàng, Ngô Nguyễn Bảo Trân, Lê Quốc Huy, Nguyễn Nam, Phạm Thị Quỳnh Dao, Hoàng Ngọc Ánh Nhân, Phạm Thị Thu, Văn Phạm Kim Thương, Phạm Thanh Trúc, huỳnh Giang Hà, Hà Kim Tiên, Nguyễn Thành Nam, Phạm Đức Thiện, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Đức Nhơn, Nguyễn Thị Kim Chi.
Nơi nhận: Khoa ĐTQT, Trung tâm PTPM, HTQT, Khoa Y Dược, VP Đoàn, VP ĐHĐN, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Công nghệ, Trung tâm Thể thao, ĐBCLGD,
11/01/2018
Tìm thấy: 416 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...