THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 164/TB-ĐHĐNThông báo 164/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn: Phạm Thị Quỳnh Dao.
Nơi nhận: Ban ĐBCLGD.
11/01/2018
182 194-195/TB-ĐHĐNThông báo 194-195/TB-ĐHĐN Thoogn báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Thị Kim Liên, Tôn Nữ Linh Giang.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược.
11/01/2018
183 201/TB-ĐHĐNThông báo 201/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Lê Kim Thanh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược
11/01/2018
184 196-200/TB-ĐHĐNThông báo 196-200/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Nguyễn Thị Thanh Loan, Từ Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Trường Thi, Trương Như Thích.
Nơi nhận: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
11/01/2018
185 80/TB-ĐHĐNThông báo 80/TB-ĐHĐN Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2017.
Nơi nhận: Các ứng viên trúng tuyển.
09/01/2018
186 78/TB-ĐHĐNThông báo 78/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
09/01/2018
187 76/TB-ĐHĐNThông báo 76/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
09/01/2018
188 72/TB-ĐHĐNThông báo 72/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
08/01/2018
189 73/TB-ĐHĐNThông báo 73/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.
Nơi nhận: Các trường đại học, cao đẳng.
08/01/2018
190 61/TB-ĐHĐNThông báo 61/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
08/01/2018
191 52-55/QĐ-ĐHĐNThông báo 52-55/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cánbộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Thị Thúy Ngân, Nguyễn Thị Hường, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Hồ Lộng Ngọc.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2018
192 50-51/QĐ-ĐHĐNThông báo 50-51/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Thanh Giang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2018
193 43/TB-ĐHĐNThông báo 43/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Tiến Dũng.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/01/2018
194 42/TB-ĐHĐNThông báo 42/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp viên chức.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc.
05/01/2018
195 40/TB-ĐHĐNThông báo 40/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đại học hệ từ xa.
Nơi nhận: ...................
05/01/2018
196 39/TB-ĐHĐNThông báo 39/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Nguyễn Mỹ Diệu.
Nơi nhận: Khoa GDTC.
05/01/2018
197 33/TB-ĐHĐNThông báo 33/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
04/01/2018
198 11/TB-ĐHĐNThông báo 11/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Phạm Ngọc Quang.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
03/01/2018
199 04/TB-ĐHĐNThông báo 04/TB-ĐHĐN Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2017.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
02/01/2018
200 4403-4405/TB-ĐHĐNThông báo 4403-4405/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Ninh Văn Ngọc, Nguyễn Lê Lộc Tiên, Hà Thị Minh Phương.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM, Khoa CNTT&TT,
29/12/2017
201 4577/TB-ĐHĐNThông báo 4577/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Nguyễn Việt Hùng.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM.
29/12/2017
202 4574-4575/TB-ĐHĐNThông báo 4574-4575/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác đinh thời hạn: Nguyễn Đồng Hải Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
29/12/2017
203 4353-4354/TB-ĐHĐNThông báo 4353-4354/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Vũ Thanh Tâm.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
27/12/2017
204 4344-4345/TB-ĐHĐNThông báo 4344-4345/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo học từ xa tại KonTum.
Nơi nhận: ..............
26/12/2017
205 4338/TB-ĐHĐNThông báo 4338/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Lê Đức Luận.
Nơi nhận: Trường ĐHSP; PGS. TS Lê Đức Luận.
26/12/2017
206 4310/TB-ĐHĐNThông báo 4310/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Dương Quốc Hoàng Tú.
Nơi nhận: Trường CĐCNTT.
25/12/2017
207 4308-4309/TB-ĐHĐNThông báo 4308-4309/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ vệ sinh tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Công ty Cổ phần Ly Ngọc, Chi nhánh Công ty TNHH hoàn Mỹ tại thành phố Đà Nẵng.
25/12/2017
208 4300/TB-ĐHĐNThông báo 4300/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ: Lê Phong Nguyên.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
25/12/2017
209 4261/TB-ĐHĐNThông báo 4261/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Hội đồng xét nâng bậc lương ĐHĐN năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
20/12/2017
210 4221/TB-ĐHĐNThông báo 4221/TB-ĐHĐN Thông báo điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các Đơn vị trực thuộc.
19/12/2017
Tìm thấy: 416 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...