THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 4215/TB-ĐHĐNThông báo 4215/TB-ĐHĐN Thông báo về thực hiện thủ tục công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
05/12/2018
152 4183/TB-ĐHĐNThông báo 4183/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
03/12/2018
153 4205/TB-ĐHĐNThông báo 4205/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
03/12/2018
154 4158/TB-ĐHĐNThông báo 4158/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khóa Chẩn đoán hành ảnh khóa 03.
Nơi nhận: ..............
29/11/2018
155 4146-4148/TB-ĐHĐNThông báo 4146-4148/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Minh Thể, Nguyễn Hữu Lực, Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung.
Nơi nhận: Khoa GDTC.
28/11/2018
156 4153-4155/TB-ĐHĐNThông báo 4153-4155/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Lê Quỳnh Trân, Trần Hoàng Hiếu, Võ Thị Thúy Kiều.
Nơi nhận: Khoa Y Dược, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHKT.
28/11/2018
157 4113/TB-ĐHĐNThông báo 4113/TB-ĐHĐN Thông báo về việc triệu tập đại Biểu dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức ĐHĐN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
26/11/2018
158 4116/TB-ĐHĐNThông báo 4116/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
26/11/2018
159 4087/TB-ĐHĐNThông báo 4087/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Trương Anh Tuấn.
Nơi nhận: Trung tâm Thể thao.
22/11/2018
160 4052/Tb-ĐHĐNThông báo 4052/Tb-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Đào Thị Ngọc Hoàng.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
21/11/2018
161 4012-4016/TB-ĐHĐNThông báo 4012-4016/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gia công, lắp dựng nội thất một số phòng làm việc, phòng họp tầng 2 Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Công ty TNHH xây dựng Hợp Nhất Phát. Công ty CP KT TM và DV Hoàng Trường, Công ty TNHH Trường An Phát, Công ty TNHH XL Bách Việt Bảo ĐN, Công ty TNHH TVTK-XL-VTTB An Thái.
20/11/2018
162 3976/TB-ĐHĐNThông báo 3976/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Nguyễn Thị Lan
Nơi nhận: Văn phòng ĐHĐN.
13/11/2018
163 3903/TB-ĐHĐNThông báo 3903/TB-ĐHĐN Thông báo về việc thi tuyển viên chức về làm việc tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN; Đăng website.
08/11/2018
164 3896/TB-ĐHĐNThông báo 3896/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
08/11/2018
165 3884/TB-ĐHĐNThông báo 3884/TB-ĐHĐN Thông báo về việc lấy ý kiến sắp xếp lại các phòng, ban và đơn vị tại Cơ quan ĐHĐN - 41 Lê Duẩn.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
07/11/2018
166 3883/TB-ĐHĐNThông báo 3883/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Phan Thị Thanh Quyên.
Nơi nhận: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
07/11/2018
167 3863-3864/TB-ĐHĐNThông báo 3863-3864/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Phan Việt Hùng, Huỳnh Ngọc Hùng,
Nơi nhận: Trường ĐHKT, Trường ĐHBK,
06/11/2018
168 3836/TB-ĐHĐNThông báo 3836/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
05/11/2018
169 3796-3799/TB-ĐHĐNThông báo 3796-3799/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Trần Thị Xuân Thanh, Phan Thị Tuyết Trinh, Trương Văn Năm.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
31/10/2018
170 3663-3664/TB-ĐHĐNThông báo 3663-3664/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Trương Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bảo.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
25/10/2018
171 3633/TB-ĐHĐNThông báo 3633/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Trương Anh Tuấn.
Nơi nhận: Trung tâm Thể thao.
24/10/2018
172 3637/TB-CQĐHĐNThông báo 3637/TB-CQĐHĐN Thông báo về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan ĐHĐN năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/10/2018
173 3599/TB-ĐHĐNThông báo 3599/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
22/10/2018
174 3474/TB-ĐHĐNThông báo 3474/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
11/10/2018
175 3463/TB-ĐHĐNThông báo 3463/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động xác định thời hạn: Bùi Thị Loan.
Nơi nhận: Ban Thanh tra.
10/10/2018
176 3448/TB-ĐHĐNThông báo 3448/TB-ĐHĐN Thông báo báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc
09/10/2018
177 3437/TB-ĐHĐNThông báo 3437/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Bùi Thị Thơ.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
08/10/2018
178 3431/TB-ĐHĐNThông báo 3431/TB-ĐHĐN Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác sinh viên năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
08/10/2018
179 3421/TB-ĐHĐNThông báo 3421/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
08/10/2018
180 3394/TB-ĐHĐNThông báo 3394/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuôc.
04/10/2018
Tìm thấy: 579 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...