DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI TỪ NGÀY 29/11/2018 đến ngày 06/12/2018

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4254-4256/ĐHĐN-HTQT Công văn 4254-4256/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an)
05/12/2018
2 4253/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4253/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên quốc tế theo học chương trình ngắn hạn tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/12/2018
3 4252/ĐHĐN-HTQT Công văn 4252/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh(Bộ Công an).
05/12/2018
4 4247/TB-ĐHĐNThông báo 4247/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
05/12/2018
5 4221/ĐHĐN-HTQT Công văn 4221/ĐHĐN-HTQT Về việc mời dự lễ trao học bổng JFE năm 2018.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu trường ĐHBK; Phòng ĐT - Trường ĐHBK.
05/12/2018
6 4216/TB-ĐHĐNThông báo 4216/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Tạ Ngọc Ly.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/12/2018
7 4234-4235/QĐ-ĐHĐN Công văn 4234-4235/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Lê Văn Minh, Trần Lương Nguyệt.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/12/2018
8 4215/TB-ĐHĐNThông báo 4215/TB-ĐHĐN Thông báo về thực hiện thủ tục công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
05/12/2018
9 4222/ĐHĐN-HTQT Công văn 4222/ĐHĐN-HTQT Về việc xác thực tình hình tốt nghiệp của sinh viên.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu trường ĐHBK; Phòng ĐT - Trường ĐHBK.
05/12/2018
10 4208/ĐHĐN-ĐT Công văn 4208/ĐHĐN-ĐT Về việc triển khai tổ chức thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018 - K38 BS
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Văn phòng; các Ban chức năng.
03/12/2018
11 4205/TB-ĐHĐNThông báo 4205/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
03/12/2018
12 4204/KH-ĐHĐNKế hoạch 4204/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên tại các CSGDĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết dương lịch năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên các đơn vị trực thuộc.
03/12/2018
13 4183/TB-ĐHĐNThông báo 4183/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
03/12/2018
14 4169/ĐHĐN-ĐT Công văn 4169/ĐHĐN-ĐT Về việc xác nhận bằng thạc sĩ.
Nơi nhận: Công ty Điện lực Quảng Trị.
29/11/2018
15 4166-4167/ĐHĐN-ĐT Công văn 4166-4167/ĐHĐN-ĐT Về việc xác nhận văn bằng thạc sĩ.
Nơi nhận: Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung; Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tại Đà Nẵng.
29/11/2018
16 4158/TB-ĐHĐNThông báo 4158/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khóa Chẩn đoán hành ảnh khóa 03.
Nơi nhận: ..............
29/11/2018
17 4168/ĐHĐN-ĐT Công văn 4168/ĐHĐN-ĐT Về việc xác nhận văn bằng tiến sĩ: Trần Ngọc Việt.
Nơi nhận: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
29/11/2018
Tìm thấy: 17 mục  

Chọn trang: [ 1 ]